japhug
Index h
hajtsu
hanɯni
hatsɯtsi
hu
hwɤl
hwɤrhwɤr
hajtsu noun
piment. 辣椒.
hanɯni adverb
un peu. 稍微.
hatsɯtsi adverb
un peu. 稍微,一点点.
hu noun
souffle. 吹热气.

hu nɤ hu ʑo tɤ-tɯt-a tɕe nɯ-ɣɤmpja-t-a
我吹了几下取暖
hwɤl ideophone.3
qui est découvert d'un seul coup. 形容一下子被掀开的样子.

qale ɲɯ-ɤsɯ-βzu tɕe, a-tʂɯmpa hwɤl ʑo ta-pɣaʁ
风把我的围腰帕一下子吹开了
hwɤrhwɤr ideophone.2
évasé. 形容口朝外展开的样子.

ki a-rte ki hwɤrhwɤr ʑo ɲɯ-pa
我的帽子的口朝外展开
Syn: wɤrwɤr
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.