japhug
Index s
sa
saɕɯ
sakaβ
sakhar
sala
sala,zrɯ
salaboŋboŋ
salakɯndzur
salaʁdɯʁdɯɣ
sali
saloŋ
san
saŋdi
saŋrɟɤz
saqru
saqru
sar
sarndzu
sarsi
sarwɯ
saʁ
saʁdɤt
saʁdɯɣ
saʁjɤr
saʁjɤr
saʁjɯβ
saʁɟa
saʁɟa
saʁlɤt
saʁndɯ
saʁnɤt
saʁre
saʁrɯm
sat
saχaʁ
saχɕɤra
saχɕɯβ
saχɕɯn
saχpaʁ
saχsɤl
saχsɤl
saχsi
saχsom
saχsom
saχsɯ
saχsɯ
saχsɯko
saχsɯko
saχthɯm
saχti
scapa
scapafkɯm
scaʁa
scɤmdʑɯɣ
scɤt
schɤt
schi
schɯɣschɯɣ
sci
sci
scinde
scit
sciwa
sclaŋsclaŋ
sco
scoʁ
scoʁɲaʁ
scoʁrlɯ
scoʁtshaʁ
scraʁnɤscraʁ
scraʁscraʁ
scrɯscri
scun
scuz
scɯʁzɯɣ
sɤbrabrɤl
sɤβdɤβde
sɤβdɤβde
sɤβlo
sɤβlɯβlɯɣ
sɤβlɯβlɯɣ
sɤβri
sɤβri
sɤβzdoʁβzdɯ
sɤβzdoʁβzdɯ
sɤβzi
sɤβzi
sɤβzu
sɤβzɯβzu
sɤcɤrlu
sɤcɤrlu
sɤcha
sɤchɯchɯβ
sɤchɯrʁu
sɤchɯrʁu
sɤci
sɤci
sɤcraŋlaŋ
sɤcɯ
sɤcɯqhlɯβ
sɤcɯqhlɯβ
sɤɕaβ
sɤɕaβ
sɤɕar
sɤɕar
sɤɕɤrɣi
sɤɕɤt
sɤɕi
sɤɕke
sɤɕke
sɤɕkɤɣɕkɤɣ
sɤɕkɤɣɕkɤɣ
sɤɕoχɕi
sɤɕoχɕi
sɤɕphɤβlɤβ
sɤɕphɤɣɕphɤɣ
sɤɕprɯm
sɤɕprɯm
sɤɕpɯɕpa
sɤɕpɯɕpa
sɤɕqa
sɤɕqali
sɤɕqali
sɤɕqhe
sɤɕqhe
sɤɕtar
sɤɕtɕɯɣ
sɤɕte
sɤɕte
sɤɕtʂaŋlaŋ
sɤɕtʂaŋlaŋ
sɤɕtʂɯlɯɣ
sɤɕtʂɯlɯɣ
sɤɕɯmɕɯm
sɤɕɯmɕɯm
sɤdɤmɲi
sɤdɤmɲi
sɤdoŋdoŋ
sɤdoŋdoŋ
sɤdrɤt
sɤdrɤt
sɤdɯxpa
sɤdzɯlɯt
sɤdʐaŋlaŋ
sɤdʑɯdʑaŋ
sɤdʑɯɣdʑɯɣ
sɤfɕɤra
sɤfɕi
sɤfɕu
sɤfɕu
sɤfka
sɤfka
sɤfse
sɤfstɯn
sɤfstɯn
sɤfsu
sɤfsuja
sɤfsɯfse
sɤfsɯfse
sɤftɕaka
sɤftɕaʁ
sɤftɕaʁ
sɤftɕɤl
sɤftɕɤl
sɤglɤglɤɣ
sɤgrɤl
sɤɣa
sɤɣdoŋɣdoŋ
sɤɣdoŋɣdoŋ
sɤɣdɯɣ
sɤɣdɯɣ
sɤɣɤmɯ
sɤɣɤmɯ
sɤɣɤxpra
sɤɣmu
sɤɣɲat
sɤɣur
sɤɣɯrɣɯr
sɤɣɯrɣɯr
sɤɣʑɯr
sɤja
sɤjɤr
sɤjɤr
sɤjɤrjɤr
sɤjɤrjɤr
sɤjku
sɤjlɤβ
sɤjloʁ
sɤjndɤt
sɤjoʁjoʁ
sɤjpomxtshɯm
sɤjqu
sɤjqu
sɤjʁu
sɤjʁu
sɤjtshi
sɤjtshi
sɤjtɯ
sɤjtɯ
sɤjwɤrlɤr
sɤjwɤrlɤr
sɤɟɯɣɟɯɣ
sɤɟɯɣɟɯɣ
sɤɟɯɣlɯɣ
sɤɟɯɟrɯɣ
sɤɟɯɟrɯɣ
sɤkɤβjɤβ
sɤkɤβjɤβ
sɤkɤlɤt
sɤkɤlɤt
sɤkɤsci
sɤkɤtɕɤβ
sɤkɤtɕɤβ
sɤkhar
sɤkhra
sɤkhrɤβjɤβ
sɤkhrɯɣkhrɯɣ
sɤkhɯ
sɤkhɯkhɯɣ
sɤkundi
sɤla
sɤla
sɤlaŋphɤn
sɤlɤɣɯ
sɤlɤt
sɤljɤljɤt
sɤlothi
sɤlothi
sɤlpɯm
sɤlpɯm
sɤlqɤlqɤt
sɤltɕhɤltɕhɤt
sɤltɕhɤltɕhɤt
sɤltɕhɯɣlɯɣ
sɤltɕhɯɣlɯɣ
sɤlthɤlthɤβ
sɤltshɤltshɤt
sɤltshɯltshɯɣ
sɤlɯrlɯr
sɤlɯrlɯr
sɤlɯzlɯz
sɤlɯzlɯz
sɤlwɤlwɤt
sɤɬɯt
sɤɬɯt
sɤmbɤldʑɤm
sɤmbɤldʑɤm
sɤmbi
sɤmbrɤqɤt
sɤmbrɯ
sɤmbrɯŋgɯ
sɤmdzɯ
sɤmdzɯ
sɤmdʑɯβ
sɤmgri
sɤmgro
sɤmgrɯn
sɤmgrɯn
sɤmɲɤm
sɤmɲɤm
sɤmɲo
sɤmŋaʁ
sɤmŋaʁ
sɤmŋo
sɤmŋɯr
sɤmokhɯtsa
sɤmtɕhaʁmtɕhaʁ
sɤmtɕhoʁ
sɤmtɕhɯβ
sɤmtɕhɯβ
sɤmthoʁmthɯt
sɤmthoʁmthɯt
sɤmto
sɤmtshɤm
sɤmtshɤr
sɤmtshi
sɤmtshi
sɤmtsɯɣ
sɤmtsɯɣ
sɤmtsɯr
sɤmɯβde
sɤmɯβde
sɤmɯmto
sɤmɯmto
sɤmɯmtshɤm
sɤmɯrpu
sɤmɯrpu
sɤmɯrʁɯz
sɤmɯrtsɯɣ
sɤmɯrtsɯɣ
sɤmɯsthaβ
sɤmɯsthaβ
sɤmɯsɯz
sɤmɯsɯz
sɤmɯtso
sɤmɯtso
sɤmɯtɯɣ
sɤmɯtɯɣ
sɤmɯzɣɯt
sɤmɯzɣɯt
sɤnaʁdɤz
sɤnaʁdɤz
sɤnaχsoz
sɤnaχsoz
sɤnbaʁ
sɤndɤɣ
sɤndɤko
sɤndɤr
sɤndɤr
sɤndɤrndɤr
sɤndɣɤndɣɤt
sɤndɣɤndɣɤt
sɤndu
sɤndɯja
sɤndɯja
sɤndɯndo
sɤndɯndo
sɤndza
sɤndza
sɤndzoʁjoʁ
sɤndzoʁjoʁ
sɤndzɯrndzɯr
sɤndzɯrndzɯr
sɤndʐaβ
sɤndʑɤmstu
sɤndʑɤmstu
sɤndʑɯ
sɤndʑɯ
sɤnɤjkɯz
sɤnɤjkɯz
sɤnɤkhe
sɤnɤkhe
sɤnɤkhu
sɤnɤmpɕɤr
sɤnɤmpɕɤr
sɤnɤmtsioʁ
sɤnɤmtsioʁ
sɤnɤntshɣɤz
sɤnɤntshɣɤz
sɤnɤre
sɤnɤre
sɤnɤsɤɣ
sɤnɤsɤɣ
sɤnɤsma
sɤnɤsma
sɤnɤstu
sɤnɤstu
sɤnɤz
sɤnɤz
sɤntɕhoʁjɤr
sɤntɕhoʁjɤr
sɤntɕhoz
sɤntɕhɯ
sɤntɕhɯ
sɤnthɣar
sɤnthɣar
sɤntsɤndu
sɤntɯ
sɤntɯ
sɤnɯβlu
sɤnɯβlu
sɤnɯɕtar
sɤnɯɕtar
sɤnɯkhramba
sɤnɯkhramba
sɤnɯmpa
sɤnɯmpa
sɤnɯmtɕhu
sɤnɯmtɕhu
sɤnɯmthɯ
sɤnɯmthɯ
sɤnɯŋumit
sɤnɯŋumit
sɤnɯrga
sɤnɯrga
sɤnɯrtɕa
sɤnɯrtɕa
sɤnɯrɯtʂa
sɤnɯrɯtʂa
sɤnɯʁrɯrpu
sɤnɯsɯkho
sɤnɯsɯkho
sɤnɯtɕetha
sɤnɯtɕetha
sɤnɯtɯtɕhɯ
sɤnɯtɯtɕhɯ
sɤnɯʑɤmŋɤn
sɤnɯʑɤzdaŋ
sɤnɯʑɤzdaŋ
sɤɲaj
sɤɲcɣɤɲcɣɤt
sɤɲcɣɤɲcɣɤt
sɤɲɤβɲɤβ
sɤɲizɲiz
sɤɲizɲiz
sɤɲɟu
sɤɲɟɯrnor
sɤŋɤβ
sɤŋɤβdi
sɤŋgɤrɤt
sɤŋgio
sɤŋo
sɤŋo
sɤŋoʁŋoʁ
sɤŋu
sɤŋɯr
sɤŋɯr
sɤpa
sɤpɕoʁ
sɤpɕɯβjɤl
sɤpɕɯβjɤl
sɤpɕɯlɯɣ
sɤpe
sɤpe
sɤpɤmbat
sɤpɤmbat
sɤpɣaʁsci
sɤpɣaʁsci
sɤphɤlɤjɤt
sɤphɤlɤjɤt
sɤphɤr
sɤphɯɕlaʁ
sɤphɯphrɯɣ
sɤpjɤntɤm
sɤpjɤntɤm
sɤplaʁplaʁ
sɤplaʁplaʁ
sɤprɤtprɤt
sɤpɯpa
sɤpɯpri
sɤpɯpri
sɤqɤrle
sɤqɤtsa
sɤqɤtsa
sɤqɤtʂha
sɤqɤtʂha
sɤqhe
sɤqhe
sɤqhlɤβlɤβ
sɤqhloŋloŋ
sɤqhloŋloŋ
sɤqhlɯβlɯβ
sɤqhɯqha
sɤqrɤcha
sɤqur
sɤqur
sɤr
sɤraχtɕɤz
sɤraχtɕɤz
sɤrchɤrchɤt
sɤrchɤrchɤt
sɤrchɯɣlɯɣ
sɤrchɯɣlɯɣ
sɤrchɯɣrchɯɣ
sɤrɕo
sɤrɕo
sɤrɕɯβrɕɯβ
sɤrɕɯβrɕɯβ
sɤre
sɤrɤpa
sɤrɤt
sɤrga
sɤrɣɤβrɣɤβ
sɤrɣɤβrɣɤβ
sɤrɣi
sɤrɣi
sɤri
sɤrjɤrjɤt
sɤrju
sɤrju
sɤrɟɤsno
sɤrkhɤrkhɤt
sɤrkhɯβrkhɯβ
sɤrkhɯβrkhɯβ
sɤrkɯrku
sɤrkɯrku
sɤrlɤɣrlɤɣ
sɤrlɤn
sɤrlɤrlɤɣ
sɤrlɯrla
sɤrlɯrla
sɤrma
sɤrmbat
sɤrmbat
sɤrmɤβrmɤβ
sɤrmɤβrmɤβ
sɤrmi
sɤrndzo
sɤrɲɟɤle
sɤrɲɟɤle
sɤrɲɯɣrɲɯɣ
sɤrɲɯɣrɲɯɣ
sɤrŋɤɣndʑɯr
sɤrŋgɯŋga
sɤrŋi
sɤrŋi
sɤrɴɢlɯm
sɤrɴɢlɯm
sɤro
sɤrphɤrphɤβ
sɤrphɤrphɤβ
sɤrqhi
sɤrqhi
sɤrqhoʁrqhoʁ
sɤrqhɯrqhɯβ
sɤrʁɤβjɤβ
sɤrʁɯrʁu
sɤrʁɯrʁu
sɤrʁɯrʁɯβ
sɤrtɕhɣaʁ
sɤrtɕhoʁ
sɤrtɕhoʁ
sɤrtɕi
sɤrtɕi
sɤrtsi
sɤrtsi
sɤrtsɯrtso
sɤrtsɯrtso
sɤrtɯm
sɤrtɯmloʁ
sɤrtɯmloʁ
sɤrtɯrtɤβ
sɤrtɯrtɤβ
sɤrɯru
sɤrwa
sɤrwɤrwɤt
sɤrwɤrwɤt
sɤʁe
sɤʁe
sɤʁombi
sɤʁʑi
sɤsaʁjɤr
sɤsaʁjɤr
sɤsat
sɤsat
sɤsaχpaʁ
sɤsaχpaʁ
sɤschrɤβlɤβ
sɤschrɤβlɤβ
sɤscit
sɤsco
sɤsco
sɤscur
sɤscɯndu
sɤsɤŋo
sɤskɤt
sɤskɤt
sɤskɯsku
sɤsma
sɤsma
sɤsŋom
sɤsŋom
sɤspa
sɤspa
sɤsphɯt
sɤsphɯt
sɤsqɤr
sɤsqɤr
sɤsqra
sɤstɤko
sɤsthɯsthrɯβ
sɤstoŋ
sɤstu
sɤstu
sɤsɯβzi
sɤsɯɣ
sɤsɯɣli
sɤsɯɣli
sɤsɯɣsɯɣ
sɤsɯxɕɤt
sɤsɯxɕɤt
sɤsɯz
sɤsɯzdɯɣ
sɤsɯzdɯɣ
sɤʂɤʂɤt
sɤʂɲɯɣlɯɣ
sɤʂχɯʂχɯβ
sɤtaʁki
sɤtaʁki
sɤtaʁtaʁ
sɤtɕaʁ
sɤtɕaʁ
sɤtɕaʁlaʁ
sɤtɕaʁlaʁ
sɤtɕɤβ
sɤtɕɤβ
sɤtɕɤt
sɤtɕɣɤrtɕɣɤr
sɤtɕɣɤrtɕɣɤr
sɤtɕha
sɤtɕhɯ
sɤtɕhɯβtɕhɯβ
sɤtɕhɯŋtɕhɯŋ
sɤtɕhɯtɕhɯ
sɤtɕhɯz
sɤtɕhɯz
sɤtɕɯɣtaʁ
sɤtɕɯmthɯt
sɤtɕɯqaʁ
sɤtɕɯtɕit
sɤtɕɯtɕit
sɤtɕɯtʂi
sɤtɕɯxtaʁ
sɤtɕɯxtʂot
sɤtɕɯxtʂot
sɤtɤβ
sɤthɤβthɤβ
sɤthɤri
sɤthɣɤthɣɤt
sɤthɣɤthɣɤt
sɤthoʁmphrɤt
sɤtsa
sɤtsa
sɤtso
sɤtso
sɤtsu
sɤtʂoʁloʁ
sɤtʂoʁloʁ
sɤtʂu
sɤtɯta
sɤtɯta
sɤwi
sɤwij
sɤwij
sɤwija
sɤwum
sɤwɯwum
sɤwɯwum
sɤxoŋxoŋ
sɤxoŋxoŋ
sɤxphɤn
sɤxtɕhɯxtɕhɯβ
sɤxtɕɯɣ
sɤxtɕɯxtɕi
sɤxɯβxɯβ
sɤxɯβxɯβ
sɤxɯxɯɣ
sɤχa
sɤχa
sɤχsɯχsjɯβ
sɤz
sɤzda
sɤzdaʁ
sɤzdaʁ
sɤzdɯm
sɤzdɯxpa
sɤzɣɤkhe
sɤzɣɤkhe
sɤzɣɤmɯ
sɤzɣɤrlɤr
sɤzɣɤxpra
sɤzɣɯt
sɤzjaŋlaŋ
sɤzjaŋlaŋ
sɤzjaŋzjaŋ
sɤzjaŋzjaŋ
sɤzjɤɣlɤɣ
sɤzjɤɣlɤɣ
sɤzmbrɯ
sɤznɤ
sɤznɤjo
sɤznɯkhrɯm
sɤzoŋzoŋ
sɤzoŋzoŋ
sɤzraʁ
sɤzraʁ
sɤzɯβzɯβ
sɤʑa
sɤʑaŋ
sɤʑdraŋlaŋ
sɤʑdraŋlaŋ
sɤʑɣɤlɤt
sɤʑɣɤlɤt
sɤʑɣɤʑɣɤt
sɤʑɯloʁ
sɤʑɯrja
sɤʑɯrja
sɤʑɯχtso
sɤʑɯχtso
sɣa
si
si
sijmɤɣ
sindzɯ
sjaŋnɤsjaŋ
sjoŋsjoŋ
sjɯŋsjɯŋ
sjɯrnɤsjɯr
sjɯrɯri
skɤɣ
skɤlɤn
skɤlpa
skɤm
skɤm
skɤmtɕhaŋ
skɤnɲɟɯr
skɤr
skɤrlɤm
skɤrma
skɤrtɕɯn
skɤrwa
skɤt
sko
skraskra
skrɯt
skɯ
skɯ
skɯβli
skɯrloʁ
skɯrma
skɯχɕaʁ
sla
slama
slaŋnɤslaŋ
slaŋslaŋ
slaʁ
slaʁnɤslaʁ
slɤβkhaŋ
slɤŋe
slɤrɯri
slɤzɯn
sloŋnɤsloŋ
sloʁ
sloχpɯn
slɯŋslɯŋ
slɯŋɯŋi
smar
smɤɣ
smɤɣri
smɤn
smɤnba
smɤnkhaŋ
smɤnrɯɣ
smɤʁjoʁ
smɤt
smi
smi
smɯ
smɯɣdɯm
smɯɣot
smɯɣsmɯɣ
smɯlɤm
smɯlju
smɯmba
smɯn
smɯntʂɯɣ
smɯŋgɯ
smɯr
smɯrqom
smɯʁjoʁ
smɯʁrɤt
smɯsmi
smɯtɕɣom
sna
sna,ɣɤme
snalŋaɕthɤβ
snama
snaŋwa
snaʁtsa
snoŋwa
snɯm
snɯɲaʁ
sɲaŋne
sɲaʁsɲaʁ
sɲɤβnɤlɤβ
sɲɤɣsɲɤɣ
sɲɤt
sɲikuku
sɲoʁ
sɲu
sɲɯɣ
sɲɯɣjɯ
sɲɯɣnɤsɲɯɣ
sɲɯŋgɯpala
sɲɯŋɯŋi
sŋa
sŋarɤβ
sŋaʁ
sŋaʁ
sŋaʁspa
sŋɤrɯ
sŋi
sŋiɕɤr
sŋo
sŋom
sŋorma
sŋoʁmɤr
sŋu
sŋur
sŋɯqiɯ
sŋɯχcɤl
sŋɯχcɤlpala
so
somo khɯtsa
soʁdɤr
soʁma
soskɯsku
soχpu
soz
sozdɯmtɕi
spa
spa
spa,rka
spɤr
spɤrmbɯt
spɤt
spɣɤnthar
spɣi
spɣɯthoʁ
sphjar
sphjaʁ
sphɯt
sphɯt
spjaŋkɯ
spjɤt
spjɤtɕha
spoŋ
spoŋspoz
spoŋsrɤm
sporɟɤlɯla
spoʁ
spoz
sprɤt
sprilu
sprɯlpa
sprɯskɯ
spɯ
spɯrtɯm
sqa
sqaβde
sqaβjɯβ
sqaɕnɯz
sqafsum
sqamnɯz
sqamŋu
sqandʐi
sqandʐi
sqane
sqangɯt
sqanɯ
sqaprɤɣ
sqaptɯɣ
sqapɯ
sqapɯ
sqarcat
sqarcɯm
sqarndɯm
sqarndɯm
sqaʁjɯβ
sqɤr
sqhɤtɤjɯm
sqhɤthɤlɤɣi
sqhi
sqhiar
sqi
sqlɯm
srɤz
sroχtɕɤn
srɯβzɤn
srɯn
srɯn
srɯn
srɯnbu
srɯndɤr
srɯnloʁ
srɯnmɯ
srɯsmɤn
srɯtphɯ
sta
staʁ
staʁɕɤr
staʁlu
staʁnɤ
staʁrɟɤnma
stat
staχpɯ
staχpɯldzɣɤm
staχpɯqajɯ
staχpɯrɟɤskhi
stɤβtshɤt
stɤɣdo
stɤjnɤlɤj
stɤjstɤj
stɤm
stɤmku
stɤnga
stɤɴɢaʁ
stɤrjɤt
stɤrɟɯɣ
stɤsmɤt
stɤsqa
stɤt
stɤtoŋ
stɤtpa
stɣɤrnɤstɣɤr
sthaβ
sthoŋ
sthoŋnɤloŋ
sthoŋnɤsthoŋ
sthoŋsthoŋ
sthoʁ
sthrɯβ
sthrɯβnɤsthrɯβ
sthɯβsthɯβ
sthɯci
sthɯt
sti
sti
stiaŋnɤstiaŋ
stonka
stoŋtsu
stoʁ
stoʁldzɣɤm
stoʁmboʁ
stoʁrŋu
stoʁthɤβ
stoʁtsa
stosqa
stu
stu
stu
stu
stu,mbat
stukɤr
stuxsi
stɯm
stɯnmɯ
stɯrstɯr
suwasɯbɣi
sɯβde
sɯβde
sɯβɣi
sɯβɣɯt
sɯβɣɯt
sɯβɟɤt
sɯβɟɤt
sɯβɟi
sɯβɟi
sɯβnɤsɯβ
sɯβʁa
sɯβʁa
sɯβsɯβ
sɯβzi
sɯβzi
sɯβzu
sɯβzu
sɯβʑoʁ
sɯɕke
sɯɕku
sɯɕlɯɣ
sɯɕlɯɣ
sɯɕqhlɤt
sɯɕqhlɤt
sɯɕqraʁ
sɯɕtʂi
sɯɕɯɣra
sɯfɕɤl
sɯfɕɤl
sɯfkrɯz
sɯfkrɯz
sɯfsaŋ
sɯfsoʁ
sɯfsoʁ
sɯftɕaʁ
sɯftɕɯm
sɯftɕɯm
sɯftshi
sɯftshi
sɯɣdɯɣ
sɯɣdɯɣ
sɯɣe
sɯɣjɤɣ
sɯɣjɯm
sɯɣjɯm
sɯɣli
sɯɣli
sɯɣlɯɣ
sɯɣlɯɣ
sɯɣlɯz
sɯɣmbɤβ
sɯɣmbɤβ
sɯɣmbuz
sɯɣmbɯz
sɯɣmoʁ
sɯɣndɤɣ
sɯɣndɤɣ
sɯɣndɯl
sɯɣndɯl
sɯɣndzar
sɯɣndzar
sɯɣndzur
sɯɣndzɯr
sɯɣndzɯr
sɯɣndʐi
sɯɣndʐi
sɯɣndʐoʁ
sɯɣndʐoʁ
sɯɣndʐɯm
sɯɣndʐɯm
sɯɣnɤz
sɯɣnɤz
sɯɣɲaʁ
sɯɣɲat
sɯɣɲat
sɯɣɲɟo
sɯɣɲɟo
sɯɣɲo
sɯɣraʁ
sɯɣraʁ
sɯɣri
sɯɣro
sɯɣrom
sɯɣrom
sɯɣru
sɯɣru
sɯɣrum
sɯɣrum
sɯɣʁaʁ
sɯɣzɤt
sɯɣʑaʁ
sɯɣʑi
sɯɣʑi
sɯjaʁndzu
sɯjɣɤt
sɯjɣɤt
sɯjno
sɯjno
sɯjnombrombro
sɯjnoqa
sɯjnormbjɤβ
sɯjpɣom
sɯjpɣom
sɯjɯ
sɯkɤcɯku
sɯkɤku
sɯkhɤrma
sɯkho
sɯkhrɤt
sɯkhrɤt
sɯko
sɯko
sɯkrɤɣ
sɯku
sɯkɯm
sɯkɯnthoʁ
sɯlaʁrdɤβ
sɯldʑoʁ
sɯldʑoʁ
sɯlɤt
sɯlɤt
sɯli
sɯluj
sɯluj
sɯmat
sɯmbjiz
sɯmciphɯt
sɯmdʑɯtɕoʁ
sɯmdʑɯtɕoʁ
sɯmɟa
sɯmɟa
sɯmɟa
sɯmkɯt
sɯmnɤr
sɯmɲo
sɯmɲo
sɯmŋɤn
sɯmoʁ
sɯmphrɤt
sɯmphrɤt
sɯmphru
sɯmphɯ
sɯmsɯm
sɯmtɕɤn
sɯmtɕɤnrtazoʁ
sɯmtɕɯr
sɯmto
sɯmto
sɯmtshɤm
sɯmtshɤt
sɯmtshoŋ
sɯmtshoŋ
sɯmtshɯβ
sɯmtshɯβ
sɯmtso
sɯmtsɯr
sɯmtsɯr
sɯmɯzdɯɣ
sɯndɤrmbjom
sɯndɤrmbjom
sɯndo
sɯndo
sɯndza
sɯndza
sɯndzɯ
sɯndzɯpe
sɯndʑaʁskɯsko
sɯndʑutɤndʑu
sɯngrɯβ
sɯngrɯβ
sɯntɕhɣaʁ
sɯntɕhɣaʁ
sɯnthɤβ
sɯnthɯ
sɯntshɤβ
sɯntshɤβ
sɯŋgi
sɯŋgo
sɯŋgo
sɯŋgrɤl
sɯŋgɯ
sɯŋgɯɟu
sɯŋgɯnaχtɕɯn
sɯŋgɯpɤjka
sɯŋgɯrmɤβja
sɯŋsɯŋ
sɯɴɢoʁ
sɯɴqhi
sɯɴqhi
sɯpa
sɯpa
sɯpa
sɯpɣo
sɯphɣo
sɯphɯ
sɯphɯt
sɯprɤt
sɯprɤt
sɯqartsɯ
sɯrdɤl
sɯrdɤl
sɯrɤt
sɯrɤt
sɯrinɤsɯri
sɯrɟɯɣ
sɯrɟɯɣ
sɯrkɤz
sɯrku
sɯrma
sɯrmbɣotɯm
sɯrna
sɯrna
sɯrna
sɯrpjɯ
sɯrpjɯ
sɯrsɯr
sɯrtaʁ
sɯrtoʁ
sɯrtoʁ
sɯrtsho
sɯrtshɯm
sɯrtsi
sɯru
sɯrwɤt
sɯrʑaʁ
sɯʁaʁ
sɯʁejlu
sɯʁjit
sɯʁjoʁ
sɯʁndzɤr
sɯʁndzɤr
sɯʁnɯ
sɯʁnɯ
sɯʁzɤβ
sɯsat
sɯsat
sɯsaχsɤl
sɯschɤt
sɯschɤt
sɯsci
sɯsci
sɯscit
sɯsɤɕqali
sɯsɤɕqali
sɯskɯrma
sɯsloʁ
sɯsloʁ
sɯsɲu
sɯsɲu
sɯsŋa
sɯsŋa
sɯsŋaʁ
sɯsŋaʁ
sɯso
sɯspa
sɯspa
sɯspɤt
sɯsphjaʁ
sɯsphjaʁ
sɯspoʁ
sɯsta
sɯsta
sɯstat
sɯstɤm
sɯstɤm
sɯstu
sɯstu
sɯsu
sɯsɯspoʁ
sɯsɯspoʁ
sɯta
sɯtɕɤt
sɯtɕɤt
sɯtɕɤt
sɯtɕhaʁ
sɯtɕɯn
sɯtɕɯnjmɤɣ
sɯtɤpɯz
sɯti
sɯti
sɯtsɣi
sɯtsu
sɯtsɯm
sɯtsɯm
sɯxcat
sɯxcha
sɯxchi
sɯxchi
sɯxcɯ
sɯxcɯ
sɯxɕe
sɯxɕe
sɯxɕɤt
sɯxɕur
sɯxsa
sɯxsa
sɯxso
sɯxso
sɯxtar
sɯxtar
sɯxtɕhaʁ
sɯxtɕhɤt
sɯxtɕhɤt
sɯxtɕhɯt
sɯxtɕhɯt
sɯxtɕur
sɯxtshaʁ
sɯxtshoz
sɯxtshu
sɯxtshu
sɯxtshwi
sɯxtso
sɯxtso
sɯxtsu
sɯxtsu
sɯxtsɯɣ
sɯxtsɯɣ
sɯxtʂaŋ
sɯxtʂaŋ
sɯxtʂɯn
sɯxtɯɣ
sɯxtɯɣ
sɯxtɯt
sɯχcoŋkroŋ
sɯχpjɤt
sɯχpjɤt
sɯχsɤl
sɯχsu
sɯχsu
sɯχta
sɯχtɕɤz
sɯχtɯ
sɯχtɯ
sɯz
sɯzbaʁ
sɯzbaʁ
sɯzbɤβ
sɯzdɯɣ
sɯzgrɯtɕhɯ
sɯzʁe
sɯʑŋgrɯt
sɯʑɴɢoʁ
sa stative verb
directional: nɯ- directional: tɤ- s'émousser. 磨损;变钝.

mbrɯtɕɯ to-sa
刀变钝了

qraʁ ɲɤ-sa
铧变钝了
Syn: zɤt
saɕɯ noun
mélèze. 落叶松.

saɕɯ nɯ ɯ-tshɯɣa tɯrgi ɲɯ-fse, ɯ-mdoʁ nɯ ra ɕɤɣ ɲɯ-fse, ɯ-ru nɯ tɯrgi ɲɯ-fse, tɕe tɯrgi cho ɕɤɣ ni pjɯ-nɯɕɯrɲɟo-ndʑi mɤ-cha, qartsɯmɤftɕar arŋi-ndʑi. saɕɯ pjɯ-nɯɕɯrɲɟo tɕe, ɯ-jwaʁ pjɤ-ŋgra ɕti, tɕe tɯrme ra kɯ saɕɯ nɯ tɯrgi ɣɯ ɯ-ftsa ŋu ri tɯrgi sɤz kɯ-mbro tu-ɬoʁ ŋu tɕe, nɯ mɤ-kɯ-tʂaŋ ɯ-ndʐa kɯ pjɯ-nɯɕɯrɲɟo ŋu tu-ti-nɯ ŋu.
落叶松的形状像杉树,但是颜色和柏树相同。树干像杉树的一样。杉树和柏树叶子秋天不会变色,不分冬夏都是绿的,落叶松叶子秋天变色,然后落叶。人们说落叶松虽然是杉树的侄子但生长的地区海拔比杉树生长的地区高,因为这样不合理,所以它叶子秋天变色。

saɕɯ cho tɯrgi nɯ ni kɤndʑɯrpɯftsa ɲɯ-ŋu-ndʑi. ndʑi-sta nɯnɯ, ɯ-rpɯ ɯ-sta saɕɯ lo-ɕe tɕe, qartsɯ tɕe kɯ-nɯɕɯrɲɟo ŋu. tɯrgi cho-maŋthi tɕe núndʐa nɯnɯ tɯrgi mɤ-nɯɕɯrɲɟo tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋu.
落叶松和杉树是舅甥的关系,落叶松去了舅舅的位子所以到了秋天变色,杉树到了下游所以不变色
sakaβ noun
puits. 井. See: kaβ
sakhar noun
porcherie. 猪圈.
sala noun
sala,zrɯ -
directional: kɤ- prendre de la place, gêner. 占(不该占的)地方.

nɯtɕu tɤ-rɤru ma sala ɲɯ-tɯ-zri ɲɯ-ŋu
起来,你在那里很碍事

sala kɯ-zrɯ ma-tɯ-βze
别占地方
See: salaʁdɯʁdɯɣ
salaboŋboŋ noun
vesse-de-loup. 马勃.

salaboŋboŋ nɯ stɤmku ri tu-ɬoʁ ŋu tɕe, kɯ-wɣrum ŋu kɯ-ɤrtɯm rloʁ rloʁ ŋu ɯ-ru me, wuma ʑo mpɯ, nɯ-rom tɕe pjɯ́-wɣ-rɤtɕaʁ tɕe rdɯl ɲɯ-nɯɬoʁ ŋu.
马勃长在草地上,全白色,呈球形,没有杆,很软,干了以后踩上去就会扬起灰尘(孢子粉)来。
Syn: ɬɤndʐithamaka
salakɯndzur noun
galipette. (翻)筋斗.

a-tɕɯ kɯ salakɯndzur ta-βzu
我儿子翻了筋斗
salaʁdɯʁdɯɣ noun
(personne, chose) qui gêne. 碍事的(人;东西). See: sala,zrɯ
sali noun
arbalète. 弩弓.
saloŋ adverb
partout. 到处.

saloŋ ri ʑo ɕ-to-khɤt
See: laloŋ
san noun
parapluie. 伞.
saŋdi noun
place des serviteurs, à l'ouest. 下等人坐的地方(往西方).
saŋrɟɤz noun
Etym: saŋs.rgʲas. bouddha. 佛,神仙.
saqru intransitive verb
saqru - See: qru
sar transitive verb
directional: pɯ- filtrer. 滤.

mbrɤz pɯ-sar
你把米过滤一下

tɤ-lu pɯ-sar
你把牛奶过滤一下
sarndzu noun
Gsar.rdzong. 沙尔宗乡.
sarsi noun
abricot. 杏.

sarsi nɯ zgo kɯ-mbɤr tu-ɬoʁ ŋu, si mbro ɯ-rtaʁ dɤn, ɯ-βri nɯ kɯ-pɣi ŋu, ɯ-jwaʁ nɯ qaɕti ɯ-jwaʁ cho naχtɕɯɣ, ɯ-mɯntoʁ kɯ-ɣɯrni ɯ-ŋgɯz kɯnɤ kɯ-wɣrum tsa ŋu. ɯ-jwaʁ ɲɯ-lɤt ɕɯŋgɯ ɯ-mɯntoʁ ɲɯ-lɤt ŋu. ɯ-mat thɯ-aβzu tɕe, qaɕti tsa fse ri ndɯβ. thɯ-tɯt tɕe, ɯ-phaʁ ntsi ɣɯrni, ɯ-phaʁ ntsi qarŋe, tú-wɣ-ndza qaɕti sɤz mɯm ma chi tɕe, kɤ́rqhɯrqhu kɤ-ndza sna. sarsi nɯ kha ɯ-rkɯ pɯ-kɤ-nɯ-ji tɕi tu, ɕɯŋgɯ zɯ ɯʑo tu-kɯ-nɯ-ɬoʁ tɕi tu.
杏树生长在下半山上,长得很高,枝桠多,树皮是灰色的,叶子和桃树的叶子一样,花是粉红色的。在长叶子之前就开花。结果像桃子,但小一些。成熟,半边是黄色,半边是红色的。吃起来比桃子好吃,因为很甜,可以连皮一起吃。杏树,有的种在房子旁边,也有自己生长在野外的。
See: nɯsarsi
sarwɯ noun
élément du métier à tisser. 搓杆(纺锤的木棒).
saʁ transitive verb
directional: nɯ- séparer des fils emmêlés. 撕开.

smɤɣ nɯ-saʁ-a
我撕开了羊毛

tɤ-rme nɯ-saʁ-a
我撕开了毛
saʁdɤt stative verb
directional: tɤ- glissant. 滑(路).

a-pɯ-zbaʁ tɕe mɤ-saʁdɤt, tɯ-mɯ a-pɯ-lɤt tɕe saʁdɤt
地干就不滑,下雨的话就滑

tɯ-mɯ pjɤ-lɤt tɕe ɲɯ-saʁdɤt
下雨了,地很滑

qaɟy ɲɯ-saʁdɤt
鱼很滑
See: aʁdɤt Syn: sɤŋgio
saʁdɯɣ stative verb
directional: tɤ- ennuyer, empêcher. 干扰;防碍.

tɤ-rɤru ma ɲɯ-tɯ-saʁdɯɣ
你起来,你在那里碍事
saʁjɤr transitive verb
directional: pɯ-
retarder, déranger. 耽误;打扰.
déranger. 打扰.

ma-pɯ-kɯ-saʁjar-a
你不要耽误我的时间

pɯ-kɯ-saʁjar-a
你耽误了我的时间

ɲɯ-ta-saʁjɤr
我在耽误你的时间

ɯ-zgra kɤ-ʑmbri mɤ-pe ma tɯrme saʁjar-a
我不能发出声音,不然会打扰别人

tɯ-mɯ ɲɯ-lɤt tɕe, ji-ma pɯ́-wɣ-saʁjɤr-i
下雨就耽误了我们的工作

khɤjhwi ɲɯ-ra tɕe, kɤ-ɣi mɯ-pɯ-ŋgrɯ, pɯ-ta-saʁjɤr
因为需要开会没能来到,耽误了你的时间
See: Syn: βzgɤr
saʁjɤr - See: aʁjɤr
saʁjɯβ transitive verb
directional: tɤ- cacher. 遮住,遮掩.

a-mɤ-pɯ́-wɣ-mto nɯ-sɯso-t-a tɕe tɤ-saʁjɯβ-a
为了不让别人发现,我把它遮掩了
Syn: sqaβjɯβ See: See: ta-ʁjɯβ
saʁɟa transitive verb
directional: thɯ- directional: nɯ- raser entièrement. 剃光;砍光.

jiɕqha nɯ ɯ-stu ɲɤ-saʁɟa
他把那个地方砍光了(拔光了草)
saʁɟa - See: aʁɟa
saʁlɤt transitive verb
directional: lɤ- directional: pɯ- vanner. 扬场.

tɤ-rɤku pɯ-saʁlat-a (=qale pɯ-lat-a)
我扬了粮食

stoʁ lɤ-saʁlat-a
我扬了胡豆
saʁndɯ intransitive verb
directional: tɤ- frapper (des gens). 打人. Syn: rdoŋ
saʁnɤt stative verb
directional: thɯ-
faire mal. 伤到.

a-ɕa ɯ-taʁ ɲɯ-saʁnɤt
伤到我了

Etym: gnod. faire du mal. 伤害.

a-taʁ pɯ-saʁnɤt
伤害我了
See: ʁnɤt
saʁre stative verb
directional: tɤ- austère, impressionnant. 严肃,庄重. See: ɣɤʁre See:
saʁrɯm transitive verb
directional: tɤ- cacher, couvrir. 遮住.

nɤ-tɤŋe tɤ-saʁrɯm-a
我帮你遮了太阳

tɤ-rte tɤ-ŋge tɕe tɤŋe tɤ-saʁrɯm
你戴上帽子,遮住太阳

ɯ-kɯ-saʁrɯm ɲo-me tɕe to-sɤmto
遮住它的东西没有了,别人就看得见它了
See: ta-ʁrɯm
sat transitive verb
directional: pɯ- tuer. 杀.
saχaʁ stative verb
directional: nɯ- être extrême. 极度的. See: naχaʁ
saχɕɤra transitive verb
directional: nɯ- étendre. 铺平;弄得平整;陈展.

tɯ-sta ɯ-taʁ pugai nɯ-saχɕɤre
你把铺盖在床上铺平
saχɕɯβ transitive verb
directional: tɤ- enrouler les brins (d'une corde). 把几股绳子 合并拧在一起、弄成双股.

tɯmbri tɤ-saχɕɯβ-i
我们把绳子拧在一起了

tɯmbri χsɯ-ldʑa ʑo to-saχɕɯβ tɕe ɲɯ-ngɯt
他把三股绳子拧在一起了,这样很结实。

stukɤr thɯ-saχɕɯβ-i
我们把梁弄成双根
See: aχɕɯβ See: nɯsaχɕɯβ
saχɕɯn stative verb
directional: nɯ- frais, propre, hygiénique. 新鲜;卫生.

tɤ-mthɯm mɯ́j-saχɕɯn, ɲɯ-saχɕɯn
肉不新鲜,很新鲜

qaɟy mɯ́j-saχɕɯn
鱼不新鲜
See: naχɕɯn
saχpaʁ transitive verb
directional: tɤ- respecter. 尊重.

jiɕqha nɯ ɲɯ-ɣɤʁre tɕe, kɤ-saχpaʁ ɲɯ-sna
那个人是个受尊重的人,要尊重他

aʑo ɣɯ-saχpaʁ-a
他尊重我
saχsɤl stative verb
directional: tɤ- clair, évident. 明显.

to-saχsɤl
变得很明显
saχsɤl Variant: sɯsaχsɤl transitive verb
révéler. 透露出,让……显现出来.

kɯ-ŋu ɯ-kɯ-ŋu nɯ kɤ-sɯsaχsɤl ra
要把真相透露出去
saχsi transitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- faire complètement. 做得彻底.

tɤ-rɤku nɯ-saχsi-t-a
我把粮食跟石头泥巴分开了

nɤ-khɯtsa tɤ-saχsi
你把碗里的东西吃完!

ɕ-kɤ-nɯzʁe tɤ-saχsi
你把东西搬过去,不要漏掉一些(你给我搬得干净彻底)

mɯ-ɲɤ-saχsi
没有做得彻底

kɤntɕhaʁ kɯ-rɤma ɲɯ-dɤn, kɤ-saχsi mɯ́jkhɯ
街上清道夫很多,但是不能清洁干净
See: aχsi
saχsom transitive verb
directional: nɯ- réveiller. 弄醒.

aʑo nɯ-saχsom-a
我把他弄醒
saχsom - See: aχsom
saχsɯ noun
repas de midi. 中午饭,午饭.

nɤʑo nɤ-saχsɯ ɯ-pɯ́-tu?
你吃中午饭了没有

pɤjkhu a-saχsɯ pɯ-me
还没有吃中午餐
saχsɯ noun
brosse pour laver la vaisselle. 耍把.
saχsɯko transitive verb
directional: tɤ- rendre propre. 弄干净.

kha ra tú-wɣ-raʁrɯz tɕe tú-wɣ-saχsɯko ɲɯ-ra
要把家里扫干净
See: saχsi
saχsɯko - See: aχsɯko
saχthɯm transitive verb
directional: tɤ- puiser avec. 用……舀(水、颗粒).

khɯtsa ta-saχthɯm
他用碗舀了

scoʁ ta-saχthɯm
他用瓢子舀了
saχti stative verb
aimable. 很好相处,合得来. Syn: sɤzda See: tɯ-χti See: naχti
scapa noun
dague. 刺刀.
scapafkɯm noun
fourreau. 刀鞘.
scaʁa noun
Etym: skʲa.ka. pie, animal domestique dont le corps est noir et le milieu du corps blanc. 喜鹊,全身黑色,腰白色的牲畜.
scɤmdʑɯɣ noun
Etym: skʲabs.ⁿdʑug. protection. 保佑.
scɤt transitive verb
directional: _ déplacer. 摆动,搬.

pa-scɤt
他搬了

rɯ ɲɯ-scat-a
我搬帐篷

ɯ-sɤz-rɤʑi ɲo-scɤt
他搬家了

ɯ-khɯrthaŋ pjɤ-scɤt (=pjɤ-phɤβ)
他被降职了

ɯ-khɯrthaŋ to-scɤt
他升职了
schɤt intransitive verb
directional: pɯ- se retirer (eau). 下降(水).

tɯ-ci pjɤ-schɤt
水下降了
schi stative verb
directional: tɤ- supporter. 经得住.

aʑo tɤndʐo schi-a ma qaʑo ɕa tɤ-ndza-t-a
我经得住冷,因为吃了羊肉

ɯʑo tɤ-ŋɤm ɲɯ-schi
他经得住痛

tɤɕpaʁ schi-a
我经得住渴

tshɤdɯɣ mɤ-schi-a
我经不起热的天气

tɤndʐo mɯ́j-tɯ-schi
你很怕冷
schɯɣschɯɣ ideophone.2
très froid. 形容极冷.

ɯ-jaʁ ɲɯ-mɯɕtaʁ schɯɣschɯɣ ʑo
他的手冷冰冰的
sci intransitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ-
naître. 出生.

ɯ-rɟit to-sci
她的孩子出生了

Etym: skʲe. grandir. 生长.

tɤ-pɤtso ra kɯ-ŋu kɤ-sɯxɕɤt ɯ-khɯkha a-thɯ-sci-nɯ (a-thɯ-ndzɤt-nɯ) tɕe pe
在孩子生长的过程中要进行正面教育就会好
Syn: ndzɤt
sci noun
l'un des hameaux de Gyutshapa. 二茶村的大队之一.
scinde noun
l'un des hameaux de Gyutshapa. 二茶村的大队之一.
scit stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- Etym: skʲid. heureux. 幸福.
sciwa noun
Etym: skʲe.ba. vie, existence. 生命.

sciwa ɲo-nɤsci
他换了一条生命,死了以后活过来了
sclaŋsclaŋ ideophone.2
chauve. 形容光溜溜的样子.

ɯ-ku sclaŋsclaŋ ɲɯ-pa
他的头是光溜溜的

ɯ-ku sclaŋsclaŋ chɤ-nɯ-sɯ-qrɤz
他请人把头剃得光溜溜
sco transitive verb
directional: _ raccompagner. 送行.

ɕ-kɤ-sco-t-a
我去送了他

nɯ́-wɣ-sco-a
他送了我
scoʁ noun
Etym: skʲogs. louche. 勺子;瓢.
scoʁɲaʁ noun
louche en fer. 铁铸成的勺子.
scoʁrlɯ noun
louche en cuivre. 红铜铸成的勺子.
scoʁtshaʁ noun
filtre à thé. 茶漏勺.

scoʁtshaʁ nɯ tʂha tɤ́-wɣ-rku tɕe ɯ-sɤ-sɯxtshaʁ ŋu, tʂha ɯ-ŋgɯ tʂhɤzwa tu tɕe ɯ-tshaʁ pɕoʁ nɯ tɕu pjɯ́-wɣ-lɤt tɕe, tʂha ɯ-ci nɯ pjɯ-nɯɬoʁ ŋu ma ɯ-zwa nɯ scoʁ ɯ-ŋgɯ ku-nɯ-rɤʑi ŋu tɕe núndʐa scoʁtshaʁ rmi. ɯ-jɯ nɯ lú-wɣ-ltɤβ kɯ-khɯ ŋu, tɕe ndʐɯnbu kɤ-nɤndɯndo pe.
茶漏勺是倒茶的时候用来滤茶的器具。因为茶里有茶叶等渣滓,朝着漏勺的方向倒过去,这样茶水会流出来,渣滓就会留在勺子里,所以这种勺子叫漏勺(滤器)。勺子把可以折起来,所以出远门时带着方便。
scraʁnɤscraʁ ideophone.3

qaɕpa nɯ scraʁnɤscraʁ lu-ɕe pjɤ-ŋu
青蛙一跳一跳地往上游去
scraʁscraʁ ideophone.2
tout petit. 矮小,挨着地面.
scrɯscri ideophone.2
liquide, dilué (boue). 形容(泥巴)稀,流体状. See: ɲcrɯɣɲcrɯɣ See: χcrɯχcri
scun noun
Etym: skʲon. faute. 过错.
scuz noun
faisan (Ithaginis cruentus). 血雉【松鸡子】.

scuz nɯ pɣa ci ŋu, kɯmpɣa jamar wxti. ɯ-kɤχcɤl kɯ-xtɕɯ-xtɕi ɲaʁ, ɯ-phoŋbu kɯ-ɤrŋi ŋgɯz kɯ-pɣi tsa ŋu. ɯ-mi kɯ-qarŋe ŋu, ɯ-mtsioʁ kɯ-qarŋe ŋu, ɯ-jme ɯ-ku kɯ-rɟum tsa ŋu, ɯ-mɲaʁ ɯ-rkɯ qarma ɣɯ kɯ-fse kɯ-ɣɯrni a-fskɤr, sɯŋgɯ ʁɟa ʑo ku-rɤʑi ma tɯ-ji ɯ-ŋgɯ ɣi mɤ-ŋgrɤl, sɯmat cho qajɯ ʁɟa tu-ndze ŋu. tɤ-mbri tɕe, ``tɕur tɕur tɕur tɕur tɕur" tu-ti ŋu tɕe núndʐa ɯ-ɕa tɕur tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋu.
松鸡子是一种鸟,有鸡那么大。头顶上有黑点,身子蓝里带灰,脚是黄色的,嘴是黄色的,尾巴的顶端有点宽,眼睛周围有一圈红色的皮像马鸡的一样。它一直生活在森林里,从不下地,专门吃野果和虫子。叫起来时,它发出|fv tɕur tɕur tɕur tɕur tɕur 的声音,所以人家说它的肉很酸。 tɕur tɕur tɕur tɕur tɕur 的声音,所以人家说它的肉很酸。
scɯʁzɯɣ noun
Etym: skʲe.gzugs. apparence. 外貌. See: scɯʁzɯɣ
sɤbrabrɤl transitive verb
directional: nɯ- rendre espacé. 使稀疏.

tɯ-rɣi kɤ-lɤt tɕe, ɲɯ́-wɣ-sɤbrabrɤl ra
播种的时候,要播得稀疏一点

laχtɕha kɤ-ta tɕe, ɲɯ́-wɣ-sɤbrabrɤl ra ma nɯ maʁ nɤ andɯndo
放东西的时候,要放开一点,不然就会粘在一起
sɤβdɤβde transitive verb
directional: thɯ- retarder. 拖延.

kɤ-nɤma thɯ-sɤβdɤβde-t-a
我拖延了工作

ɯ-ma chɤ-sɤβdɤβde
他的工作拖延了时间

smɤn kɤ-ndza nɯ ma-thɯ-tɯ-sɤβdɤβde kɯ ɯ-khrɤt ʑo tɤ-ndze ɲɯ-ra ma nɯ mɤɕtʂa mɤ-phɤn
你要按规定的时间和数量吃药,不然就没有效果。
sɤβdɤβde - See: aβdɤβde
sɤβlo transitive verb
directional: nɯ- s'occuper de (à propos des enfants). 带;看(孩子).

aʑo a-ɣe ku-sɤβlam-a
我在带我的孙子
See: nɤpɤβdaʁ
sɤβlɯβlɯɣ transitive verb

ɯ-ŋga ɯ-tɕhɤz ɲɯ-sɤβlɯβlɯɣ ʑo
他衣服的彩色布料穿着显得很耀眼
See: βlɯɣnɤβlɯɣ
sɤβlɯβlɯɣ - See: ɣɤβlɯβlɯɣ
sɤβri intransitive verb
protéger des gens. 维护别人.
sɤβri - See: βri
sɤβzdoʁβzdɯ -
directional: tɤ- mettre en ordre. 整理,收拾.

ɯʑo kɯ laχtɕha ra ta-sɤβzdoʁβzdɯ
他把东西收拾好了
Syn: rɤwum
sɤβzdoʁβzdɯ transitive verb
directional: tɤ- rassembler. 聚集.

laχtɕha ra tɤ-sɤβzdoʁβzdɯ-t-a
我把东西聚在一起了

fsapaʁ ra tɤ-sɤβzdoʁβzdɯ-t-a
我把牲畜聚在一起了
See: aβzdoʁβzdɯ
sɤβzi Variant: sɤsɯβzi stative verb
qui monte facilement à la tête. 容易上头的.

cha kɯ-sɤβzi
容易上头的酒
sɤβzi - See: βzi
sɤβzu transitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- préparer, faire une sorte que..., rendre.... 准备,把...做成,让……变成.

kɤ-ŋga to-sɤβzu
他把衣服准备好了,可以穿了

kɤ-ndza to-sɤβzu
他把食物准备好了,可以吃了

tɤɕi kɤ-rŋu tɤ-sɤβzu-t-a
我把青稞准备好了,可以炒了

tɤɕi tɯsqar nɯ-sɤβzu-t-a

tɤ-pɤtso kɤ-ntɕhoz kɯ-sna nɯ-sɤβzu-t-a
我把孩子培养成有用的人了

tɤ-mu nɯ kɯ paʁ kɤ-ntɕha to-sɤβzu
那位大娘把猪喂肥了,可以宰了

jiʑora kɯnɤ tu-kɤ-ndza kɯ-me ɲɯ-tɯ-sɤβze ɲɯ-ŋu
你令我们没有东西吃

jiʑora kɤ-nɯʑɯβ mɤ-kɯ-khɯ tu-tɯ-sɤβze ɲɯ-ŋu
你令我们无法睡觉
See: βzu1 See: aβzu
sɤβzɯβzu transitive verb
directional: tɤ- se débrouiller, broder un peu une histoire. 想办法;把故事的一些情节编一点.

tɤ-thu-t-a, ɯ-kɯ-spa maŋe tɕe, aʑo tɤ-nɯsɤβzɯβzu-t-a
我问了,没人知道,我就自己编了一些
See: sɤβzu
sɤcɤrlu - See: acɤrlu
sɤcɤrlu -
mélanger. 把……混在一起.

kɯrɯ skɤt cho kupa skɤt tu-sɤcɤrle-a ʑo tɕe tu-ti-a ɕti
我把藏语和汉语混在一起说
Syn: atʂoʁloʁ
sɤcha stative verb
directional: tɤ- être possible. 可能.

ku-kɯ-ɕe ɲɯ-sɤcha
(这个地方)可以去

kɤ-fkɯr ɲɯ-sɤcha
(这个东西)背得了

zgo ɯ-tɯ-mbro nɯ, kɤ-ɕe mɤ-sɤcha
山高得没人能上去

tɤɕi tɯ-lʁa kɤ-fkur sɤcha
一般来说,一袋青稞,人家背得走

kɯ-ɤntɤm kɤ-nɤrɟɯɣrɟɯɣ sɤcha, tɤton kɤ-rɟɯɣ mɤ-sɤcha
在平路跑步还是受得了,在山坡跑步就受不了了

tú-wɣ-fkur sɤcha
See: cha1
sɤchɯchɯβ transitive verb
directional: tɤ- foncer sans se préoccuper de rien (cheval), manger à toute vitesse. 不顾一切地闯过去(马)、吃得很急.

tɤ-sɤchɯchɯβ ʑo tɕe, jɤ-ɕe
你快点吃就走

tɤ-sɤchɯchɯβ-a lɤ-ari-a
我不顾一切地冲上去了
sɤchɯrʁu transitive verb
directional: tɤ- froisser. 皱起.

ɯ-rŋa to-sɤchɯrʁu
他皱了眉毛(脸)
sɤchɯrʁu - See: achɯrʁu
sɤci transitive verb
directional: nɯ- mouiller. 弄湿.

ɯ-ŋga ɲɤ-sɤci
他把衣服弄湿了

tɯ-kɤrme mɤ-kɯ-sɤci
浴帽
sɤci - See: aci
sɤcraŋlaŋ transitive verb
directional: tɤ- faire crier très fort. 发出很响的的声音;让……大声地叫.

paʁ ɲɯ-ɤsɯ-ntɕha tɕe, ta-sɤcraŋlaŋ
他在宰猪,猪大声地叫

χɕɤl ɲɯ-sɤcraŋlaŋ pa-qrɯ
他把玻璃砸碎了
sɤcɯ noun
clé. 钥匙. See: cɯ1
sɤcɯqhlɯβ -
directional: nɯ- agiter l'eau bruyament. 把水摇晃发出声音.

tɯ-ŋga nɯ́-wɣ-χtɕi tɕe khro ɲɯ́-wɣ-sɤcɯqhlɯβ tɕe ɲɯ-ɕo cha
洗衣服的时候要多晃几下就洗得干净
sɤcɯqhlɯβ - See: ɣɤcɯqhlɯβ
sɤɕaβ intransitive verb

nɯnɯ laχtɕha nɯ kɤ-mɟa mɯ́j-sɤɕaβ mɤ ɲɯ-ɤrqhi, ɲɯ-mbro
这个东西拿不着,因为太远了(太高了)

mɯ́j-sɤɕaβ
赶不上
sɤɕaβ - See: ɕaβ1
sɤɕar intransitive verb
chercher quelqu'un. 找人. See: nɤɕɯɕar See: nɤɕarlar
sɤɕar - See: ɕar
sɤɕɤrɣi transitive verb
directional: tɤ- faire rapidement. 做得快.

ɯʑo kɯ tɯ-rju kɤ-ti ɲɯ-sɤɕɤrɣi
他说话说得快
sɤɕɤt transitive verb
directional: thɯ- directional: pɯ- Etym: ɕad. peigner. 梳.

nɤ-ku thɯ-sɤɕɤt
你梳一下头

ɯ-ku ɲɯ-ɤʁzrɤwɤlu, pɯ-sɤɕat-a
他头发很乱,所以我给他梳了头
See: tɤɕɤt
sɤɕi transitive verb
directional: pɯ- ajouter dans. 加进. Syn: cu
sɤɕke stative verb
directional: tɤ- brûlant. 烫.

ki kɯ-sɤɕke sthɯci ɲɯ-maʁ
没有那么烫

kɯ-sɤɕke tɤ-ndze !
趁热吃!
See: ʑɣɤsɤɕke
sɤɕke transitive verb
directional: kɤ- brûler. 烤焦.

qajɣi ko-sɤɕke-t-a
我不小心把馍馍烤焦了
See: ɕke
sɤɕkɤɣɕkɤɣ transitive verb
directional: tɤ- faire du bruit en frappant un objet dur. 敲打硬的东西.

nɤ-stu tɤ-fse ma ta-sɤɕkɤɣɕkɤɣ
你小心,不然我会整你的!

rdɤstaʁ (si) tɤ-sɤɕkɤɣɕkɤɣ-a
我敲打了石头(木料)
sɤɕkɤɣɕkɤɣ - See: ɣɤɕkɤɣɕkɤɣ
sɤɕoχɕi transitive verb
directional: tɤ- inspirer et expirer. 吸气和呼气.

ɯ-sŋɯro tɤ-sɤɕoχɕi
他吸了气又呼了气

ɯ-sŋɯro ɲɯ-ɤsɯ-sɤɕoχɕi
他在呼吸
sɤɕoχɕi - See: aɕoχɕi
sɤɕphɤβlɤβ transitive verb

tɯ-ŋga ɲɯ-sɤɕphɤβlɤβ
他在抖衣服,发出声音
sɤɕphɤɣɕphɤɣ transitive verb
faire claquer. 令(衣服)啪啪响.

qale kɯ tɯ-ŋga ɲɯ-sɤɕphɤɣɕphɤɣ ʑo
风吹,令衣服啪啪地响
See: ɕphɤɣnɤɕphɤɣ
sɤɕprɯm transitive verb
directional: kɤ- coudre à l'à peu près. 将就缝.

ɯ-ŋga ka-sɤɕprɯm
他把衣服将就缝了一下
sɤɕprɯm - See: aɕprɯm
sɤɕpɯɕpa transitive verb
directional: nɯ- aplatir. 弄扁.

nɯ-sɤɕpɯɕpa-t-a
我把它弄扁了
sɤɕpɯɕpa - See: aɕpɯɕpa
sɤɕqa stative verb
directional: tɤ- être supportable. 受得了.

a-χpɯm ɲɯ-mŋɤm ri, mɤ-kɯ-sɤɕqa maŋe
我的膝盖痛但是没有什么受不了的

ɕɤxɕo rcanɯ, tɯ-mɯ mɯ́j-lɤt tɕe, ɯ-tɯ-sɤɕke kɯ mɯ́j-sɤɕqa ʑo
这几天没有下雨,天气热得使人受不了
See: nɤɕqa
sɤɕqali transitive verb
directional: tɤ-

ɯʑo kɯ ɯ-skɤt ta-sɤɕqali ʑo (=ta-nɤxɕɤt)
他大声地喊了一下
sɤɕqali - See: ɣɤɕqali
sɤɕqhe transitive verb
faire tousser. 令人咳嗽.

aʑo a-rtshɤz ɯ-ŋgɯ thɯ-ari tɕe tɤ́-wɣ-sɤɕqhe-a
(茶)进到肺里了,让我咳了起来

tɤ-khɯ ɯ-di pjɯ-tɯ-mtshɤm tɕe, tú-wɣ-sɤɕqhe-a ŋu
我一闻到烟味就会咳嗽
sɤɕqhe - See: aɕqhe
sɤɕtar - See: nɯɕtar
sɤɕtɕɯɣ noun
lanière pour porter les enfants sur le dos. 背孩子的带子.
sɤɕte stative verb
qui se transmet facilement (maladie). 容易传染.

ki tɯ-ŋgo ki ɲɯ-sɤɕte tɕe kɤ-rɯndzaŋspa ɲɯ-ra
这种病容易传染,要注意
sɤɕte - See: ɕte
sɤɕtʂaŋlaŋ transitive verb
directional: tɤ- balancer. 甩来甩去.

ɯ-jaʁ ci ɲɯ-sɤɕtʂaŋlaŋ
他把手甩来甩去
sɤɕtʂaŋlaŋ - See: ɕtʂaŋɕtʂaŋ
sɤɕtʂɯlɯɣ transitive verb
balancer. 摆动着.

ɯ-jaʁ laχtɕha ɲɯ-sɤɕtʂɯlɯɣ kɤ-ari
他手上摆动着东西就去了
sɤɕtʂɯlɯɣ - See: ɕtʂɯɣɕtʂɯɣ
sɤɕɯmɕɯm transitive verb

tɯ-mɯ ɲɯ-sɤɕɯmɕɯm ʑo ɲɯ-ɤsɯ-lɤt
雨下得又细又密
sɤɕɯmɕɯm - See: ɕɯmɕɯm
sɤdɤmɲi transitive verb
directional: pɯ- partager de façon injuste. 分得不均匀.

kɯ-rɤkro tɤ-kɯ-ŋu tɕe kɤ-sɤdɤmɲi mɤ-pe
分东西的时候,不要分得不均匀
sɤdɤmɲi - See: mɲi
sɤdoŋdoŋ -
jeter, verser beaucoup d'eau. 泼很多水,倒很多水(发出很多声音).

qhajŋgɯ ri tɯ-ci tɤ-sɤdoŋdoŋ-a pɯ-lat-a
我把水倒进引水槽了(声音大,水多)
sɤdoŋdoŋ - See: ɣɤdoŋdoŋ
sɤdrɤt transitive verb
directional: thɯ- directional: lɤ- mettre le désordre. 乱放.

tɤ-fkɯm ɯ-ŋgɯ a-pɯ-ɤrku ma ma-lɤ-tɯ-sɤdrɤt
东西在袋子里放着,不要拿出来到处乱放
See: nɤqadrɤt
sɤdrɤt - See: adrɤt
sɤdɯxpa - See: sɤzdɯxpa
sɤdzɯlɯt transitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- agiter. 使扭动. See: ɣɤdzɯlɯt
sɤdʐaŋlaŋ transitive verb
directional: tɤ- balancer. 甩来甩去.

tɤ-sɤdʐaŋlaŋ
他(把这个东西)甩来甩去了
Syn: sɤɕtʂaŋlaŋ
sɤdʑɯdʑaŋ transitive verb
directional: tɤ- faire glisser rapidement (un gros morceau de bois). 令又粗又长的木料很快地滑下来.

si ta-sɤdʑɯdʑaŋ ʑo pa-βde
把长的树枝从高处任意地摔下来了
sɤdʑɯɣdʑɯɣ -
sɤfɕɤra transitive verb
directional: tɤ- discuter. 讨论;议论.

ɲɤ-sɤfɕɤra-nɯ
他们商量了

tɤ-sɤfɕɤra-j
我们商量了

kɤ-nɤma tɕhi tu-kɤ-stu nɯra tɕiʑo tɤ-sɤfɕɤra-tɕi
我们商量了怎么做

jɤ-ɣi-nɯ tɕe sɤfɕɤra-j
你们来,我们讨论一下

directional: nɯ- dévoiler (une information non publique). 传出去.

ma-nɯ́-wɣ-sɤfɕɤra
不要公开
sɤfɕi intransitive verb
directional: nɯ- être enceinte (après le septième mois de grossesse). 怀孕(快要生;怀孕七月以后).

jiɕqha tɕheme ɲɤ-sɤfɕi, ɯ-xtu jɤrjɤr ɲɤ-pa
那个女子怀孕了,肚子变得很沉
sɤfɕu transitive verb

directional: nɯ- faire refroidir. 使冷却.

tʂha nɯ-sɤfɕe
让茶冷却一下

directional: tɤ- se reposer. 休息,放松,轻松.

nɤ-tɤɣɲat tɤ-sɤfɕe
你放松一下

nɤ-mgɯr ci tɤ-sɤfɕe
你把背部放松一下(靠一下)
sɤfɕu - See: afɕu
sɤfka stative verb
qui rassasie facilement. 吃……吃得饱.

rɟɤɣi tú-wɣ-ndza tɕe sɤfka
吃糌粑容易吃饱
sɤfka - See:
sɤfse adverb
comme. 很像.

nɤʑo tɤ-pɤtso sɤfse kɯ kɯ-chi ɲɯ-tɯ-rga
你很像小孩子,喜欢吃糖

nɤʑo aʑo sɤfse kɯ tɤndʐo mɯ́j-tɯ-schi
你很像我,很怕冷
See: fse1
sɤfstɯn intransitive verb
directional: kɤ- servir. 伺候.

nɤʑo kɤ-sɤfstɯn tɕhi tu-tɯ-fse ŋu
你是怎么伺候人家的呢?
sɤfstɯn - See: fstɯn
sɤfsu transitive verb
directional: tɤ- comparer la taille. 比较长短.

a-jaʁndzu tɤ-sɤfsu-t-a ri mɯ-ɲɯ-ɤfsɯfsu
我比了一下手指的长短,结果长短不一

xtɯrɲɟi ta-sɤfsu
他比了一下长短

tɕi-mthɯxtɕɤr tɤ-sɤfsu-t-a
我比了我们俩的腰带有多长

directional: nɯ- uniformiser la taille. 弄得一样长.

χtsiɯ kɯ tɯjpu tɤ́-wɣ-sɯ-ɕtʂo tɕe, ɯ-mŋu nɯ raŋri ʑo ɲɯ́-wɣ-sɤfsu ra
用瓢子量粮食的时候,要把每一个瓢的口抹平(确定每一瓢相等)
See: ɯ-fsu See: sɤfsuja See: afsɯfsu
sɤfsuja transitive verb
directional: tɤ- comparer la taille. 比较长短.

tɕi-mthɯxtɕɤr tɤ-sɤfsuja-t-a
我比了我们俩的腰带有多长

ki tɯmbri ni ŋotɕu nɯ ɲɯ-rɲɟi kɯ tu-sɤfsuje-a
我把这两根绳子比较一下,看哪一根长
Syn: sɤfsu
sɤfsɯfse -
frotter ... l'un contre l'autre. 把……互相摩擦.

ɯ-jaʁ to-sɤfsɯfse
他搓了搓手
sɤfsɯfse - See: fse2
sɤftɕaka transitive verb
directional: tɤ- préparer. 准备;收拾.

to-sɤftɕaka
他准备了东西

laχtɕha tɤ-sɤftɕaka-t-a
我准备了东西

kɤ-ndza tɤ-sɤftɕaka-t-a
我准备了食物

tʂha lɤ-sɤftɕaka-t-a
我准备了茶
See:
sɤftɕaʁ -

ma-ɕɯ-tɯ-sɤftɕaʁ
你不要做老鼠屎
sɤftɕaʁ - See: ftɕaʁ
sɤftɕɤl intransitive verb
demander à des gens de faire qqch pour soi. 请人做事.

ɲɯ-sɤftɕɤl
他请别人做事
Syn: sqɤr
sɤftɕɤl - See: ftɕɤl
sɤglɤglɤɣ intransitive verb
directional: tɤ- frapper en faisant du bruit. 敲得很响;震动. See: ɣɤglɤglɤɣ See: glɤɣglɤɣ
sɤgrɤl noun
Etym: gral. limite. 界限.
sɤɣa stative verb
directional: tɤ- endroit, chemin non dangereux. 安全;平坦的路;地方.

tʂu ɲɯ-sɤɣa
路很安全

stɤmku ɲɯ-sɤɣa
草坪很平坦
See: nɤɣa
sɤɣdoŋɣdoŋ transitive verb

tɤrmbɣo ɲɯ-sɤɣdoŋɣdoŋ ʑo
打鼓打得很响
Syn: sɤndɤrndɤr
sɤɣdoŋɣdoŋ - See: ɣdoŋnɤɣdoŋ
sɤɣdɯɣ stative verb
désagréable, détestable. 辛苦;令人心烦. See: nɤsɤɣdɯɣ
sɤɣdɯɣ stative verb
directional: tɤ- être désagréable. 讨厌; 不舒服.

a-mgɯr ɯ-qhu ma-tɯ-ɣɤjɤβjɤβ ɲɯ-tɯ-sɤɣdɯɣ
你不要乱摸我的背部,你很讨厌

a-phe ma-tɯ-ɣɤsɯɣsɯɣ, ɲɯ-sɤɣdɯɣ
你不要在我身边乱动,很讨厌

ɲɯ-nɯtɕhomba-a, ɲɯ-sɤɣdɯɣ
我感冒了,很不舒服

a-mgɯr ɯ-qhu ɲɯ-sɤɣdɯɣ
我背上不舒服

a-sɯm ɲɯ-sɤɣdɯɣ
我心里不舒服

a-qhoχpa ɲɯ-sɤɣdɯɣ
我心里不舒服

a-xtu ɲɯ-sɤɣdɯɣ
我肚子不舒服
See: nɤsɤɣdɯɣ
sɤɣɤmɯ Variant: sɤzɣɤmɯ intransitive verb
louer des gens. 表扬人.
sɤɣɤmɯ - See: ɣɤmɯ
sɤɣɤxpra intransitive verb
sɤɣmu stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- terrifiant. 恐怖;可怕.

jiɕqha kɯ-sɤɣmu ci ɲɯ-ŋu
那个很恐怖

jla ɲɯ-sɤtɕhɯ tɕe ɲɯ-sɤɣmu
犏牛顶人很可怕

khɯna ɲɯ-sɤmtsɯɣ tɕe ɲɯ-sɤɣmu
狗咬人很可怕

cho-sɤɣmu
变得很恐怖
See: mu1
sɤɣɲat stative verb
fatigant. 令人很累.

ki kɤ-nɤma ki wuma ɲɯ-sɤɣɲat
这种工作很累人
See: ɲat
sɤɣur transitive verb
directional: tɤ- directional: kɤ- directional: pɯ- couvrir de tous les côtés (mais pas le dessus), bloquer. 遮拦四周(但没有遮住上面)、挡住去路.

fsapaʁ tɤ-sɤɣur-a (=kɤ-ja-t-a)
我把牲畜围起来了

sɤxɕe me ma kɤ-sɤɣur-a
没有去路,因为被我挡住了

kumpɣa ɕɯ-nɤru ɲɯ-ŋu tɕe, (tɯjpu) tɤ-sɤɣur-a
鸡要去偷吃粮食,我就把(粮食)围起来了

rdɤstaʁ kɯ smi kɤ-sɤɣur-i
我用石头把火围起来了
See: tɤ-ɣur
sɤɣɯrɣɯr transitive verb
sɤɣɯrɣɯr - See: ɣɤɣɯrɣɯr
sɤɣʑɯr stative verb
directional: tɤ- dangereux. 危险.
sɤja transitive verb
directional: nɯ- rendre. 还东西.

laʁtɕha ɲɤ-nɯβde-t-a tɕe nɯ́-wɣ-sɤja-a
我把东西弄丢了,他送还给我了

ɲɤ-nɯβde tɕe nɯ-sɤja-t-a
他把东西弄丢了,我送还给他了

nɤ-laʁtɕha nɯ-ta-sɤja
我已经把你的东西还给你了
sɤjɤr transitive verb
directional: nɯ-

nɤkɤcu luyinji nɯ kɤ-ta ɲɤ-tɯ-sɤjɤr
你把录音机放歪了
sɤjɤr - See: ajɤr
sɤjɤrjɤr transitive verb

ɯ-fkur ɲɯ-nɤrʑi tɕe ɲɯ-sɤjɤrjɤr
背的东西很重,显得路都走不稳
sɤjɤrjɤr - See: jɤrjɤr
sɤjku noun
bouleau. 白桦树.

sɤjku nɯ ɯ-jwaʁ mbraj cho naχtɕɯɣ, ɯ-rqhu nɯ wuma ʑo jaʁ cho ngɯt tɕe ɲchɣaʁ rmi, kɯ-wɣrum ŋu, si wuma ʑo mbro, ɯ-si nɯ ngɯt
白桦树叶子长得和红桦树一样,树皮又厚又结实,叫|fv ɲchɣaʁ ,树皮的外层是白色的,是高大的树种,木质很结实。 ɲchɣaʁ ,树皮的外层是白色的,是高大的树种,木质很结实。
sɤjlɤβ noun
la vapeur du sol. 土地上的蒸汽. See: tɤjlɤβ
sɤjloʁ stative verb
directional: nɯ-
laid. 丑陋;难看.
dégoutant. 难吃.
sɤjndɤt stative verb
directional: thɯ- mignon, sage (enfant). 可爱;乖.

laχtɕha ɲɯ-sɤjndɤt
东西很可爱

tɕheme ɲɯ-sɤjndɤt
女孩子很可爱

tɯrme ɲɯ-sɤjndɤt
人很可爱
See: nɤjndɤt
sɤjoʁjoʁ transitive verb
directional: tɤ- lever un peu, ranger. 弄高一点,收拾东西.

si tɤ-sɤjoʁjoʁ-a
我把木料弄上去一点了

thɤfka ɯ-ŋgɯ si nɯ ra tɤ-sɤjoʁjoʁ tɕe nɯt
你把炉子里的柴弄上去一点就会燃烧
See: joʁ
sɤjpomxtshɯm transitive verb
directional: thɯ-

chɤ-sɤjpomxtshɯm-a
我弄得不粗细不一了
See: jpum See: xtshɯm See: jpumxtshɯm
sɤjqu stative verb
qui peut être soulevé. 背得动的.

kɯki tɯjpu ki kɤ-fkur ɲɯ-sɤjqu
这袋粮食可以背得动
sɤjqu - See: jqu
sɤjʁu transitive verb
directional: tɤ- courber. 弄弯.

ɯ-mi ki kɯ-fse to-sɤjʁu
他这样弓了腿

si ta-sɤjʁu
他把木头弄弯了

ɕom ta-sɤjʁu
他把铁弄弯了
Syn: kɤɣ
sɤjʁu - See: ajʁu
sɤjtshi transitive verb
directional: nɯ- demander à boire. 请人给自己喝.

aʑo tʂha ci ɲɯ-sɤjtshi-a
我让人给我喝茶

tɕethi thɯ-ɕe tɕe, tʂha ci nɯ-sɤjtshi
你往下游去,要个茶喝
sɤjtshi - See: jtshi
sɤjtɯ transitive verb
directional: tɤ- accumuler. 积攒.

staχpɯ tɤ-nɯrdoʁ-a, tɤ-sɤjtɯ-t-a
我把豌豆捡了,积攒起来了

a-zda ra kɯ nɯ-kɤ-mbi ra tɤ-nɯ-ndza-nɯ, aʑo nɯ-nɯ-sɤjtɯ-t-a
我的伙计们自己吃别人给的东西,我就全部积攒起来了

stoʁ tɤ-sɤjtɯ-t-a
我攒了胡豆

tɯ-ci tɤ-sɤjtɯ-t-a
我积累了水

kɤ-ndza tɤ-sɤjtɯ-t-a
我积累了食物
sɤjtɯ - See: ajtɯ
sɤjwɤrlɤr transitive verb

khɯtsa ma-tɯ-sɤjwɤrlɤr ma tɯ-lwoʁ
碗不要摇,会(把水)倒出来
sɤjwɤrlɤr - See: ɣɤjwɤrlɤr
sɤɟɯɣɟɯɣ transitive verb
frétiller. 抖动.

jla kɯ ɯ-βri ɲɯ-sɤɟɯɣɟɯɣ
犏牛在抖动

ɲɯ-nɤŋkɯŋke tɕe, ɯ-tʂɯmpɤri ra ɲɯ-sɤɟɯɣɟɯɣ ʑo
她走路的时候围裙腰带的须须跟着抖动
sɤɟɯɣɟɯɣ transitive verb
se tourner dans tous les sens. 扭动.

jla kɯ ɯ-βri ɲɯ-sɤɟɯɣɟɯɣ
犏牛扭动它的身体(驱赶苍蝇)

ɯ-tʂɯmpari ɲɯ-sɤɟɯɣɟɯɣ

jɤlwa ɲɯ-sɤɟɯɣɟɯɣ
他在扭动门帘

tɤɕi tɤ-rku-t-a tɕeri, mɯ́j-xtɕhɯt tɕe nɯ-sɤɟɯɣɟɯɣ-a tɕe mɤʑɯ tɤ-xtɕhɯt
我把青稞装在口袋里,装不下,抖动了一下就装得下了
sɤɟɯɣlɯɣ transitive verb
directional: tɤ- hausser (les épaules). 耸(肩).

ɯ-rpaʁ ra to-sɤɟɯɣlɯɣ
他耸了一下肩
sɤɟɯɟrɯɣ transitive verb
directional: tɤ- faire du bruit (en démolissant un mur). 发出声音(拆墙的时候).

znde tɤ-sɤɟɯɟrɯɣa pɯ-phɯt-a
我把墙拆了(发出很响的声音)
See: ɟrɯɣɟrɯɣ
sɤɟɯɟrɯɣ - See: ɣɤɟɯɟrɯɣ
sɤkɤβjɤβ transitive verb
directional: tɤ-

tɤ-mbɣom-a ra tɤ-tɯt-a tɕe (tɤ-ɕɯmbɣom-a tɕe) tɤ-sɤkɤβjaβ-a ʑo
我叫他快点,(令)他(急得)到处乱动
See: ɣɤqhɤβjɤβ
sɤkɤβjɤβ - See: ɣɤkɤβjɤβ
sɤkɤlɤt transitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- séparer. 分开;断裂(分成两截).

nɤki laχtɕha nɯ ma-pɯ-tɯ-sɤkɤlɤt
你不要把那个东西弄断

rtɤltɕaʁ ci pjɤ-rtɤβ tɕe ɲɤ-sɤkɤlɤt
他打了马鞭子把他们俩分开了

sporɟɤlɯla nɯ-sɤkɤlat-a
我把四脚蛇弄脱节了
sɤkɤlɤt - See: akɤlɤt
sɤkɤsci transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- directional: thɯ- changer. 换;调换.

tɕi-ŋga tɤ-nɯ-sɤkɤsci-tɕi
我们俩调换了衣服

ɯ-ŋga tshɯrɟɯn chɯ-sɤkɤsci ŋu
他经常换衣服
Syn: sɤscɯndu See: nɤsci
sɤkɤtɕɤβ transitive verb
directional: nɯ- croiser.

jiʑo kɯrɯ ɣɯ ji-ŋga nɯ ɯ-naŋma cho ɯ-pɕima ɲɯ́-wɣ-sɤkɤtɕɤβ ra
我们藏装穿的时候要两边交错着
See: aqɤtʂha
sɤkɤtɕɤβ - See: akɤtɕɤβ
sɤkhar transitive verb
directional: kɤ- directional: thɯ- Etym: ⁿkʰor. enfermer. 用……围起来.

si kɤ-sɤkhar-i
我们用树叉围成圆圈了
See: akhar See: nɤkhar
sɤkhra transitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ- colorer de toutes sortes de couleurs. 配好各种颜色.

pɯ-sɤkhra-t-a
我画了很多颜色
See: akhra See: khra
sɤkhrɤβjɤβ transitive verb

laχtɕha ra ma-tɯ-sɤkhrɤβjɤβ
你不要不停地弄那些东西,发出声音
sɤkhrɯɣkhrɯɣ Variant: sɤkhɯkhrɯɣ transitive verb

βʑɯ kɯ mianban ɲɯ-ɤsɯ-qhrɯt tɕe ɲɯ-sɤkhrɯɣkhrɯɣ
老鼠在啃砧板,发出“咯咯”声

(ɕoŋtɕa) ɲɯ-sɤkhɯkhrɯɣ ʑo ɲɯ-ɤz-rɤɕi
他在拖(木料),发出声音
sɤkhɯ transitive verb
directional: tɤ- fumer. 熏.

rgɯnba kɤ-sɤkhɯ tɤ-tsɯm
你把求烟的东送上去

rgɯnba kɤ-sɤkhɯ ɯ-spa tɤ-tsɯm-a
我把供神求烟的东西送上去里了

tɤ-mthɯm tɤ-sɤkhɯ-t-a
我熏了肉
See: tɤ-khɯ See: ɣɤkhɯ1 See: nɤkhɯ
sɤkhɯkhɯɣ transitive verb
directional: kɤ- boire à toute vitesse. 急着喝.

tɯ-ci ka-sɤkhɯkhɯɣ
他急着喝了水

cha ka-sɤkhɯkhɯɣ
他急着喝了酒

tɯcɯrqɯ ka-sɤkhɯkhɯɣ
他急着喝了冷水

ma-kɤ-tɯ-sɤkhɯkhɯɣ
你不要急着喝
sɤkundi transitive verb
directional: kɤ- aligner de gauche à droite. 排成一左一右.

laχtɕha kɤ-ta kɤ-sɤkundi-t-a
我把东西排成一左一右
sɤla transitive verb
directional: nɯ- directional: kɤ- directional: tɤ- faire bouillir. 烧开.

tɯtshi ka-sɤla
他煲了粥

tʂha ta-sɤla
他熬了茶
sɤla - See: ala
sɤlaŋphɤn noun
Etym: fn:洗脸盆. bassine. 盆子.
sɤlɤɣɯ transitive verb
directional: nɯ- directional: kɤ- connecter, rattacher. 连接(断了的东西).

tɤ-fsɤri ka-sɤlɤɣɯ
他把麻绳接上了

tɯ-mbri ka-sɤlɤɣɯ
他把绳子接上了
Syn: sɤmthoʁmthɯt See: alɤɣɯ
sɤlɤt intransitive verb
directional: _ raccompagner. 送行.

kɯ-sɤlɤt jɤ-ari
他去送行了

ɕ-kɤ-sɤlɤt, ʑ-nɯ-sɤlɤt
他去送行了
Syn: sɤsco
sɤljɤljɤt transitive verb
directional: nɯ- remuer (queue). 摇(尾巴).

khɯna kɯ ɯ-jme ɲɯ-ɤsɯ-sɤljɤljɤt
狗在摇尾巴
sɤlothi transitive verb
directional: lɤ- aligner de l'amont vers l'aval. 排成一个在上游一个在下游.

laχtɕha kɤ-ta lɤ-sɤlothi-t-a pɯ-ra
我只好把东西排得一上一下
sɤlothi - See: alothi
sɤlpɯm transitive verb
mettre ensemble. 装在一起.

ji-laχtɕha ra thɯ-sɤlpɯm
把我们的东西都装在一起
sɤlpɯm - See: alpɯm
sɤlqɤlqɤt transitive verb
directional: tɤ- agiter légèrement (des ailes). 轻轻地扇动(翅膀).
sɤltɕhɤltɕhɤt transitive verb
secouer légèrement (un objet long et fin). 轻轻滴抖动(软、细长的东西);轻轻地撒(水).

tɯ-ci ɲɯ-sɤltɕhɤltɕhɤt
他在轻轻地撒水

sɯjwaʁ ɲɯ-sɤltɕhɤltɕhɤt
他在轻轻摇动树叶
Syn: sɤʑdraŋlaŋ Syn: sɤɕtʂɯlɯɣ
sɤltɕhɤltɕhɤt - See: ltɕhɤltɕhɤt
sɤltɕhɯɣlɯɣ transitive verb

jla kɯ ɯ-jme ɲɯ-sɤltɕhɯɣlɯɣ
犏牛在摆动尾巴
sɤltɕhɯɣlɯɣ - See: ltɕhɯɣltɕhɯɣ
sɤlthɤlthɤβ transitive verb
directional: pɯ- cligner de l'œil. 眨眼. See: thɤβ1
sɤltshɤltshɤt transitive verb
directional: nɯ- agiter légèrement. 轻轻地摇动(有毛、有絮絮的东西).

ɲɯ-sɤltshɤltshɤt
他在摇动

ɯʑo kɯ na-sɤltshɤltshɤt
他摇动了

si nɯ ɲɯ-sɤltshɤltshɤt
他在摇树

rɟɤskhi ɲɯ-sɤltshɤltshɤt
他在抖动簸箕

ɲɯ-saʁlɤt tɕe ɲɯ-sɤltshɤltshɤt ntsɯ
他扬粮食,把(簸箕)抖来抖去
sɤltshɯltshɯɣ transitive verb
directional: nɯ- bercer. 摇(小孩子).

nɯ-sɤltshɯltshɯɣ-a tɕe tɕe ɲɯ-rga tɕe mɯ́j-ɣɤwu
我把他摇了一下,他高兴就不哭了
sɤlɯrlɯr transitive verb

tɤ-sɤlɯrlɯr-a thɯ-tʂaβ-a
我令(球)滚下去了

tɤ-pɤtso kɯ ɯ-kɯmtɕhɯ ɲɯ-sɤlɯrlɯr tha-tʂaβ
小孩子把玩具滚了下去
sɤlɯrlɯr - See: lɯrlɯr
sɤlɯzlɯz transitive verb
directional: nɯ- secouer. 摇动.
sɤlɯzlɯz - See: ɣɤlɯzlɯz
sɤlwɤlwɤt transitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- agiter. 挥动.

ɯ-jaʁ ta-sɤlwɤlwɤt
他挥了手

ɯ-rna ɲɯ-sɤlwɤlwɤt tɕe βɣɤza ɲɯ-ɤsɯ-no
它在动耳朵赶蚊子

qale ta-βzu tɕe, rloŋrta ɲɯ-sɤlwɤlwɤt
风吹,使玛尼旗飘动
See: ɣɤlwɤlwɤt
sɤɬɯt transitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- mettre dans le désordre. 弄乱.

tɤ-ri ɲɤ-sɤɬɯt
他把线弄乱了
Syn: sɤtʂoʁloʁ
sɤɬɯt - See: aɬɯt
sɤmbɤldʑɤm transitive verb
directional: nɯ- régler les contentieux entre personnes. 解决人之间的矛盾.

ʑɤni ɲɯ-ɤlɯlɤt-ndʑi ri, nɯ-nɯkhɤda-t-a-ndʑi tɕe, nɯ-sɤmbɤldʑam-a
他们在打架,我劝了他们,解决了他们的矛盾
sɤmbɤldʑɤm - See: ambɤldʑɤm
sɤmbi bitransitive verb
directional: nɯ- réclamer à qqn. 向别人去要.

laχtɕha nɯ-sɤmbi
你向他要东西

ɕ-pɯ-sɤmbi-j
我们去要了

aʑo tɤ-ŋgɯm ci nɯ-sɤmbi-a
我要了一个鸡蛋

aʑo api ɯ-ɕki kɯmtɕhɯ ci nɯ-sɤmbi-a
我向哥哥要了玩具

nɯ-sɤmbi-t-a
See:
sɤmbrɤqɤt transitive verb
directional: nɯ- différencier. 分辨.

stoʁ staχpɯ na-sɤmbrɤqɤt
他分辨了胡豆和豌豆

laχtɕha na-sɤmbrɤqɤt
他区分了东西

mbraj cho tɯrgi na-sɤmbrɤqɤt
他分辨了红桦树和杉树

kɯ-ŋu kɯ-maʁ ɲɯ-sɤmbrɤqɤt
他分辨真的和假的

tɯ-rju tɯ-ŋka ɯ-ŋgɯ nɯ tɕu kɤ-sɤmbrɤqɤt tu
一句话有几种意思

tɕe qale kɯ tɤɕi ɯ-rdoʁ cho ɯ-βɣi nɯ ra ɲɤ-sɤmbrɤqɤt ɕti
风把青稞颗粒和糠秕分开
See: ambrɤqɤt
sɤmbrɯ intransitive verb
directional: tɤ- s’énerver. 生气.

aʑo tɤ-sɤmbrɯ-a
我生气了

ɲɯ-sɤmbrɯ
他在生气
See: sɤzmbrɯ See: nɤmbrɯ See: ɣɤsɤmbrɯ See:
sɤmbrɯŋgɯ stative verb
directional: tɤ- être détestable. 讨厌.

tɯrme kɯ-sɤmbrɯŋgɯ ci ɲɯ-ŋu
他是一个讨厌的人

kɤ-sɤmbrɯŋgɯ ɲɯ-tɯ-χɕu
你最会叫人生气
See: sɤmbrɯ See: tɤ-mbrɯ,ŋgɯ
sɤmdzɯ transitive verb
directional: kɤ- faire asseoir. 使坐.

rŋɯl khri ɯ-taʁ kɤ́-wɣ-sɤmdzɯ ɲɯ-ŋu
他们让她坐在银座位上
See: nɤmdzɯ
sɤmdzɯ - See: amdzɯ
sɤmdʑɯβ transitive verb
fermer de façon hermétique. 夹得很紧;使密封.
sɤmgri transitive verb
directional: nɯ- rendre claire (l’eau). 澄清.

tɯ-ci ɲɯ́-wɣ-sɤmgri tɕe kɤ-tshi sna
水澄清了就可以喝

mɯ-nɯ-kɤ-sɤmgri nɯ kɤ-tshi mɤ-sna
没有澄清的不能喝
sɤmgro stative verb
directional: tɤ- qui donne envie. 令人有……的欲望.

aʑo kɤ-mbi mɯ́j-sɤmgro-a wo
别人把东西给我,我就不领情

kɤ-ndza ɲɯ-sɤmgro
令人有想吃的感觉
Ant: sɤŋɤβ See:
sɤmgrɯn Variant: rɤmgrɯn intransitive verb
directional: nɯ- recevoir des hôtes. 接待客人.
sɤmgrɯn - See: mgrɯn
sɤmɲɤm -
directional: thɯ- construction: infinitive raising rendre homogène. 使均匀.

ɯ-kɤrme kɤ-rɤpjɤz chɤ-sɤmɲɤm
她把头发编得很均匀

kɤ-ɣndʑɯr chɤ-sɤmɲɤm
他磨得均匀
sɤmɲɤm - See: amɲɤm
sɤmɲo stative verb
magnifique, splendide (spectacle, paysage). 精彩(表演);值得观看.

jisŋi stɯnmɯ wuma pɯ-sɤmɲo
今天的婚礼很精彩

tɕetu zgoku tu-kɯ-ɕe ɲɯ-kɯ-nɤrɯra tɕe wuma ʑo sɤmɲo
山上的风景很值得观看
See: nɤmɲo
sɤmŋaʁ transitive verb
directional: nɯ- rendre moelleux. 弄松软.

smɤɣ nɯ-sɤmŋaʁ-a
我把羊毛弄松软了
sɤmŋaʁ - See: amŋaʁ
sɤmŋo noun
Somang. 梭磨河.
sɤmŋɯr stative verb
directional: nɯ- goût huileux écœurant. 腻(食物).

kɤndza ɲɯ-sɤmŋɯr
食物很腻

tɤ-mthɯm ɲɯ-sɤmŋɯr
肉很腻
sɤmokhɯtsa noun
bol en bois. 木碗.
sɤmtɕhaʁmtɕhaʁ transitive verb

ɲɯ-sɤmtɕhaʁmtɕhaʁ ndzɤtshi ɯ-ʁjiz mɯ́j-ɣi
他细嚼慢咽发出声音,不想吃饭
sɤmtɕhoʁ transitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- mettre en ordre. 摆整齐;使均匀.

ndʑu nɯ-sɤmtɕhoʁ-a
我把筷子弄整齐了

nɤki tɯ-ŋga ra nɯ-sɤmtɕhoʁ
把衣服收拾整齐

jisŋi ji-ma nɯ ra sɤmtɕhoʁ-a ra
我要整理今天的工作
See: amtɕhoʁ
sɤmtɕhɯβ intransitive verb
ajouter. 给别人添加一点.
sɤmtɕhɯβ - See: mtɕhɯβ
sɤmthoʁmthɯt transitive verb
directional: thɯ- rendre suffisant. 使够用;补充;填充.

kɯki laχtɕha ki thɯ-sɤmthoʁmthɯt-a
我补充了这个东西

tɯmbri kɤ-sɤlɤɣɯ-t-a tɕe thɯ-sɤmthoʁmthɯt-a
我把绳子接起来了,使它够长
See: mthɯt
sɤmthoʁmthɯt transitive verb
directional: lɤ- relier. 连接.

tɤfsɤri lɤ-sɤmthoʁmthɯt-a
我把麻绳接起来了

tɯmbri lɤ-sɤmthoʁmthɯt-a
我把绳子接起来了
Syn: sɤlɤɣɯ See: amthoʁmthɯt
sɤmto stative verb
directional: tɤ- visible. 看得见的.

ɯ-phoŋbu lonba ɲɯ-sɤmto
他的身体完全看得到

ɯ-qiɯ ɲɯ-sɤmto
看得到一半

nɤ-ku ɲɯ-sɤmto
看得见你的头

kutɕu ku-kɯ-rɤʑi tɕe, kha sɤmto
在这里看得见房子
sɤmtshɤm stative verb
directional: tɤ- facile à entendre. 听得见.

aʑo tu-ti-a ɯ-ɲɯ́-sɤmtshɤm
我说的话听得见吗?

nɤʑɯɣ ɯ-ɲɯ́-sɤmtshɤm?
你听得到吗?
See: mtshɤm
sɤmtshɤr stative verb
directional: tɤ- étrange. 奇怪.

alo tʂu nɯ kɯ-sɤmtshɤr pjɤ-mbɯt
上游,路塌方得很吓人
See: nɤmtshɤr
sɤmtshi intransitive verb
directional: tɤ- mener la marche. 领头.

aʑo ju-sɤmtshi-a jɤɣ
我可以带路
sɤmtshi - See: mtshi
sɤmtsɯɣ stative verb
directional: tɤ- mordre les gens. 咬人;蜇人.

qapri ɲɯ-sɤmtsɯɣ
蛇咬人

βɣɤrtshi ɲɯ-sɤmtsɯɣ
蚊子咬人

khɯna ɲɯ-sɤmtsɯɣ
狗咬人
sɤmtsɯɣ - See: mtsɯɣ
sɤmtsɯr stative verb
famine (y avoir une). 饥荒.

ɯ-tɯ-sɤmtsɯr saχaʁ
有饥荒
See: mtsɯr
sɤmɯβde transitive verb
directional: nɯ- séparer (des gens). 使……分开.
sɤmɯβde - See: βde
sɤmɯmto transitive verb
faire se rencontrer. 使几个人互相碰见. See: mto
sɤmɯmto - See: amɯmto
sɤmɯmtshɤm transitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- permettre à ... de s'entendre les uns les autres. 让……互相听到对方的声音.

nɯ-sɤmɯmtsham-a-nɯ
我让他们互相听到对方的消息
sɤmɯrpu transitive verb
directional: tɤ- faire se heurter. 使互相碰撞.

kɯɕɯŋgɯ tɕe kɯmaʁ smi pjɤ-me tɕe, qapi tú-wɣ-sɤmɯrpu tɕe smi ɲɯ́-wɣ-sɤβzu pjɤ-ra
过去,没有其它火源,只能用白石头取火。
See: rpu
sɤmɯrpu - See: amɯrpu
sɤmɯrʁɯz intransitive verb
griffer les gens. 抓人.

ma-tɯ-sɤmɯrʁɯz ma lɯlu ʑo ɲɯ-tɯ-fse
你别抓人,你像一只猫!(教育小孩子时)
See: tɯ-mɯrʁɯz
sɤmɯrtsɯɣ intransitive verb
directional: nɯ- pincer les gens. 捏别人.

ki tɯrme kɤ-sɤmɯrtsɯɣ rga
这个人喜欢捏别人
See: tɯmɯrtsɯɣ
sɤmɯrtsɯɣ - See: mɯrtsɯɣ
sɤmɯsthaβ transitive verb
directional: kɤ- mettre ensemble. 拼凑.

si ka-sɤmɯsthaβ
他把木头拼凑在一起了

rdɤstaʁ ka-sɤmɯsthaβ
他把石头拼凑在一起了
sɤmɯsthaβ - See: amɯsthaβ
sɤmɯsɯz transitive verb
directional: nɯ- transmettre une information. 传递消息.

kɤ-ɕe kɯ-ra nɯ nɯ-sɤmɯsɯz-a-nɯ
我让他们都知道要去的那个消息
sɤmɯsɯz - See: amɯsɯz
sɤmɯtso transitive verb
directional: tɤ- dire clairement. 说清楚.

tɯ-rju ta-sɤmɯtso (tɤ-sɤmɯtso-t-a)
他(我)把话说清楚了

tɯ-rju mɯ-to-sɤmɯtso
他没有把话说清楚

mɯ-to-tɯ-sɤmɯtso-t
你没有说清楚

pɯ-kɯ-fse nɯ kɤ-sɤmɯtso ra
要把发生的事情说清楚

tɯrme kɯ tɤ-kɤ-tɯt nɯnɯ kɤ-sɤmɯtso
要把人家讲过的话说清楚
sɤmɯtso - See: amɯtso
sɤmɯtɯɣ transitive verb
directional: nɯ- faire se rencontrer. 使合拢.

tʂu kɤ-βzu nɯ-sɤmɯtɯɣ-i
(我们把路从两边开始修起)最后在中间合拢
See: atɯɣ
sɤmɯtɯɣ - See: amɯtɯɣ
sɤmɯzɣɯt transitive verb
directional: nɯ- rendre homogène, faire de façon homogène. 使均匀;做得均匀.

tɯ-ntʂu ɲɤ-sɤmɯzɣɯt
他薅均匀了

kɤ-kro nɯ-sɤmɯzɣɯt
你平均分吧

kɤ-rɤmbi nɯ-sɤmɯzɣɯt
你平均给吧

nɤ-rŋa kɤ-mar nɯ-sɤmɯzɣɯt
你要在你脸上涂均匀

kɤ-nɤma nɯ-sɤmɯzɣɯt
工作要做得全面一点

Chengdu kɤ-sɤmɯzɣɯt mɯ́j-sɤcha
不可能走遍整个成都

tɯ-ŋga kɤ-ŋga nɯ-sɤmɯzɣɯt-a
我所有的衣服都穿过
See: amɲɤm
sɤmɯzɣɯt - See: amɯzɣɯt
sɤnaʁdɤz intransitive verb
directional: tɤ- détester les gens. 排斥别人.

ɯʑo ɲɯ-sɤnaʁdɤz, ci nɯ jo-nɯɕe pjɤ-ra
他排斥别人,有人(因为他)必须离开
sɤnaʁdɤz - See: naʁdɤz
sɤnaχsoz stative verb
vivifiant. 使人清醒.

qale a-pɯ-mɯɕtaʁ tɕe, wuma ʑo ɲɯ-sɤnaχsoz
风冷的时候就叫人清醒
sɤnaχsoz - See: naχsoz
sɤnbaʁ transitive verb
directional: kɤ- cacher. 藏起来.

nɤki nɯ kɤ-sɤnbaʁ tɕe, a-mɤ-pɯ-mto-nɯ
你把这个藏起来,免得他们看见
sɤndɤɣ stative verb
directional: tɤ- vénéneux. 有毒性;导致中毒(食物).

tɤjmɤɣ ɲɯ-sɤndɤɣ
蘑菇是有毒的
See: tɤndɤɣ See: znɤndɤɣ
sɤndɤko -

kɯki ɲɯ-ɤjʁu tɕe, ɲɯ-sɤndɤkam-a
这个东西是弯着的,我把它拉直了
Syn: astɤko
sɤndɤr transitive verb
directional: nɯ- faire mal en touchant une blessure. 碰(伤口).

a-jaʁ na-sɤndɤr
他碰了我的手,把我弄得很痛

tɯ-ɣmaz nɯ-tɯ-sɤndɤr
你碰了伤口

a-tɯ-ɣmaz ma-nɯ-tɯ-sɤndɤr
你不要碰我的伤口

nɤ-jaʁ ɲɯ-mŋɤm tɕe, ma-nɯ-tɯ-sɤndɤr
你的手既然很痛,不要碰它
See: andɤr
sɤndɤr noun
dé à coudre. 顶针.

kɤ-rɤtʂɯβ ɯ-tshɯɣa nɯ kɯrɯ cho kupa ɣɯ ɯ-tɕhɤjlɯz mɤ-naχtɕɯɣ tɕe, taqaβ kɤ-ndo ɯ-tshɯɣa mɤ-naχtɕɯɣ tɕe, sɤndɤr kɤ-ntɕhoz ɯ-tshɯɣa kɯnɤ mɤ-naχtɕɯɣ tɕe, kupa ra kɯ sɤndɤr nɯ-jaʁndzu mɤpaχcɤl ɣɯ ɯ-qa zɯ lu-rʁe-nɯ ŋu ma taqaβ nɯ kɯ chɯ-sɯ-sthoʁ-nɯ ɲɯ-ra, kɯrɯ ra kɯ sɤndɤr nɯ ɯ-jaʁndzu maŋlo nɯ ɣɯ ɯ-kɤχcɤl nɯ tɕu tu-sɯ-ndo-j ŋu ma nɯ kɯ taqaβ sɯ-sthoʁ-i ra. tɕe kupa ra thɯ-rɤtʂɯβ-nɯ tɕe ɯ-ʁɤri lu-ɕe-nɯ ŋu, kɯrɯ ra chɯ-rɤtʂɯβ-i tɕe, ɯ-qhu chu chɯ-cit-i ŋu.
藏族和汉族缝针的风俗不同,拿针的方式不一样,所以戴顶针的部位也不一样。汉族是把顶针戴在中指的根部,用这个部位来顶针,而我们藏族是把顶针戴在食指顶上,用这个部位来顶针。汉族缝布时是往前逢,我们藏族是向后缝。
sɤndɤrndɤr transitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- faire du bruit en vibrant fortement. 震动得很响,发出声音.

tɤrmbɣo ɲɯ-sɤndɤrndɤr
打鼓打得很响
sɤndɣɤndɣɤt transitive verb
faire trembler. 使震动.

kha ɲɯ-sɤndɣɤndɣɤt
他令屋子震动

khɤxtu ɲɯ-nɤmdɯmdar tɕe ɲɯ-sɤndɣɤndɣɤt
他在房背上东跳西跳,令屋子震动
See: ndɣɤndɣɤt
sɤndɣɤndɣɤt - See: ɣɤndɣɤndɣɤt
sɤndu transitive verb
directional: tɤ- échanger. 交换.

tɯ-rɣi tɤ-sɤndu-j
我们交换了种子
Syn: nɤsci Syn: sɤscɯndu See: antsɤndu
sɤndɯja transitive verb
directional: tɤ- rassembler. 召集;聚集.

tɤ-pɤtso ra tɤ-sɤndɯjat-a-nɯ
我把孩子们聚集在一起了
sɤndɯja - See: andɯja
sɤndɯndo transitive verb
directional: nɯ- clouer, coller ensemble. 钉在一起;粘在一起.

qraʁ ɯ-kɯ-spoʁ ci tu tɕe, ɕɤmtshoʁ pjɯ́-wɣ-no tɕe mbɣo cho qraʁ ni ɲɯ́-wɣ-sɤndɯndo ra
铧头中间有个洞,在那里钉个钉子,把铧头钉在犁头上
sɤndɯndo - See:
sɤndza stative verb
piquer. 刺人.

mɤ-sɤndza ma ɯ-mdzu me
没有刺所以刺不到人
See: andzɯndza See: sɯndza
sɤndza - See: ndza
sɤndzoʁjoʁ transitive verb
directional: kɤ- faire coller ensemble. 连接在一起.
sɤndzoʁjoʁ - See: andzoʁjoʁ
sɤndzɯrndzɯr transitive verb
faire trembler. 使发抖. Syn: ɣɤthɣɤthɣɤt
sɤndzɯrndzɯr - See: ɣɤndzɯrndzɯr
sɤndʐaβ stative verb
directional: tɤ- endroit où il est courant de tomber. 令人容易摔倒的地方.

tʂu ɲɯ-ɣɤrɤβ ɲɯ-sɤndʐaβ
路很陡峭,容易摔倒

kutɕu sɤndʐaβ ŋgrɤl
这里容易摔倒
See: ndʐaβ
sɤndʑɤmstu transitive verb
directional: nɯ- repasser (vêtement). 熨平.

ma-tɤ-tɯ-mphɯr, nɯ-sɤndʑɤmste
不要裹起来,把它摆平

tɯ-ŋga nɯ-sɤndʑɤmstu-t-a
我(用熨斗)把衣服熨平了
See: ndʑɤm See: astu
sɤndʑɤmstu - See: andʑɤmstu
sɤndʑɯ intransitive verb
accuser (des gens). 告状.
sɤndʑɯ - See: ndʑɯ
sɤnɤjkɯz intransitive verb
directional: tɤ- faire quelque chose en cachette des autres. 瞒着别人. See: tɤjkɯz
sɤnɤjkɯz - See: nɤjkɯz
sɤnɤkhe intransitive verb
maltraiter les autres. 欺负人.

jiɕqha tɯrme kɯ-sɤnɤkhe ci ɲɯ-ŋu
那个人总是欺负别人的
sɤnɤkhe - See: nɤkhe
sɤnɤkhu intransitive verb
inviter des gens. 请客. See: akhu
sɤnɤmpɕɤr intransitive verb
trouver beau (les gens). 觉得别人漂亮.

nɤki tɤtɕɯpɯ nɯ kɯ-sɤ-nɤmpɕɤr ci ŋu
那个男孩子觉得(所有的姑娘都)很漂亮
sɤnɤmpɕɤr - See: nɤmpɕɤr
sɤnɤmtsioʁ intransitive verb
directional: tɤ- donner des coups de bec aux gens. 啄人.

kumpɣa ɲɯ-sɤnɤmtsioʁ
鸡老爱啄人
See: ɯ-mtsioʁ
sɤnɤmtsioʁ - See: nɤmtsioʁ
sɤnɤntshɣɤz intransitive verb
heurter les gens. 撞到人.
sɤnɤntshɣɤz - See: nɤntshɣɤz
sɤnɤre intransitive verb
se moquer des gens. 取笑人.
sɤnɤre - See: nɤre
sɤnɤsɤɣ intransitive verb
directional: tɤ- être jaloux. 吃醋.

ɲɯ-sɤnɤsɤɣ
他在吃醋

tu-kɯ-nɤsɤɣ a-pɯ-ŋu tɕe, tɕe ɯ-rʑaβ ɲɯ́-wɣ-nɤmthɯn ndʐa ɲɯ-ŋu
别人吃自己的醋,是因为自己喜欢上别人的妻子
sɤnɤsɤɣ - See: nɤsɤɣ
sɤnɤsma intransitive verb
admirer les autres. 羡慕别人.
sɤnɤsma - See: nɤsma
sɤnɤstu intransitive verb
avoir confiance en les gens. 相信别人. See: stu2
sɤnɤstu - See: nɤstu
sɤnɤz stative verb

ki khɯna kɯ-ɤtɯɣ mɯ́j-sɤnɤz ma ku-kɯ-mtsɯɣ ɲɯ-ɕti
不敢碰到这条狗,因为会咬人

tɤ-pɤtso kɤ-sɯsɤβlo mɯ́j-sɤnɤz
不敢让他看小孩子
sɤnɤz - See: nɤz
sɤntɕhoʁjɤr transitive verb
sɤntɕhoʁjɤr - See: antɕhoʁjɤr
sɤntɕhoz noun
utilité. 用处.

ki tɯ-rju tɯ-ŋka ki ɯ-sɤntɕhoz ɲɯ-dɤn
这一句话很有用
sɤntɕhɯ transitive verb

a-ŋga tɤ-sɤntɕhɯ-t-a / a-ŋga kɯ-ɤntɕhɯ tɤ-ŋga-t-a
我穿了好几件衣服

rɟɤɣi tɤ-sɤntɕhɯ-t-a
我吃了好几碗糌粑
sɤntɕhɯ - See: antɕhɯ
sɤnthɣar transitive verb
directional: nɯ- perdre. 丢失.

a-tɤ-fkɯm ɲɤ-nɯ-sɤnthɣar-a tɕe maŋe
我把袋子丢失了,看不见了
sɤnthɣar - See: anthɣar
sɤntsɤndu transitive verb
directional: tɤ- échanger. 交换.

tɕi-ŋga to-nɯ-sɤntsɤndu-tɕi
我们不小心把衣服交换了

khɯtsa to-sɤntsɤndu-tɕi
我们无意中把碗交换了

ndʑi-rmi ɲɤ-sɤntsɤndu-t-a
我说错了他们的名字
See: antsɤndu
sɤntɯ transitive verb
directional: tɤ-

ki tú-wɣ-sɤntɯ ra ma nɯ maʁ nɤ jit
要把口朝上,不然水会流出来
Ant: βʁum
sɤntɯ - See: antɯ
sɤnɯβlu intransitive verb
tromper les gens. 骗人.
sɤnɯβlu - See: nɯβlu
sɤnɯɕtar - See: nɯɕtar
sɤnɯɕtar Variant: sɤɕtar stative verb
qui donne une leçon. 令人受教训.
sɤnɯkhramba intransitive verb
directional: tɤ- tromper les gens. 骗别人.
sɤnɯkhramba - See: nɯkhramba
sɤnɯmpa - See: nɯmpa
sɤnɯmpa intransitive verb
s'occuper des gens. 照顾别人.
sɤnɯmtɕhu intransitive verb
directional: tɤ- dire du mal des gens. 说别人的坏话.

jiɕqha nɯ ɲɯ-sɤnɯmtɕhu
那个人说别人的坏话
sɤnɯmtɕhu - See: nɯmtɕhu
sɤnɯmthɯ intransitive verb
faire un bénéfice. 赚别人的钱.
sɤnɯmthɯ - See:
sɤnɯŋumit intransitive verb
humilier les gens. 侮辱人.
sɤnɯŋumit - See: nɯŋumit
sɤnɯrga intransitive verb
qui aime les gens. 喜欢别人的.

nɤʑo ɲɯ-tɯ-sɤnɯrga
你喜欢别人

nɤki tɤ-pɤtso nɯ kɯ-sɤnɯrga ci ŋu
那个小孩子喜欢人
sɤnɯrga - See: nɯrga
sɤnɯrtɕa intransitive verb
directional: kɤ- taquiner les gens. 惹人家.
sɤnɯrtɕa - See: nɯrtɕa
sɤnɯrɯtʂa intransitive verb
envier les gens. 妒忌人家. See: rɯtʂa
sɤnɯrɯtʂa - See: nɯrɯtʂa
sɤnɯʁrɯrpu intransitive verb
donner des coups de corne aux gens. 用角打人.
sɤnɯsɯkho Variant: nɯsɤsɯkho intransitive verb
extorquer, dévaliser les gens. 抢人家的东西.

ɯʑo sɤnɯsɯkho ŋgrɤl
他抢别人的东西
Syn: nɯtɕaχpa
sɤnɯsɯkho - See: nɯsɯkho
sɤnɯtɕetha intransitive verb
sonder les gens. 试探人.

kɤ-sɤnɯtɕetha mɯ́j-tɯ-spe wo!
你不会试探别人
See: tɕetha
sɤnɯtɕetha - See: nɯtɕetha
sɤnɯtɯtɕhɯ intransitive verb
assassiner les gens. 刺杀人.
sɤnɯtɯtɕhɯ - See:
sɤnɯʑɤmŋɤn intransitive verb
directional: tɤ- envier les gens. 妒忌别人.

ma-tɤ-tɯ-sɤnɤʑɤmŋɤn
你不要妒忌别人
sɤnɯʑɤzdaŋ intransitive verb
envier les gens. 妒忌别人.

ma-tɯ-sɤnɯʑɤzdaŋ
你不要妒忌别人
Syn: nɤʑɤmŋɤn
sɤnɯʑɤzdaŋ - See: nɯʑɤzdaŋ
sɤɲaj transitive verb
directional: _ accélérer un travail. 赶紧把工作做完.

tɯ-ntʂu la-sɤɲaj
他赶紧锄草了

kɤ-ntʂu lɤ-sɤɲaj-a
我赶紧锄了草

kɤ-nɯzʁe ka-sɤɲaj
他赶紧搬了东西

a-zda ra pɯ-nɯna-nɯ ɯ-tsi aʑo pɯ-nɯ-sɤɲaj-a (ʑ-lɤ-sɤɲaj-a)
我的伙伴休息的时候,我趁机继续工作,早点把它做完

kɤ-raχtɕi nɯ-sɤɲaj-a
我赶紧地洗了

kɤ-rɤrɤt pɯ-sɤɲaj-a
我赶紧地写了
See: aɲaj
sɤɲcɣɤɲcɣɤt transitive verb
directional: thɯ- rendre très ardent. 使火烧得更旺盛.

tɯrma tɯβlɯ chɤ-nɯ-sɤɲcɣɤɲcɣɤt-nɯ kɤ-ti ɲɯ-ŋu
他们过着幸福的生活(传统故事结尾)
See: ɲcɣɤɲcɣɤt
sɤɲcɣɤɲcɣɤt - See: ɣɤɲcɣɤɲcɣɤt
sɤɲɤβɲɤβ transitive verb

ɯʑo pɯ-rɯndzɤtshi ri toʁde tɕe kɤ-ndza ra ɲɯ-sɤɲɤβɲɤβ ʑo pa-tɕɤt
他在吃东西,突然把嘴里的东西不由自主地吐出来了
sɤɲizɲiz transitive verb
tomber sans arrêt, mais en faible quantité (pluie). 雨下个不停但下得不多.

tɯ-mɯ ɲɯ-sɤɲizɲiz ntsɯ
毛毛雨下个不停
sɤɲizɲiz - See: ɣɤɲizɲiz
sɤɲɟu noun
herbe qu'on donne à manger à la vache pendant la traite. 挤奶时,喂奶牛的草.
sɤɲɟɯrnor transitive verb
directional: nɯ- se tromper. 弄错.

tʂu ma-nɯ-tɯ-sɤɲɟɯrnor
你不要把路弄错了
See: ɲɟɯrnor
sɤŋɤβ stative verb
directional: nɯ-
faible, en mauvaise santé. 弱;不健康.

tɤ-pɤtso ɲɯ-sɤŋɤβ, ɲɯ-xtɕi
小孩子又小又弱

qui dérange, qui ne donne pas envie de. 令人不愿意;不好意思.

kɤ-ɕe ɲɯ-sɤŋɤβ
不想去

kɯ-rɤma jɤ-ari-a ri, ɲɤ-maqhu-a tɕe ɲɯ-sɤŋɤβ
我去工作迟到了,有点不好意思

kɤ-nɤma ɯ-tɯ-dɤn tɕe, kɤ-sɤʑa ɲɯ-sɤŋɤβ
工作很多,不想开工

rasti laji nɯ ra to-ɬoʁ ri ɲɯ-sɤŋɤβ ma ɯʑo ri ɲɯ-xtɕi, qajɯ kɯ ri to-ndza
他种的大头菜虽然长出来了,但是令人不想要,因为又小又加上被虫吃了

à l'apparence peu avenante. 丑陋,看起来不顺眼.
sɤŋɤβdi noun
mauvaise odeur. 臭味.

sɤŋɤβdi ʑo ɲɯ-mnɤm
有臭味
See: tɤ-di
sɤŋgɤrɤt noun
ustensile de cuisine pour mélanger la tsampa lorsqu'on la fait frire. 炒糌粑时,用来搅拌青稞的工具.
sɤŋgio stative verb
directional: tɤ- glissant. 滑(路). See: ŋgio
sɤŋo intransitive verb with object
directional: nɯ- écouter, ressentir. 听;感受到.
sɤŋo transitive verb
directional: kɤ- obéir. 服从;听别人的劝告.

nɯ-sɤŋo-a
我听了

tɤ-ti jɤɣ ma kɯre ku-sɤŋo-a
你讲吧,我在这里听着

kɤ-sɤŋo-t-a
我听从他了

wuma ɣɯ-sɤŋo-a
他很听我的话

dianhua khro jɤ-lat-a ri, kɯ-sɤŋo maŋe
我打了很多次电话,没有人接

ŋgumdʑɯɣ ra kɯ ta-tɯt nɯ kɤ-sɤŋo-t-a
他听从了领导的话

a-wa kɯ ta-tɯt nɯ kɤ-sɤŋo-t-a
我听从了我父亲的话
See: mɤrnɤsɤŋo See: sɤsɤŋo
sɤŋoʁŋoʁ transitive verb
directional: pɯ- directional: tɤ- hocher de la tête. 点头.

ɯ-ku ɲɯ-sɤŋoʁŋoʁ
他在点头
See: ɣɤŋoʁ
sɤŋu noun
Gdong.brgyad. 龙尔甲.

sɤŋupɯ
龙尔甲人
sɤŋɯr stative verb
être respecté. 得到尊重. Syn: saʁre
sɤŋɯr - See: nɤŋɯr
sɤpa transitive verb
directional: nɯ- transformer en. 使其变成.

mɤ-kɯ-mpɕɤr nɯ kɯ-mpɕɤr kɤ-sɤpa mɤ-khɯ
不能把不漂亮的变成漂亮的
sɤpɕoʁ noun
Etym: sa.pʰʲogs. endroit. 地区.
sɤpɕɯβjɤl transitive verb
directional: tɤ- placer en biais, penché. 斜着放.

tɕhi kɤ-thɯ tɕe tú-wɣ-sɤpɕɯβjɤl ra
搭梯子的时候,要斜着搭
sɤpɕɯβjɤl - See: apɕɯβjɤl
sɤpɕɯlɯɣ transitive verb
faire tomber de l'eau dans tous les sens (en transportant un bol). 端水的时候走路不稳当,把水泼过去泼过来.

tɯ-ci ɲɯ-sɤpɕɯɣlɯɣ
他把水泼过去泼过来
sɤpe transitive verb
améliorer. 做得更好.
sɤpe transitive verb
directional: tɤ- faire bien. 弄好.

ta-sɤpe
他弄好了

kɤ-sɤpe ɯ-pɯ-tɯ-cha-nɯ ?
你们弄好没有?

nɤʑo sɤznɤ aʑo kɤ-nɤma sɤpe-a
我工作得比你好
See: pe
sɤpɤmbat transitive verb
directional: tɤ- simplifier. 简化. See: See:
sɤpɤmbat - See: apɤmbat
sɤpɣaʁsci transitive verb
retourner. 翻过去.

qajɣi ta-sɤpɣaʁsci
他翻了馍馍
sɤpɣaʁsci - See: apɣaʁsci
sɤphɤlɤjɤt transitive verb
mettre en désordre. 乱放.
sɤphɤlɤjɤt - See: aphɤlɤjɤt
sɤphɤr transitive verb
directional: nɯ- secouer, épousseter, faire tomber d'un récipient. 拍打,抖掉.

nɤ-ŋga nɯ-sɤphɤr
你抖一下衣服

nɯ-sɤphɤr ma thɯci to-ndzoʁ, to-pɣi
抖一下,(衣服上)粘上了一个什么东西

tɤ-fkɯm, tɯ-ŋga tha-sɤphɤr
他把口袋、衣服抖了一下

nɯ-sɤphar-a, thɯ-sɤphar-a
我抖了一下

nɯ-sɤphar-a tɕe a-ŋga ɯ-taʁ rdɯl ra pɯ-mbɤr
我把衣服抖了一下,上面的尘土掉下来了

tɤjko ɯ-tɯ-tɕur kɯ tɯ-ku ɲɯ-kɯ-sɯ-sɤphɤr ɲɯ-ŋu
酸菜发酸,酸到昏了头

rtsɤmkɯɣ tha-sɤphɤr
他把糌粑袋子抖了一下
See: phɤr See: mbɤr2
sɤphɯɕlaʁ transitive verb
directional: tɤ- agir avec zèle. 做得很勤快;马上做完.

tɤ-sɤphɯɕlaʁ-a tɤ-nɤma-t-a
我很快就(把工作)做好了

mɯ́j-sɤphɯɕlaʁ
他做得很慢
See: ɕlaʁ
sɤphɯphrɯɣ transitive verb
qui coule bruyament à grosses gouttes. 形容答滴答滴地流出来,发出响声的样子.

ɯ-qom to-sɤphɯphrɯɣ ʑo pjɤ-tɕɤt
她热泪滚滚

tɯ-mɯ ɲɯ-sɤphɯphrɯɣ ʑo ɲɯ-ɤsɯ-lɤt
下大雨(雨点比较大)
sɤpjɤntɤm transitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- aplanir. 弄平.

sɤtɕha nɯ-sɤpjɤntam-a
我把地弄平了

kha ɯ-sta ɯ-spa nɯ kɤ-sɤpjɤntɤm ra
要把房基(修房子的地方)弄平
See: antɤm
sɤpjɤntɤm - See: apjɤntɤm
sɤplaʁplaʁ transitive verb

qapri kɯ ɯ-mdʑɯ ɲɯ-sɤplaʁplaʁ
蛇(快速地)把舌头一伸一缩
sɤplaʁplaʁ - See: plaʁplaʁ
sɤprɤtprɤt transitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- frapper le sol du pied. 跺脚.

ɯ-mi ɲɯ-sɤprɤtprɤt
他在跺脚

ɯ-mi ta-sɤprɤtprɤt
他跺了脚
sɤpɯpa transitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ-
rassembler et mettre en ordre, préparer. 收集;准备好;使其慢慢发展(种植物、养动物).

laχtɕha tɤ-sɤpɯpa-t-a
我把东西准备好了

tɤ-sɤpɯpa-j
我们准备好了

to-sɤpɯpa
他准备好了

a-tɕɯ laχtɕha kɯ-tshoz ʑo tɤ-sɤpɯpa-t-a
我给儿子把东西准备齐全

faire se développer. 使其慢慢发展(种植物、养动物).

ki ji-nɯŋa-mbala kɯ-dɯ-dɤn kɯra ji-nɯŋa mu kɯ-ɤkhra ci pɯ-tu tɕe, nɯ kɯ nɯ-kɤ-sɤpɯpa ŋu
我们有这么多黄牛和奶牛,完全是从我们过去的一头老花母牛发展起来的

smɤn kɤntɕhɯ-ɣjɤn to-tɯ-χtɯ-t tɕe, khro to-tɯ-sɤpɯpa-t
你买了很多次药,积累了很多
sɤpɯpri transitive verb
faire en continu. 连续做…….
sɤpɯpri - See: apɯpri
sɤqɤrle transitive verb
directional: nɯ- sélectionner, diviser, classer. 分类;区分;分开.

fsapaʁ nɯ-sɤqɤrle
你把牲畜分开一下(例如,把大的跟小的分开)

fsapaʁ nɯ-sɤqɤrle-t-a
我(根据大小)分开了牲畜

jɯfɕɯr nɯ-sɤqɤrle-t-a, jisŋi kɤ-sɤqɤrle mɤ-ra
我昨天已经分开了,今天不用分了

mbro jla nɯ-sɤqɤrle-t-a
我把马和犏牛分开了

tshɤt qaʑo nɯ-sɤqɤrle-j
我们把山羊和绵羊分开了
Syn: qɤt See: qɤr See: aqɤrle
sɤqɤtsa transitive verb
préparer. 装备好.

luyinji tɤ-sɤqɤtse
你把录音机准备好

mbɣo tɤ-sɤqɤtse
你把犁组装起来吧

βɣa to-sɤqɤtsa
他把磨坊准备好了
See: nɤqɤtsa
sɤqɤtsa - See: aqɤtsa
sɤqɤtʂha transitive verb
directional: pɯ- croiser. 使交叉.

ɯ-mɤlɤjaʁ pjɤ-sɤqɤtʂha
它把四肢交叉在一起

tɯmbri ra ɲɤ-sɤqɤtʂha-nɯ
他们把绳子交叉了起来

laʁjɯɣ ɲɤ-sɤqɤtʂha
他把棍子交叉了起来

ɯ-mi pjɤ-sɤqɤtʂha
他把脚交叉了起来

aʑo tɤ-ri pɯ-sɤqɤtʂha-t-a
我把线交叉在一起
sɤqɤtʂha - See: aqɤtʂha
sɤqhe transitive verb
directional: nɯ- guérir. 治疗.

a-kɯ-mŋɤm na-sɤqhe
他治好了我的病
Syn: ɣɤmna
sɤqhe - See: aqhe
sɤqhlɤβlɤβ transitive verb
directional: pɯ- émettre un bruit d'éclaboussures. (洗衣服的时候)发出溅水声.

sɤlaŋphɤn ɯ-ŋgɯ tɯ-ŋga pɯ-χtɕi-t-a tɕe pɯ-sɤqhlɤβlaβ-a
我在盆子里洗衣服的时候发出了很响的溅水声
sɤqhloŋloŋ transitive verb
faire du bruit en se débattant dans l'eau. 在水里不停地发出“噗通”的声音(动物在水里挣扎的声音).

tɯ-ci ɯ-ŋgɯ ɲɯ-nɯsroʁmbrɤt tɕe ɲɯ-sɤqhloŋloŋ ʑo
他在水里挣扎,发出噗通噗通的声音
sɤqhloŋloŋ - See: qhloŋ
sɤqhlɯβlɯβ transitive verb
directional: tɤ- émettre du bruit en agitant l'eau. 发出水晃动声.

tɯ-ŋga nɯ́-wɣ-ʁɟo tɕe tɯ-ci tú-wɣ-sɤqhlɯβlɯβ ʑo ra
冲衣服的时候就会发出水晃动的声音
sɤqhɯqha stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- très actif. 调皮;活泼(孩子).

ma-tɯ-sɤqhɯqha
你不要调皮
sɤqrɤcha noun
alcool pour recevoir les invités. 款待人的酒. See: qru See:
sɤqur intransitive verb
aider les gens. 帮人家.

tɕheme kɯ-sɤqur
女帮手
See: qurɣa See: aqurle
sɤqur - See: qur
sɤr stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- frais. 新鲜(食物).

ta-mar ɲɯ-sɤr
酥油很新鲜

tɤ-lu sɤr ʁaznɤ kɤ-tshi
你要趁牛奶新鲜的时候喝
sɤraχtɕɤz intransitive verb
bien traiter les gens. 关心别人.

nɤki smɤnba nɯ ɲɯ-sɤraχtɕɤz
那个医生关心别人

nɤki tɤ-mu nɯ kɯ-sɤraχtɕɤz ci ŋu
那位大娘是关心别人的
sɤraχtɕɤz - See: raχtɕɤz
sɤrchɤrchɤt transitive verb

tɤ-pɤtso kɯ ɯ-kɯmtɕhɯ ɲɯ-ɤz-nɤkhɯkhrɯt ɲɯ-sɤrchɤrchɤt
小孩子把玩具拖着,发出叮当声

tɤmɯmɯm ɲɯ-sɤrchɤrchɤt
铃铛发出叮当声
See: rkhɯβrkhɯβ
sɤrchɤrchɤt - See: rchɤrchɤt
sɤrchɯɣlɯɣ transitive verb
directional: tɤ-

ɕɤrɯ ra ɲɯ-sɤrchɯɣlɯɣ-nɯ ntsɯ
不停地令骨头相撞发出声音ɣ
sɤrchɯɣlɯɣ - See: rchɯɣnɤlɯɣ
sɤrchɯɣrchɯɣ - See: rchɯɣnɤlɯɣ
sɤrɕo transitive verb
directional: thɯ- utiliser complètement. 用完.

ɯ-ro ɯ-ɲɤ-ri nɤ a-pɯ-ɤnɯta jɤɣ ma kɤ-sɤrɕo mɤ-ra
如果有剩的就留在那里,不一定要用完
sɤrɕo - See: arɕo
sɤrɕɯβrɕɯβ transitive verb

tɯ-mɯ ɲɯ-sɤrɕɯβrɕɯβ ʑo ɲɯ-ɤsɯ-lɤt
唰唰地下雨
See: ɣɤrsɯβrsɯβ See: ɣɤrɕɯrɕiz See: ɣɤqɯβqɯβ
sɤrɕɯβrɕɯβ - See:
sɤre stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ-
amusant. 可笑.
excessif. 过分.

nɤ-tɯ-sɤre nɯ
你好大的胆子

extrêmement. 极度.

a-xtu ɯ-tɯ-mŋɤm ɲɯ-sɤre ʑo
我肚子非常痛
sɤrɤpa intransitive verb
directional: tɤ- se moquer. 取笑.

ɯʑo ɲɯ-sɤrɤpa
他取笑(别人)

aj tɤ-sɤrɤpa-a
我取笑(别人)了

jiɕqha kɯ-sɤrɤpa ci ɲɯ-ŋu
他是一个爱取笑人的人

a-ɕki ma-tɯ-sɤrɤpa
你不要跟我开玩笑
See: sɤre
sɤrɤt transitive verb
directional: kɤ- dérouler un fil. 卸下来(线).

tɤ-ri ka-sɤrɤt
他把线卸下来了
sɤrga intransitive verb
directional: thɯ- aimable. 可爱.

jiɕqha nɯ ɲɯ-sɤrga
那个(孩子)很可爱
See: rga See: nɯrga
sɤrɣɤβrɣɤβ transitive verb

tɤ-pɤtso kɯ ɯ-qom ɲɯ-sɤrɣɤβrɣɤβ ʑo
小孩子快要眼泪哗哗的样子
sɤrɣɤβrɣɤβ - See: rɣɤβrɣɤβ
sɤrɣi transitive verb
directional: tɤ- accumuler. 积累.

tɯftsaʁ ɲɯ-ɣi tɕe, zɯm tɤ-ɕthɯz-a tɕe, nɯ ɯ-ŋgɯ tɤ-sɤrɣi-t-a tɕe, ɯ-thoʁ mɤ-kɯ-ɕe tɤ-sɤβzu-t-a
屋顶在漏水,我用水桶把水积下来了,免得水流到地板上
Syn: ajtɯ
sɤrɣi - See: arɣi
sɤri transitive verb
directional: tɤ- ajouter dans. 加进;加入.

mtɕhɤnmbrɯ ʑ-lɤ-sɤri-t-a
我(把粮食)加进供给寺庙的供品里

tɤlɤɕom pɯ-sɤri
你把奶皮加进去

khɯtsa ɯ-ŋgɯ kɯki ɯ-ro ki pɯ-sɤri-t-a
我把剩下的加进了碗里
sɤrjɤrjɤt transitive verb
faire frétiller, faire vibrer. 使……颤动.
sɤrju transitive verb
directional: tɤ- laisser, faire parler. 让人说话.

mɯ-tɤ-sɤrju-t-a
我没有让他说话
See: tɯ-rju See: masɤrɯrju
sɤrju - See: arju
sɤrɟɤsno transitive verb
directional: thɯ- seller. 套上马鞍.

nɤʑo mbro ɕ-thɯ-sɤrɟɤsnɤm
你给马套上马鞍
See: tɤ-sno
sɤrkhɤrkhɤt transitive verb

yangyu ɲɯ-ɤz-rɤkrɯ tɕe ɲɯ-sɤrkhɤrkhɤt
他切土豆发出轻轻的敲击声
See: rkhɤrkhɤt
sɤrkhɯβrkhɯβ transitive verb
directional: tɤ- See: rkhɯβrkhɯβ
sɤrkhɯβrkhɯβ - See: nɤrkhɯrkhɯβ
sɤrkɯrku transitive verb
directional: pɯ- ranger. 收拾好;放好.

laχtɕha pɯ-sɤrkɯrku-t-a
我把东西收拾好了
sɤrkɯrku - See:
sɤrlɤɣrlɤɣ transitive verb
directional: nɯ- directional: kɤ- secouer la tête. 摇头.

ɯ-ku ɲɯ-sɤrlɤɣrlɤɣ
他在摇头

nɯ-sɤrlɤɣrlɤɣ-a
我摇头了
sɤrlɤn noun
Etym: sa.rlon. trou humide. 潮湿地.
sɤrlɤrlɤɣ transitive verb
directional: tɤ-

ɯ-ku ɲɯ-sɤrlɤrlɤɣ
他摇头
sɤrlɯrla transitive verb
étendre. 舒展,伸展.

nɤ-phoŋbu nɯ-sɤrlɯrle!
舒展一下筋骨!

sɯjno tɤ-kɤ-rmbɯ nɯra ɲɯ́-wɣ-sɤrlɯrla tɕe a-nɯ-rom
把堆在一起的草展开(晒干)就会干

ɯ-rŋa ɲɤ-sɤrlɯrla
他皱着的眉头舒展了
sɤrlɯrla - See: arlɯrla
sɤrma intransitive verb
au revoir. 再见.

sɤrma-ndʑi je
你们俩再见
sɤrmbat transitive verb
directional: _ rapprocher. 拿过来;使靠近.

ko-sɤrmbat
他拿过来了

na-sɤrmbat
他拿过来了
sɤrmbat - See: armbat
sɤrmɤβrmɤβ transitive verb
directional: tɤ-

ɯ-mɲaʁ tu-sɤrmɤβrmɤβ ʑo ɲɯ-ŋu
他眼睛一眨一眨,眨得很快
sɤrmɤβrmɤβ - See: ɣɤrmɤβrmɤβ
sɤrmi transitive verb
directional: tɤ- nommer. 起名.

kɯnɯβzaŋ to-sɤrmi-nɯ
(他们叫她)她叫做根桑

lɤβzaŋ to-sɤrmi-nɯ
他们叫他洛桑
sɤrndzo noun
baguette servant à séparer les fils (avant de tisser). 牵杆,用来牵线的工具.
sɤrɲɟɤle -
étendre. 伸.

ɯ-mɤlɤjaʁ chɤ-sɤrɲɟɤle
他伸了四肢、他伸了懒腰

kɤ-nɯmdzɯ, nɤ-mi thɯ-nɯsɤrɲɟɤle
你坐下,把脚伸一下(请人休息)
sɤrɲɟɤle - See: arɲɟɤle
sɤrɲɯɣrɲɯɣ transitive verb

qapri kɯ ɯ-mdʑu ɲɯ-sɤrɲɯɣrɲɯɣ
蛇把舌头伸出来
sɤrɲɯɣrɲɯɣ - See: rɲɯɣrɲɯɣ
sɤrŋɤɣndʑɯr transitive verb
directional: nɯ- serrer les dents. 咬牙,咬牙切齿.

a-ɕɣa nɯ-sɤrŋɤɣndʑɯr-a
我咬了牙

nɤ-ɕɣa ɲɯ-tɯ-sɤrŋɤɣndʑɯr ʑo ɲɯ-ŋu
你在咬牙
See: rŋɤɣndʑɯr
sɤrŋgɯŋga noun
couverture. 被子;铺盖. See: tɯ-ŋga See:
sɤrŋi transitive verb
rendre bleu. 使变蓝.

tɯ-ŋga ɲɤ-sɤrŋi-t-a
我(不小心)把衣服弄蓝了
sɤrŋi - See: arŋi
sɤrɴɢlɯm transitive verb
rendre concave. 让……凹进去.

rdɤstaʁ pjɤ-ɣi tɕe, tʂu pjɤ-sɤrɴɢlɯm
大石头从上面滚下来了,让路凹进去了
sɤrɴɢlɯm - See: arɴɢlɯm
sɤro bitransitive verb
directional: tɤ- poser sur un étalage. 摆在架子上.

ku-kɯ-tɣa tɕe, mɤro ɯ-taʁ tɤɕi qaj, stoʁ staχpɯ tú-wɣ-sɤro ŋu
收割的时候,要把青稞、小麦、胡豆、豌豆都摆在架子上
sɤrphɤrphɤβ transitive verb
battre des ailes. 拍打翅膀.

kumpɣa kɯ ɯ-ʁar ɲɯ-sɤrphɤrphɤβ
鸡在拍打翅膀
sɤrphɤrphɤβ - See: ɣɤrphɤrphɤβ
sɤrqhi transitive verb
directional: _ éloigner. 把……离远.

nɤ-mɲaʁ ɯ-ɕki ma-jɤ-tɯ-sɤrqhi ma mɤ-tɯ-sɯχsɤl
你的视线不要离他太远了,不然看不清楚
sɤrqhi - See: arqhi
sɤrqhoʁrqhoʁ transitive verb
directional: tɤ- frapper (objet dur). 敲(硬的东西).

a-ku ta-sɤrqhoʁrqhoʁ
他敲了我的头
sɤrqhɯrqhɯβ transitive verb
directional: tɤ- bruit d'objets durs et secs qui s'entrechoquent. 又干又硬的东西相撞发出声音.

(paʁ kɯ) stoʁ ɲɯ-sɤrqhɯrqhɯβ ɲɯ-ɤsɯ-ndza
(猪)在吃胡豆发出很多声音

rdɤstaʁ ɲɯ-sɤrqhɯrqhɯβ pa-βde
他把石头扔了,发出很多声音

rdɤstaʁ ɲɯ-sɤrqhɯrqhɯβ ʑo tɯ-ci kɯ tha-tsɯm
水把石头冲走了,发出很多声音
See: ɣɤrqhɯβrqhɯβ
sɤrʁɤβjɤβ -
directional: tɤ- faire se débattre. 使人东抓西抓.

aʑo tɕɣom tɤ-ndzat-a tɕe, pɯ́-wɣ-sɯmkɯt-a tɤ́-wɣ-sɤrʁɤβjaβ-a
我吃了花椒,把我呛到了,让我东抓西抓
sɤrʁɯrʁu transitive verb
directional: lɤ- ramasser (ses jambes). 收回来(脚).

a-mi thɯ-sɤstɤko-t-a, a-mi lɤ-sɤrʁɯrʁu-t-a
我把脚伸出来了,我把脚收回来了
sɤrʁɯrʁu - See: arʁɯrʁu
sɤrʁɯrʁɯβ transitive verb
directional: tɤ- faire du bruit en grignotant une nourriture sèche à toute vitesse. 吃又干又脆的东西时发出声音.

tɤ-sɤrʁɯrʁɯβ-a tɤ-ndza-t-a
我大声地吃了
See: sɤrqhɯrqhɯβ See: rʁɯβrʁɯβ
sɤrtɕhɣaʁ transitive verb
directional: nɯ- chicaner (à propos de quelquechose). 计较;找毛病(针对一件事).

tɯtɯrca ɕ-tu-rɯndzɤtshi-j pɯ-ŋu ri, ɯʑo kɯ na-sɤrtɕhɣaʁ
我们本来要一起去吃饭,但是他在那里计较(没有跟我们一起)
See: ɣɤrtɕhɣaʁ Syn: sɤtɕɯqaʁ See: tɤ-rtɕhɣaʁ,tɕɤt
sɤrtɕhoʁ transitive verb
directional: _ rassembler dans un coin. 把分散的物体堆在一边.
sɤrtɕhoʁ - See: artɕhoʁ
sɤrtɕi transitive verb

ɯ-ʑɯβ ci kú-wɣ-sɤrtɕi ɲɯ-ra
要让他睡够
sɤrtɕi - See: artɕi
sɤrtsi transitive verb
considérer comme. 视为.

mkhɤrmaŋ ra ɯ-rɟit ʑo tu-nɯ-sɤrtsi pjɤ-ŋu (=tu-nɯ-ste)
他把群众当成自己的子女一样

aʑo a-tɕɯ tu-ta-nɯ-sɤrtsi ŋu
我把你当儿子一样看待
sɤrtsi - See: rtsi
sɤrtsɯrtso transitive verb
directional: tɤ- empiler. 堆起来;垒起来. Syn: rtsɯɣ
sɤrtsɯrtso transitive verb
directional: tɤ- empiler. 堆起来;堆整齐.

laχtɕha ta-sɤrtsɯrtso
他把东西堆起来了

jɯɣi ta-sɤrtsɯrtso
他把书堆起来了

jɯɣi ra tɤ-sɤrtsɯrtso-t-a
我把书堆起来了
Syn: rtsɯɣ
sɤrtɯm transitive verb
directional: tɤ- rendre rond. 弄圆.

si tɤ-kaɣ-a tɕe tɤ-sɤrtɯm-a
我把木条弯成了圆形
sɤrtɯmloʁ transitive verb
directional: tɤ- faire une boule (de tsampa). (把糌粑)挼成一坨.

rɟɤɣi tɤ-sɤrtɯmloʁ-a tɕe tɤ-βzu-t-a
我把糌粑捏成一团了

tɯ-ŋga to-sɤrtɯmloʁ ʑo tslɯɣtslɯɣ
他把衣服乱裹成一团
sɤrtɯmloʁ - See: artɯmloʁ
sɤrtɯrtɤβ transitive verb

emmêler. 缠线.
coller à quelqu'un. 缠着别人不放.

nɯ ma ma-kɯ-sɤrtɯrtaβ-a ma ɲɯ-sɤɣdɯɣ
你不要再缠着我了,很烦
sɤrtɯrtɤβ - See: artɯrtɤβ
sɤrɯru transitive verb
directional: tɤ- comparer. 比较,核对.

tɤ-sɤrɯre
你比较一下

tɤ-sɤrɯru-t-a
我比较了

ɯʑo cho kɤ-sɤrɯru me
你不要跟他比

laχtɕha ʁnɯz ɯ-ɲɯ́-naxtɕɯɣ kɯ tú-wɣ-sɤrɯru
比较一下两个东西是不是一样的

ɕɯ ɣɯ kɯ ɲɯ-dɤn kɯ kɤ-sɤrɯru ɲɯ-ra
要比较一下谁有最多

tɕiʑo ni tú-wɣ-sɤrɯru tɕe, nɤʑo kɯ ɲɯ-tɯ-tshu
我们俩做比较的话,你胖一些
sɤrwa noun
Etym: ser.ba. grêle. 冰雹.

jɯfɕɯndʐi sɤrwa chɤ-lɤt tɕe, tɤ-rɤku ra pjɤ-xtsɯ tɕe mɯ-to-sɤpe
前天下了冰雹,破坏了庄稼
sɤrwɤrwɤt transitive verb

nɤki nɯ jazɣɯt rcanɯ, ɯ-tɯ-rɯɕmi kɯ ɲɯ-sɤrwɤrwɤt ʑo
那个人到了,讲话讲得滔滔不绝

kɤ-ndɯn ɲɯ-mkhɤz tɕe, ɲɯ-sɤrwɤrwɤt ʑo ɕti
他读得很熟练
sɤrwɤrwɤt - See: ɣɤrwɤrwɤt
sɤʁe transitive verb
directional: pɯ- donner à manger. 给别人吃.

cha to-χtɯ tɕe pɯ́-wɣ-sɤʁe-a
他买了酒就给我喝了

mɯ-pɯ-kɯ-sɤʁe-a
你没有给我吃
sɤʁe - See: aʁe
sɤʁombi stative verb
être désespérant. 令人没有希望.

jiɕqha nɯ ɯ-kɯ-mŋɤm ɲɯ-thɯ kɤ-mna ɲɯ-sɤʁombi ɕti
他的病很严重,没有痊愈的希望
See: nɤʁombi
sɤʁʑi noun
Etym: sa.gʑi. monde. 世界.
sɤsaʁjɤr intransitive verb
sɤsaʁjɤr - See: saʁjɤr
sɤsat intransitive verb
directional: pɯ- tuer des gens. 杀人.

kɤ-sɤsat pjɤ-rɲo
他曾经杀过人
sɤsat stative verb
mortel (arme). 杀伤力强.

ki ɕɤmɯɣdɯ ki ɲɯ-sɤsat
这把枪杀伤力强
See: sat
sɤsaχpaʁ stative verb
être respecté. 受尊重.

jiɕqha nɯ ɲɯ-sɤsaχpaʁ
那个人受人尊重
sɤsaχpaʁ - See: saχpaʁ
sɤschrɤβlɤβ transitive verb
émettre un bruit de mucus dans la gorge. 放出喉咙里有痰的声音.

nɤ-rqo ma-tɯ-sɤchrɤβlɤβ
你嗓子不要发出嘶哑声

émettre du bruit en faisant s'entrechoquer des petits objets. 令小东西互相碰撞,发出声音.

laχtɕha ɲɯ-sɤschrɤβlɤβ
他把很多小东西装在一起,拿起来的时候发出互相碰撞的声音
See: chrɤβchrɤβ
sɤschrɤβlɤβ - See: ɣɤchrɤβchrɤβ
sɤscit stative verb
directional: thɯ- Etym: skʲid. heureux, agréable (environnement, époque) amusant (personne). 幸福(环境、时代、生活)、好玩(人).

ji-tɯrma ɲɯ-sɤscit
See: scit See: nɤsɤscit
sɤsco - See: sco
sɤsco intransitive verb
See: nɤscɤlɤt
sɤscur noun
lanière. 背带.
sɤscɯndu transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- échanger. 调换.

tɕi-ŋga tɤ-nɯ-sɤscɯndu-tɕi
我们调换了衣服

tɯ-rju ɯ-qhu ɯ-ʁɤri ɲɤ-sɤscɯndu-t-a
我不小心颠倒说话了
Syn: sɤkɤsci See: sɤndu
sɤsɤŋo intransitive verb
directional: tɤ- écouter les conseils. 听别人的劝告.

ɲɯ-sɤsɤŋo
他听别人的意见
See: sɤŋo1
sɤskɤt - See: skɤt
sɤskɤt intransitive verb
directional: nɯ- refuser. 拒绝别人.

nɯ-sɤskat-a
我拒绝了

kɤ-sɤskɤt mɤ-nɤtsa
不好拒绝
sɤskɯsku adverb
tous les matins. 每天早上.
sɤsma stative verb
admirable. 值得羡慕.

ɯʑo kɯ-sɤsma ci ŋu
他是个值得羡慕的人
sɤsma - See: nɤsma
sɤsŋom - See: sŋom
sɤsŋom -
donner envie. 令人羡慕.
sɤspa - See:
sɤspa stative verb
que l'on connait. (人)会做的,知道的.

mɤʑɯ ɯ-rmi mɤ-kɯ-sɤspa xcat ɕti
还有很多不知道名字的
sɤsphɯt stative verb
que l'on peut casser (avec les dents). 吃得动.
sɤsphɯt - See: sphɯt
sɤsqɤr - See: sqɤr
sɤsqɤr intransitive verb
directional: tɤ- demander à des gens de faire un travail. 请人帮忙. Syn: ftɕɤl
sɤsqra noun
limite. 界限.
sɤstɤko transitive verb
directional: thɯ- directional: _ tendre. 伸直.

ɯ-mi tha-sɤstɤko
他伸了脚

ɕom tha-sɤstɤko
他把铁打成直条了

nɤ-βri ra nɯ-sɤstɤkɤm
你舒展一下筋骨吧
See: astɤko
sɤsthɯsthrɯβ transitive verb
se moucher le nez bruyamment. 擤鼻涕的时候发出声音.

ɯ-ɕnaβ ta-sɤsthɯsthrɯβ ʑo tha-pɕiz
他擤了鼻涕,发出了很响的声音
See: sthrɯβ
sɤstoŋ noun
Etym: sa.stoŋ. endroit inhabité. 荒野.
sɤstu stative verb
inspirer confiance. 令人相信.

ɯ-phɯ chondɤre ɯ- zhiliang nɯra kɯ-sɤstu tsa nɯ tɕu ɕ-tú-wɣ-χtɯ ra
要在价格和质量都令人信服的地方买
See:
sɤstu transitive verb
directional: tɤ- soutenir, faire correctement un travail. 端平;把任务作好.

khɯsta tɤ-sɤste ma tɤ-lwoʁ
你要把碗端平不然就会倒出来

directional: _ aller directement. 直(走);直接…….

lú-wɣ-sɤstu ʑo lu-kɯ-ɕe qhe lu-kɯ-zɣɯt ɕti
直接往前就会到
See: astu See: sɤstɤko
sɤsɯβzi - See: βzi
sɤsɯɣ transitive verb
directional: kɤ- directional: tɤ- presser, serrer. 挤.

ɯ-mtɕhi ka-sɤsɯɣ
他抿了嘴巴

nɤ-jaʁ kɤ-sɤsɯɣ
你把拳头握紧

tɤ-mtɯ kɤ-sɤsɯɣ
把结打紧

a-mthɤɣ kɤ-sɤsɯɣ-a
我把腰带束紧了

a-fkur tɤ-sɤsɯɣ-a
我把背子捆紧了

tɤ-fkɯm ɯ-mŋu kɤ-sɤsɯɣ-a
我把袋子的口收紧了
sɤsɯɣli intransitive verb
gâter les enfants. 惯养小孩.
sɤsɯɣli - See: li3
sɤsɯɣsɯɣ transitive verb
directional: nɯ- toucher avec .... 用……轻轻地擦过、碰到.

nɤ-ŋga nɯ znde ɯ-taʁ ma-nɯ-tɯ-sɤsɯɣsɯɣ ma sɤɴqhi
你不要把衣服碰到墙上,很脏
sɤsɯxɕɤt - See: sɯxɕɤt
sɤsɯxɕɤt intransitive verb
directional: pɯ- enseigner. 教书.

tɕhi pjɯ-tɯ-sɤsɯxɕɤt ŋu?
你教什么?

tɤrtsɯz pjɯ-sɤsɯxɕat-a ŋu
你教数学
sɤsɯz stative verb
être connu. (人们)知道的.

ɯ-rmi ɲɯ-sɤsɯz
人们知道他的名字
See: sɯz
sɤsɯzdɯɣ - See: sɯzdɯɣ
sɤsɯzdɯɣ stative verb
gêner les gens. 麻烦别人.

nɤki tɤ-pɤtso nɯ kɤ-ndo ɲɯ-ɴqa ma ɲɯ-sɤsɯzdɯɣ
带这个小孩子很难,因为他很麻烦
See: zdɯɣ See: nɯzdɯɣ
sɤʂɤʂɤt transitive verb
directional: tɤ- directional: kɤ- lire / écrire de manière très fluide. 念/写得很流利、吊羊毛吊得很顺手.

thɯ-rɤrɤt ɲɯ-sɤʂɤʂɤt ʑo
他写了,写得很流利

kɤ-pɣo ta-sɤʂɤʂɤt ʑo
他吊了羊毛,吊得很顺手
sɤʂɲɯɣlɯɣ transitive verb
gigoter dans tous les sens. 动来动去.
sɤʂχɯʂχɯβ transitive verb
directional: kɤ- siroter, froisser. (喝水时)发出啧啧声音,发出沙沙声.

tʂha kɤ-sɤʂχɯʂχɯβ
喝茶时发出啧啧声

ɕoʁɕoʁ ɲɯ-sɤʂχɯʂχɯβ
他把纸弄皱发出沙沙声
sɤtaʁki transitive verb
directional: tɤ- mettre l'un au dessus et l'autre en dessous. 一个放上面,一个放下面.

laχtɕha kɤ-ɕɯɴqoʁ tɤ-sɤtaʁki-t-a
我把那些东西一个挂在上面,一个挂在下面
sɤtaʁki - See: ataʁki
sɤtaʁtaʁ transitive verb
directional: tɤ- amasser. 堆迭.

laχtɕha tɤ-sɤtaʁtaʁ
你把东西堆起来

tɯjpu tɤ-sɤtaʁtaʁ
你把面堆起来

jɯɣi tɤ-sɤtaʁtaʁ
你把书堆起来
sɤtɕaʁ transitive verb
directional: nɯ- salir. 沾到.

znde ɯ-taʁ tɤrcoʁ nɯ-sɤtɕaʁ-a
我把泥巴沾到墙壁上了

snaχtsa nɯ́-wɣ-sɤtɕaʁ-a
我身上沾了墨
sɤtɕaʁ - See: atɕaʁ
sɤtɕaʁlaʁ transitive verb
directional: tɤ- salir partout. 到处沾.

tɯtshi kú-wɣ-sɤla tɕe mɯ́j-pe ma tɯthɯ cho scoʁ khɯtsa ɲɯ-sɤtɕaʁlaʁ ʑo ɲɯ-ŋu
煲粥不好,因为锅子、瓢和碗上都会沾得到处都是
sɤtɕaʁlaʁ - See: atɕaʁ
sɤtɕɤβ transitive verb
directional: nɯ- croiser. 交错(衣服、手).

ɯ-jaʁ ɲɤ-sɤtɕɤβ
他把手交叉放着
sɤtɕɤβ - See: atɕɤβ
sɤtɕɤt transitive verb
directional: thɯ- attiser le feu. 把柴推进火里,把火拨旺.

smi thɯ-sɤtɕɤt
你把火拨旺吧

smi kɤ-βlɯ ɲɯ-ra tɕe, nɤʑo smi thɯ-sɤtɕɤt ɲɯ-ntshi
因为要烧火,请你把柴火推一下
sɤtɕɣɤrtɕɣɤr transitive verb
sɤtɕɣɤrtɕɣɤr - See: tɕɣɤrtɕɣɤr
sɤtɕha noun
Etym: sa.tɕʰa. endroit. 地方.
sɤtɕhɯ intransitive verb
directional: tɤ- attaquer avec ses cornes. 用角打人(牛).

mbala kɯ-sɤtɕhɯ
顶人的公牛
See: tɕhɯ
sɤtɕhɯβtɕhɯβ transitive verb
directional: pɯ- directional: tɤ- cligner des yeux. 眨眼.

ɯ-mɲaʁ ɲɯ-sɤtɕhɯβtɕhɯβ
他在眨眼

a-mɲaʁ tɤ-sɤtɕhɯβtɕhɯβ-a (pɯ-sɤtɕhɯβtɕhɯβ-a)
我眨了眼
See: sɤthɤβthɤβ
sɤtɕhɯŋtɕhɯŋ transitive verb

ɲɯ-sɤtɕhɯŋtɕhɯŋ ɲɯ-ɤsɯ-ʑmbri
他(敲着铁的东西)发出叮当声
sɤtɕhɯtɕhɯ transitive verb
directional: thɯ- se couvrir (de plusieurs couches de vêtements). 套衣服.

tɯ-ŋga thɯ-sɤtɕhɯtɕhi
你在上面套上衣服!

tɯ-ŋga kɤntɕhɯ thɯ-sɤtɕhɯtɕhɯ-t-a
我套了很多件衣服
sɤtɕhɯz transitive verb
directional: tɤ- faire éternuer. 令人打喷嚏.

ɕnɤto tɤ-nɯ-lat-a tó-wɣ-sɤtɕhɯz-a
我吸了鼻烟,被呛得打喷嚏

hajtsu chɯ́-wɣ-pu tɕe, kɯ-sɤtɕhɯz ŋgrɤl
烧黑椒的时候会让人打喷嚏
sɤtɕhɯz - See: atɕhɯz
sɤtɕɯɣtaʁ - See: taʁ2
sɤtɕɯmthɯt transitive verb
directional: kɤ- mettre ensemble des objets séparés. 把零散的东西(线、布片)拼成整体.

ka-sɤtɕɯmthɯt
他拼在一起了

ɕomskrɯt kɤ-sɤtɕɯmthɯt-a
我把铁丝拼在一起了

tɯ-ŋga kɤ-sɤtɕɯmthɯt
把(零碎的布片)拼在一起,做成一件衣服

tɤ-ri kɤ-sɤtɕɯmthɯt
把线拼在一起
Syn: sɤlɤɣɯ Syn: sɤthɤri
sɤtɕɯqaʁ transitive verb
directional: nɯ- chicaner, s'opposer à. 计较;反驳;找毛病;评理.

nɯ-sɤtɕɯqaʁ-a
我跟他计较了

mbro jla ɲɯ-sɤtɕɯqaʁ
他计较马和犏牛的事情

ɯ-rɟɯ ɲɯ-sɤtɕɯqaʁ
他计较他的财产

nɤki tɯrme ɯ-kɤ-sɤtɕɯqaʁ dɤn
那个人很爱计较

ki tɤ-kɤ-tɯt nɯ tɤ-ste, ma-nɯ-tɯ-sɤtɕɯqaʁ
你要按照他说的去做,不要反驳

nɤ-kɤ-sɤtɕɯqaʁ ʁɟa ʑo ɲɯ-ɕti
你所说的话全部都是跟人家计较的
Syn: sɤrtɕhɣaʁ
sɤtɕɯtɕit transitive verb
directional: nɯ- construction: infinitive perdre. 漏掉(一点).

ɲɤ-sɤtɕɯtɕit-a
我漏掉了

kɤ-nɯkɯɕnom ma-nɯ-tɯ-sɤtɕɯtɕit
你捡青稞穗的时候不要漏掉一些

laχtɕha koŋla tɤ-rɤwum ma tɯ-sɤtɕɯtɕit
你要把东西带全,不要带漏
sɤtɕɯtɕit - See: atɕɯtɕit
sɤtɕɯtʂi transitive verb
directional: _ continuer, aller directement sans s'arrêter, en profiter pour faire quelque chose d'autre. 继续;直接过去(可以停的地方没有停),顺便做另外一件事.

tha-sɤtɕɯtʂi, la-sɤtɕɯtʂi
他顺便带了

tɯpri kɤ-ti tɤ-sɤtɕɯtʂi-t-a
我顺便转告了口信

ma-tɤ-tɯ-znɯne kɯ pɯ-sɤtɕɯtʂi
你不要停下來,一定要做下去

tɤ-nɯsɤtɕɯtʂi-nɯ jɤɣ ma aʑɯɣ mɤ-ʁdɯɣ
你们继续(吃),不用管我

kɤ-nɤma tɤ-sɤtɕɯtʂi jɤɣ
你继续工作吧
sɤtɕɯxtaʁ transitive verb
directional: tɤ- dire clairement. 说清楚.

tɯ-rju ta-sɤtɕɯxtaʁ
sɤtɕɯxtʂot transitive verb
directional: nɯ- rendre prospère, attiser (feu). 使兴旺;拨旺.

smi nɯ-sɤtɕɯxtʂo-t-a
我把火拨旺了一些
sɤtɕɯxtʂot - See: atɕɯxtʂot
sɤtɤβ noun
aire à battre. 打场.
sɤthɤβthɤβ transitive verb
cligner des yeux. 眨眼(快).

ɯ-mɲaʁ ta-sɤthɤβthɤβ
他眨了眼
sɤthɤri transitive verb
directional: nɯ- connecter, rattacher. 连接.

tɯmbri kɤ-sɤthɤri
把(几根)绳子连接起来

nɤki tɤ-ri nɯ nɯ-sɤthɤri-t-a
我把那几根线连接在一起

tɤ-pɤtso kɯ ji-xtsa ɲɯ-sɤthɤri
小孩子把我们的鞋子系在一起
See: athɤri Syn: sɤtɕɯmthɯt Syn: sɤlɤɣɯ
sɤthɣɤthɣɤt transitive verb
gigoter. 不停地乱动.

ɯ-mi ɲɯ-sɤthɣɤthɣɤt
他在抖脚

ma-tɯ-sɤthɣɤthɣɤt
你不要不停地乱动
Syn: ɣɤndzɯrndzɯr
sɤthɣɤthɣɤt - See: ɣɤthɣɤthɣɤt
sɤthoʁmphrɤt transitive verb
directional: tɤ- installer, mettre ensemble les pièces d'une machine, d'un habit de manière adéquate. 把零件组装;令零件相吻合.

tʂɤm ta-sɤthoʁmphrɤt
他把板壁组装了

mkhɯrlu ta-sɤthoʁmphrɤt
他把机器组装了
See: athoʁmphrɤt
sɤtsa transitive verb

planter, enfoncer. 插.
poignarder. 捅(一刀).
sɤtsa transitive verb
directional: pɯ- insérer, planter. 插;戳;刺痛.

tɤtshoʁ pɯ-sɤtsa-t-a (=pɯ-no-t-a)
我钉了钉子

ɕɤmtshoʁ kɤ-sɤtsa-t-a (=kɤ-lat-a, kɤ-no-t-a)
我钉了铁钉

kɯm pɯ-sɤtsa-ta
我锁了门

tɤtshoʁ ko-sɤtsa
他钉了钉子
See: atsa
sɤtso - See: tso
sɤtso stative verb
être compréhensible. 听起来清楚.

tɕhi tu-ti ŋu mɤ-sɤtso wo?
听不懂他在讲什么吗?

ɲɯ-sɤtso
很清楚
sɤtsu stative verb
que l'on a le temps de faire. 来得及做的.

fso tɕe ɕɯ-kɤ-nɤmɲo ɲɯ-sɤtso
明天有时间去看(节目)
See: tsu
sɤtʂoʁloʁ transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- mélanger. 混在一起.

tɕi-ŋga pɯ-sɤtʂoʁloʁ-a
我们俩的衣服装在一起
sɤtʂoʁloʁ - See: atʂoʁloʁ
sɤtʂu transitive verb
directional: tɤ- illuminer avec une lampe. 用灯照亮.

ɣɟɯ kɯngɯ-rtsɤɣ tu ri kɤ-sɤtʂu khɯ, tɯrme kɯngɯ-tɣa ma me ri, kɤ-sɤtʂu mɤ-khɯ
碉楼虽然有九层高可以用灯照亮,人虽然只有九拃高,但是不能用灯照亮(人心难测)
See: tɤtʂu
sɤtɯta transitive verb
directional: nɯ- séparer (des gens qui se battent). 劝开. See:
sɤtɯta - See: atɯta
sɤwi Variant: sɤwij transitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ- fermer (yeux). 闭上眼睛.

ɯ-mɲaʁ ka-sɤwi
他闭上眼睛了

a-mɲaʁ kɤ-sɤwi-t-a ri a-ʑɯβ kɤ-sɯɣe mɯ́j-khɯ
我虽然闭上眼睛,还是睡不着
See: awij
sɤwij transitive verb
directional: kɤ- fermer (yeux). 闭上(眼睛).

ɯ-mɲaʁ ra ko-sɤwij
他闭上眼睛了
sɤwij - See: awij
sɤwija transitive verb
directional: kɤ- enrouler autour du fuseau. 缠在纺锤上.

tɤ-ri ka-sɤwija
他把线缠在纺锤上了
sɤwum transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- ranger ensemble, fermer la bouche. 收起來;闭嘴.

nɤmtɕhi pɯ-sɤwum
闭嘴!
sɤwɯwum -
directional: tɤ- ranger ensemble. 收拾在一起.

fsapaʁ ra tɤ-sɤwɯwum-a
我把牲畜聚集在一起了

tɤ-pɤtso ɯ-kɯmtɕhɯ ra pjɤ-ʁndɤr tɕe, pɯ-sɤwɯwum-a
因为孩子的玩具散了,我把这些收集在一起
sɤwɯwum - See: sɤwum
sɤxoŋxoŋ transitive verb
engourdir la bouche (xanthoxyle). 发麻.

tɕɣom a-kɯr ɯ-ŋgɯ na-sɤxoŋxoŋ ʑo
花椒吃在嘴里麻得很
See: ɣɤzɯβzɯβ
sɤxoŋxoŋ - See: xoŋnɤxoŋ
sɤxphɤn noun
avantage. 好处.

tɕhi pjɯ́-wɣ-nɤβzjɯβzjoz ʑo ɯ-sɤxphɤn tu ɕti wo
学什么都有用
sɤxtɕhɯxtɕhɯβ transitive verb
directional: tɤ- émettre un bruit de froissement (sac en plastique). 发出沙沙声(塑料袋).

a-rna ɯ-ŋgɯ βɣɤza ko-ɕe tɕe, ɲɯ-sɤxtɕhɯxtɕhɯβ ʑo
苍蝇钻到我耳朵里,发出沙沙声
sɤxtɕɯɣ noun
lanière pour porter les enfants sur le dos. 背小孩子的背带.
sɤxtɕɯxtɕi adverb
depuis tout petit. 从小.

sɤxtɕɯxtɕi kɯrɯ skɤt spe
他从小都会讲藏语
sɤxɯβxɯβ transitive verb

qale ɲɯ-sɤxɯβxɯβ
风在吹到脸上(很冷的感觉)
sɤxɯβxɯβ - See: xɯβxɯβ
sɤxɯxɯɣ transitive verb
directional: nɯ- agiter. 挥动.

laʁjɯɣ nɯ a-ku ɯ-taʁ kɤ-sɤxɯxɯɣ-a
我把棍子在我头上挥动了

directional: pɯ- souffler bruyamment. 风吹,发出很紧的声音.

qale ɲɯ-sɤxɯxɯɣ
风在吹,发出声音
See: ɣɤxɯxɯɣ
sɤχa transitive verb
directional: nɯ- faire perdre un morceau. 使缺口.

ɲɤ-sɤχa
他(把这个东西)弄缺了个口子
sɤχa - See: aχa
sɤχsɯχsjɯβ transitive verb
directional: tɤ- renifler. 用鼻吸气,发出嘶嘶声.

ɯ-ɕna to-sɤχsɯχsjɯβ (=χsjɯβnɤχsjɯβ to-stu)
他用鼻吸了气
See: χsjɯβnɤχsjɯβ
sɤz postposition
par rapport à. 比. Syn: staʁ Syn: sɤznɤ
sɤzda stative verb
aimable. 很好相处. Syn: saχti See: nɤzda See: ɣɤzda
sɤzdaʁ transitive verb
directional: tɤ- mettre deux couches. 做成双层的.

a-ŋga tɤ-sɤzdaʁ-a tɕe mɤ-nɤndʐo-a
我穿了两层衣服,不觉得冷
sɤzdaʁ - See: azdaʁ
sɤzdɯm noun
nuage de pluie. 乌云(下雨之前的). See: zdɯm
sɤzdɯxpa Variant: sɤdɯxpa stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- pitoyable, pauvre. 可怜.

pɯ-sɤzdɯxpa
他很可怜
See: nɯzdɯxpa
sɤzɣɤkhe intransitive verb
considérer les gens comme des imbéciles. 把别人当做傻瓜,诬蔑别人. See: tɤkhe See: nɯɲɤmkhe
sɤzɣɤkhe - See:
sɤzɣɤmɯ - See: ɣɤmɯ
sɤzɣɤrlɤr transitive verb
directional: tɤ- qui fait tourner la tête. 摇晃,令……头晕.
sɤzɣɤxpra - See: ɣɤxpra
sɤzɣɯt transitive verb
directional: _ ramener. 带到(目的地).

ta-sɤzɣɯt-nɯ
他们带到了

nɤ-mu ɣɯ ɯ-tɕɣom ɯ-nɯ́-tɯ-sɤzɣɯt
你把花椒带给你母亲了吗?
sɤzjaŋlaŋ - See: ɣɤzjaŋlaŋ
sɤzjaŋlaŋ transitive verb
balancer. 摇动.

laʁjɯɣ ɲɯ-sɤzjaŋlaŋ
他乱动棍子
sɤzjaŋzjaŋ transitive verb

mbro ɲɯ-sɤzjaŋzjaŋ ʑo ɲɯ-ɤz-nɯmbrɤpɯ
他骑着马显得很高
sɤzjaŋzjaŋ - See: ɣɤzjaŋlaŋ
sɤzjɤɣlɤɣ transitive verb
directional: tɤ-

si nɯ-ndʐaβ tɕe tɤ́-wɣ-sɤzjɤɣlɤɣ-a
树倒过来了,差一点把我弄倒了
sɤzjɤɣlɤɣ - See: zjɤɣzjɤɣ
sɤzmbrɯ transitive verb
directional: tɤ- énerver. 惹人生气.

tɤ-sɤzmbrɯ-t-a
我惹他生气了

tɤ-ta-sɤzmbrɯ
我惹你生气了

tɤ́-wɣ-sɤzmbrɯ-a
他惹我生气了

ma-tɤ-tɯ-sɤzmbri
你不要惹他生气

nɤʑo qhlɯ to-tɯ-sɤzmbrɯ-t
你惹了水神
See: sɤmbrɯ
sɤznɤ adverb
par rapport à. 比.

nɯ ɕɯŋgɯ sɤznɤ tɕi-χpi nɯra ɲɯ-tɯ-tso ɣe?
你懂我们的故事懂得比以前多,对吧?

nɯ sɤznɤ
相反的、反而
See: sɤz
sɤznɤjo Variant: sɤnɤjo intransitive verb
directional: kɤ- attendre des gens. 等别人.

ma-kɤ-tɯ-sɤznɤjo
你不要等别人了
sɤznɯkhrɯm intransitive verb
infliger des punitions. 惩罚人.

kɯ-znɯkhrɯm
刽子手
sɤzoŋzoŋ transitive verb
directional: tɤ- engourdir. 令……麻木.
sɤzoŋzoŋ - See: ɣɤzoŋzoŋ
sɤzraʁ stative verb
honteux. 可耻.

kɤ-mɯrkɯ ndɤre ɲɯ-sɤzraʁ
偷东西是可耻的行为
sɤzraʁ - See: nɤzraʁ
sɤzɯβzɯβ -

tɕɣom tɤ-ndza-t-a tɕe, a-mtɕhi sɤzɯβzɯβ
我吃了花椒,嘴里发麻
sɤʑa transitive verb
directional: _ commencer. 开始.

tɕhomba ta-sɤʑa
他开始感冒

kɤ-rɤma ta-sɤʑa
他开始工作了

kɤ-nɤma mɯ-tɤ-tɯ-sɤʑa-t
你没有开始工作

ʑa tɤ-tɯ-sɤʑa-t
你早就开始了

kɤ-fɕɤt pɯ-sɤʑe
请开始讲

rɤɣo thɯ-sɤʑe
请开始唱歌

kutɕu tɕe ʁdɯrɟɤt sɤtɕha lu-sɤʑe ʑo ŋu
从这里开始就是龙尔甲乡
See: ʑa1 See: nɤmphruʑa
sɤʑaŋ noun
Etym: sa.ʑiŋ. champs. 田地.
sɤʑdraŋlaŋ transitive verb
secouer légèrement (objet long et flexible). 抖动(又长又软的东西). Syn: sɤɕtʂɯlɯɣ Syn: sɤɕtʂaŋlaŋ
sɤʑdraŋlaŋ - See: ʑdraŋʑdraŋ
sɤʑɣɤlɤt - See: sɤʑɣɤʑɣɤt
sɤʑɣɤlɤt transitive verb
brandir et agiter dans tous les sens. 乱挥乱舞.
sɤʑɣɤʑɣɤt Variant: znɯʑɣɤʑɣɤt transitive verb
brandir. 举起,挥舞.

mbrɯtɕɯ ɲɯ-sɤʑɣɤʑɣɤt ʑo tha-tsɯm
他挥着刀跑下去了
sɤʑɯloʁ stative verb
directional: nɯ- dégouter. 使人感到恶心.

jiɕqha nɯ mɯ́j-saχɕɯn, ɲɯ-sɤʑɯloʁ
不卫生,令人感到恶心
sɤʑɯrja transitive verb
directional: nɯ- directional: _ aligner. 排列整齐.

kha ɲɤ-sɤʑɯrja-nɯ ʑo
他们把房子排列整齐了
sɤʑɯrja - See: aʑɯrja
sɤʑɯχtso transitive verb
directional: tɤ- rendre propre. 弄干净.

tɤ-sɤʑɯχtso-t-a
我弄干净了
sɤʑɯχtso - See: aʑɯχtso
sɣa noun
rouille. 锈. See: nɯsɣa
si noun
arbre. 树.
si intransitive verb
directional: pɯ- directional: nɯ- mourir. 死(人).
sijmɤɣ noun
russule. 【辣辣菌】.

sijmɤɣ nɯ sɤjku ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-tshɯɣa cho ɯ-mdoʁ nɯ jmɤɣni fse ri tú-wɣ-ndza tɕe mɤrtsaβ.
辣辣菌生长在白桦树林里,形状和颜色和杉木菌一样,但吃起来很辣。
sindzɯ noun
testament. 遗嘱.

sindzɯ ci ra chɤ-rɤt.
他写了遗嘱
See: ndzɯ See: si1
sjaŋnɤsjaŋ ideophone.3
dodelinant de la tête. 形容昂着头,头晃来晃去的样子.
sjoŋsjoŋ ideophone.2
gris. 形容灰中带白的颜色.
sjɯŋsjɯŋ ideophone.2
blanc et haut. 形容又高又白的样子.

mtɕhortɯn ci sjɯŋsjɯŋ ʑo ɣɤʑu
有一座白塔
sjɯrnɤsjɯr ideophone.3
qui émet de la fumée par intervalles réguliers. 形容一次又一次地冒烟.

thamaka sjɯrnɤsjɯr ɲɯ-ɤsɯ-sko
他抽着烟,一次又一次地吐出烟来
sjɯrɯri ideophone.7
qui s'élève lentement (fumée). 形容(烟)慢慢升起来的样子.

ɯ-thamaka ɯ-khɯ sjɯrɯri ʑo tu-ɬoʁ ɲɯ-ŋu
他抽的烟慢慢升起
skɤɣ transitive verb
directional: kɤ- engraisser. 催肥.

paʁ kɤ-skaɣ-a
我把猪催肥了
skɤlɤn noun
Etym: skad.len. réponse. 回句;回音.
skɤlpa noun
Etym: bskal.pa. monde. 世界.
skɤm noun
Etym: skom.po. bœuf à viande. 菜牛.

skɤmndʐi kɤ-qaʁ
剥牛皮
skɤm intransitive verb
directional: pɯ- Etym: skam. s'assécher (lac, étang). 干涸(湖、池塘).

ɕɯβloʁ pjɤ-skɤm
池塘干涸了
skɤmtɕhaŋ noun
tchang en jarre. 青稞酒的一种做法. Syn: chɤmda Syn: chɤci
skɤnɲɟɯr noun
Etym: skad.ⁿgʲur. mélodie. 曲调.

nɯ rɤɣo nɯ ɣɯ ɯ-skɤnɲɟɯr ɲɯ-mpɕɤr
那首歌的曲子很好听
skɤr transitive verb
directional: tɤ- Etym: skar. peser. 称.

tɤ-skar-a
我称了

ta-skɤr
他称了

laχtɕha tú-wɣ-skɤr
称东西

mbrɤz ta-skɤr
他称了米

tɤ-mthɯm ta-skɤr
他称了肉

tɯjpu tɤ-skar-a
我称了粮食
skɤrlɤm noun
Etym: bskor.lam. chemin des moulins à prière. 转经的路.
skɤrma noun
règle. 尺.
Etym: skar.ma. jour. 日子.

skɤrma kɯ-sna
好日子
skɤrtɕɯn noun
Etym: skar.tɕʰen. vénus, étoile du soir. 金星.
skɤrwa noun
Etym: skor.ba. faire tourner les moulins à prière. 转经.

skɤrwa ko-ɕe
他去转经了

skɤrwa tɯ-tɤxɯr kɤ-ari-a
我转经转了一周
See: rɯskɤrwa
skɤt transitive verb
directional: nɯ-
rendre un objet. 退(东西).

laχtɕha na-skɤt
他把东西退了

jla na-skɤt
他把犏牛退了

refuser. 拒绝.
sko transitive verb
directional: pɯ- fumer. 抽烟.

thamakha pa-sko
他抽了烟

ma-pɯ-tɯ-sko-nɯ
你们不要抽烟

thamakha ma-pɯ-tɯ-skɤm ɯ́-jɤɣ?
麻烦你不要抽烟

thamakha kɤ-sko mɯ́j-pe ma ɲɯ́-ɣw-sɤɕqhe-a
抽烟是不好的,会令我咳嗽
skraskra ideophone.2
gris et dépourvu de végétation. 形容(地方)灰扑扑、光秃秃.

sɤtɕha skraskra ʑo ɲɯ-pa, mɯ́j-sɤscit
那个地方是灰扑扑、光秃秃的,不舒服

mal poli. 形容调皮的样子.

tɯrme ɯ-stu mɤ-kɯ-fse ci skraskra ɲɯ-ŋu
那个人特别调皮
skrɯt noun
fil très fin. 丝. See: ɕomskrɯt
skɯ transitive verb
directional: pɯ- enterrer. 埋.

pjɤ-skɯ
把他埋了

fsapaʁ ɯ-ŋgo kɯ-tu pɯ-kɯ-si nɯ pjɯ́-wɣ-skɯ ŋu
病死了的牲畜要埋(不能吃它的肉)
skɯ noun
Etym: sku. statue de bouddha. 佛像.
skɯβli noun
cérémonie bouddhique. 佛教仪式.
skɯrloʁ noun
type de pas d'aiguille. 缝针的方法.
skɯrma noun
Etym: skur.ma. cadeau. 礼物(请别人带的).

kɯki a-mu kɯ nɤ-skɯrma jɤ́-wɣ-sɯɣɯt-a ŋu
这是我母亲要我带给你的礼物
Syn: tɤ-pɤro Syn: tɤ-rkuz
skɯχɕaʁ noun
Etym: sku.gɕegs. feu (sprulsku). 圆寂了的活佛.
sla noun
lune. 月亮.

sla qajɣi ɯ-rkɯ kɯ-fse ci ma ɲo-me
月亮只有馍馍那么大
See: slɤzɯn See: tɯ-sla See: slɤŋe
slama noun
Etym: slob.ma. étudiant. 学生.

nɤ-slama ɯ́-dɤn
你的学生很多吗?

slama tu-dɤn tɕe kɤ-sɤsɯxɕɤt mɤ-mbat ma
学生很多的话,不容易教
slaŋnɤslaŋ ideophone.3

rŋgɯ slaŋnɤslaŋ pɯ-ndʐaβ
圆形的大石包滚下去了
See: rlaŋrlaŋ See: ɕlaŋɕlaŋ See: claŋclaŋ
slaŋslaŋ ideophone.2
blanc et rond. 形容又白又圆(美观)的样子.

sla slaŋslaŋ to-nɯɬoʁ
月亮出来了,皎洁圆润

ʑara nɯtɕu ʁʑɯnɯ ɲɤ-βzu tɕe slaŋslaŋ ʑo ɲɯ-pa, wuma ʑo ɲɯ-ɣɤχsrɯ
他们的儿子现在长成了小伙子了,又白又胖,非常英俊
slaʁ ideophone.1
d'un coup. 一下子.

slaʁ ta-ndza
他一下子就吃了

slaʁ thɯ-ɕqhlɤt
他一下子就消失了
slaʁnɤslaʁ ideophone.3
en plusieurs coups. 几下.

ta-ma slaʁnɤslaʁ ɲɯ-ɤz-nɤma
他几下子就做完了工作
slɤβkhaŋ noun
Etym: slob.kʰaŋ. école. 学校.
slɤŋe noun
clair de lune. 月光. See: tɤŋe
slɤrɯri adverb
tous les mois. 每个月.
slɤzɯn noun
éclipse de lune. 月蚀.
sloŋnɤsloŋ ideophone.3
vagues déferlantes. 形容波浪汹涌的样子.

tɯ-ci chɤ-wxti tɕe sloŋnɤsloŋ ɲɯ-ʑɣɤstu
河水暴涨,波浪汹涌
sloʁ transitive verb
: nɯ- directional: fouir (cochon). 用鼻子拱(猪).

phaʁrgot kɯ sɤtɕha ɲɤ-sloʁ
野猪拱了土

directional: tɤ- déterrer. 挖出来;掏出来.

laχtɕha tɤ-sloʁ-a
我把东西挖出来了
sloχpɯn noun
Etym: slob.dpon. professeur. 老师.
slɯŋslɯŋ ideophone.2
lumineux et rond. 形容又亮又圆的样子.
slɯŋɯŋi -

tɤŋe slɯŋɯŋi ʑo to-nɯɬoʁ
太阳慢慢地放着光辉升起来了
smar noun
fleuve. 河流.
smɤɣ noun
laine. 羊毛.
smɤɣri noun
fil de laine. 羊毛线. See: smɤɣ See: tɤ-ri
smɤn noun
Etym: sman. médicament. 药.

smɤn kɤ-ndza a-mɤ-nɯ-tɯ-jmɯt je!
你不要忘记吃药

smɤn tɕhi pɯ-nɯ-ŋɯ-ŋu ʑo nɤ ɯ-tshɤt kɤ-ndza ra
无论什么药,都不能吃太多
smɤnba noun
Etym: sman.pa. médecin. 医生.
smɤnkhaŋ noun
hôpital. 医院.

smɤnkhaŋ jɤ-tɯ-ari ?
你去了医院吗?
smɤnrɯɣ noun
Etym: sman.rigs. médicament. 药材.
smɤʁjoʁ noun
habit de moine. 和尚服装的一种,穿在腰上. See: tɯ-smɤt
smɤt transitive verb
directional: pɯ- rabaisser qqn. 贬低.

ɯʑo kɯ aʑo pɯ́-wɣ-smat-a
他贬低了我
See: nɯsmɤphɤβ
smi stative verb
directional: kɤ- cuit (bouilli ou à la vapeur). (煮、蒸)熟的.

mbrɤz ko-smi
饭熟了

tɤ-mthɯm ko-smi
肉熟了
See: ɣɤsmi1
smi noun
feu. 火.

tɕetha mɤʑɯ tɯtshot kɯmŋu-skɤrma tɕe kɤ-lɤt ma, aj smi ci tu-βze-a ntshi ma ɲɯ-mɯɕtaʁ wo
你过五分钟再打电话,我先烧一点火,因为很冷
smɯ noun
vache. 小奶牛.
smɯɣdɯm noun
bois de chauffage. 柴.
smɯɣot noun
lumière du feu. 火的热光.

smɯɣot ɲɯ-mpja
火光发热
See: smi2
smɯɣsmɯɣ ideophone.2
vert vif. 形容绿油油的色泽.

tɯji nɯ smɯɣsmɯɣ ɲɯ-pa
田是绿油油的
smɯlɤm noun
Etym: smon.lam. prière, espoir. 愿望.

a-pɯ-cha smɯlɤm
希望能够成功!
smɯlju noun
Smeliou (village de Gdongbrgyad). 石木留村.
smɯmba noun
flamme. 火焰. See: smi2
smɯn stative verb
directional: pɯ- Etym: smin. porter des fruits. 成熟.

ɯ-mbrɤzɯ smɯn
会有好结果
smɯntʂɯɣ noun
Etym: smin.drug. pléiades. 昴宿.
smɯŋgɯ noun
milieu du feu. 火中间.

smɯŋgɯ kɤ-ɕe mɤ-βdi ma sɤɕke
不要走到火中间,会烫到
See: smi2 See: ɯ-ŋgɯ
smɯr noun
morceau de glace flottant sur le fleuve. 河流上的冰块.
smɯrqom noun
espèce de plante. 植物的一种. See: ɬɤndʐitɤtsoʁ
smɯʁjoʁ noun
crochet de cheminée. 火钩. Syn: ɕɤmiŋoʁ See: smi2
smɯʁrɤt noun
cendre. 火炭.
smɯsmi noun
bûche utilisée pour rallumer le feu. 火种.
smɯtɕɣom noun
étincelle. 火星.
sna stative verb
directional: tɤ-
utilisable. 质量好.

laχtɕha ɲɯ-sna
那个东西的质量很好

ɕoŋtɕa ɲɯ-sna
木料很好

tɯ-rɟɯ ɲɯ-sna
财物的质量好

tʂha ɲɯ-sna
茶很浓

nɤʑo sna mataŋe
你真没有用

sna ɣɤtɤʑu nɤ, ɲɯ-tɯ-rkaŋ!
你真能干!

généreux. 大方;热情;善良.
sna,ɣɤme -
abîmer. 弄烂.

tɯ-ŋga tɤ-ŋga-t-a tɕe, thɯ-ɴɢraʁ tɕe sna nɯ-ɣɤme-t-a
我穿衣服的时候就破了,把它弄烂了
snalŋaɕthɤβ noun
lanière colorée (pantalon, chaussures). 彩色的带子(系衣服、鞋子).
snama noun
animal domestique capable de porter des charges. 专门用来驮东西的牲畜.
snaŋwa noun
Etym: snaŋ.ba. état d'esprit. 性情.

snaŋwa ɲɯ-mthu
自信心强
snaʁtsa noun
Etym: snag.tsʰa. encre. 墨.
snoŋwa noun
Etym: snaŋ.ba. confiance en soi. 自信.

ɯ-snoŋwa ɲɯ-mthu
他很有自信,觉得自高自大
snɯm noun
Etym: snum. huile contenu dans les poils; viande, huile. 羊毛和牛毛中含着的油脂;肉;油的统称.
snɯɲaʁ noun
fait de causer du tort. 害人(的阴谋).

snɯɲaʁ ma-tɤ-tɯ-βze
你不要害人
See: tɯ-sni See: ɲaʁ See: nɯsnɯɲaʁ
sɲaŋne noun
Etym: smʲuŋ.gnas. upavâsa, fête du jeûne. 哑巴经(禁食斋).

sɲaŋne kɤ-ndo-t-a
我念了哑巴经
See: rɯsɲaŋne
sɲaʁsɲaʁ ideophone.2
très pointu. 形容很尖.

ɲɯ-ɤmtɕoʁ ʑo sɲaʁsɲaʁ
非常尖

mbrɯtɕɯ ɯ-ku amtɕoʁ ʑo sɲaʁsɲaʁ
刀子很尖
sɲɤβnɤlɤβ ideophone.4
titubant. 形容走路摇晃不稳.

lo-βzi tɕe sɲɤβnɤlɤβ ʑo ɲɯ-ʑɣɤstu
他喝醉了,走路东摇西摆的
sɲɤɣsɲɤɣ ideophone.2
grand et gros (corps). 形容身体大而胖的样子.

tɤ-pɤtso cho-wxti sɲɤɣsɲɤɣ ʑo
小孩子长大了,变得又大又胖

bête. 形容笨重或者不聪明的样子.

sɲɤɣsɲɤɣ ʑo ma-tɤ-tɯ-ʑɣɤstu
你要做出傻乎乎的样子
sɲɤt noun
Etym: rmed. harnais. 后輶.
sɲikuku adverb
tous les jours. 每天.
sɲoʁ stative verb
épaisse (huile). 稠(油).

pɤlɤtɕɯ wuma ʑo ɲɯ-sɲoʁ tɕe kɯ-dɤn kɤ-ndza mɯ́j-sɤcha
酥油馍馍有多油,吃不下很多
sɲu intransitive verb
directional: nɯ- Etym: smʲo. être fou. 疯.

jiɕqha nɯ ɲɤ-sɲu
那个人疯了

kɯ-sɲu ci ɲɯ-ŋu
他是疯子
See: chɯsɲu
sɲɯɣ ideophone.1
douleur lancinante. 形容痛得钻心.

ɯ-tɯ-mŋɤm kɯ sɲɯɣ ʑo ɲɯ-ti
他一下子就痛得钻心
sɲɯɣjɯ noun
Etym: smʲu.gu. pinceau. 笔.
sɲɯɣnɤsɲɯɣ ideophone.3

sɲɯɣnɤsɲɯɣ ʑo ɲɯ-ti ɲɯ-mŋɤm
他痛得一阵又一阵
See: ɕɲɯɣ
sɲɯŋgɯpala adverb
en plein jour. 大白天.
sɲɯŋɯŋi ideophone.7
s'élevant (fumée). 形容青烟慢慢升起的样子.

tɤ-khɯ sɲɯŋɯŋi ʑo to-ɬoʁ
青烟袅袅升起
sŋa intransitive verb
directional: tɤ- revivre, revenir à soi. 复活;苏醒.

to-sŋa
他苏醒了
sŋarɤβ noun
Etym: sŋa.rabs. autrefois. 古时候.
sŋaʁ transitive verb
directional: tɤ- Etym: sŋags. maudire, ensorceller. 施法术;诅咒.

to-sŋaʁ (=tɯ-sŋaʁ to-ɕe)
他咒了他

tɤ́-wɣ-sŋaʁ-a
他咒了我
sŋaʁ noun
Etym: sŋags. sorcellerie. 法术.

ɯʑo sŋaʁ pjɤ-k-ɤʁe-ci
他被施了法术

sŋaʁ nɯra maka mɯ-pjɤ-mɟa
法术对她根本无效
sŋaʁspa noun
Etym: sŋags.pa. sorcier. 法师;巫师.
sŋɤrɯ noun
Etym: sŋa.ru. avant de la selle. 前鞍桥.
sŋi noun
journée. 白天.
sŋiɕɤr noun
jour et nuit. 白天黑夜.
sŋo noun
rhododendron (dessous des feuilles orange). 羊角花(叶子背面黄色).
sŋom stative verb
directional: nɯ- Etym: rŋam. envier. 贪;羡慕.

tɯrɟaʁ ɯ-kɯ-nɤmɲo ju-ɕe-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe, aʑo ɲɯ-sŋom-a.
他们要去看舞蹈,我很羡慕(我去不成)
See: nɯsŋom See: rɟɯrŋom See: nɯrɟɯrŋom
sŋorma noun
Etym: sŋo. plantes qui poussent au printemps. 春天发芽了的各种植物.
sŋoʁmɤr noun
Etym: mar. beurre sur lequel un moine a soufflé. 和尚念经后,在上面吹过的酥油.
sŋu transitive verb
directional: tɤ- ordonner. 嘱咐.

sprɯskɯ ra kɯ a-ɕki ``nɯ a-tɤ-tɯ-fse ra" ta-sŋu-nɯ
活佛们嘱咐我要这样做
sŋur intransitive verb
directional: tɤ- Etym: sŋur. ronfler. 打鼾.

nɤ-tɯ-sŋur nɯ
你鼾声打得很大声

jɯfɕɯɕɤr nɤʑo pɯ-tɯ-sŋur
你昨天晚上打了鼾

to-tɯ-sŋur
你原来不打鼾,现在就打鼾了

aʑo kɤ-nɯʑɯβ-a tɕe, wuma ɲɯ-sŋur-a
我睡的时候打鼾
sŋɯqiɯ noun
une demi journée. 半天.
sŋɯχcɤl noun
midi. 中午.
sŋɯχcɤlpala noun
en plein jour. 大白天.
so stative verb
directional: tɤ- vide. 空.

ɲɯ-so
是空的

tɯji kɯ-so tu
有空着的地(没有种庄稼的)

kha kɯ-so ɕti
房间是空的
See: ɯ-xso See: nɯxso
somo khɯtsa noun
bol en bois. 木碗.
soʁdɤr noun
rabot. 锉刀.
soʁma noun
Etym: sog.ma. paille de blé. 麦秸.
soskɯsku Variant: soskuku adverb
tous les matins. 每天早上.
soχpu noun
Etym: sog.po. mongol. 蒙古人.
soz adverb
le matin. 早上.
sozdɯmtɕi Variant: sostɯmtɕi noun
au point du jour. 清早.
spa transitive verb
directional: kɤ- pouvoir. 会.

ɕoŋβzu ko-spa
他会木工了

kɤ-rɤrɤt ko-spa
他会写字了

ɯ-kɤ-spa ɲɯ-dɤn
他会做的事情很多

tɤ-rʑaʁ pɯ-zri ri, pɤjkhu mɯ́j-spe-a
过了很久,我还是不会

ɯʑo kɯ spe tɕeri, ɯʑo ɯ-ʁa khro maŋe wo
她会做,但是她没有空

"a-wa" tu-ti ɯ́-spe, "a-mu tu-ti" ra ɯ́-spe?
(你儿子现在)会不会说“爸爸、妈妈”?

mɯ-tɤ-spa-t-a ri me, pɯ-rɯɣnan-a ri me
我没有做对不起(你)的事情,也没有跟你作对

nɤʑɯɣ mɯ-ta-spa ri me, nɤʑɯɣ pɯ-rɯɣnɤn ri me
他没有做对不起你的事情,也没有跟你作对

kɤ-rɯkhɤcɤl a-kɤ-spe-a ɲɯ-ra
我要学会(用藏语)讲话

nɤʑo tɤ-rʑaʁ thɤstɯɣ jamar kɤ-βzjoz kɤ-tɯ-spa-t?
你学了多久才学会了?

ɯʑo kɤ-rɯcɤβŋgɤβ mɤ-spe
他不会骄傲自大(没有那个性格)
spa transitive verb
spa,rka -
directional: tɤ- être innocent. 无辜.

mɤ-spe mɤ-rke kɯ-me
无辜的人

mkhɤrmaŋ mɤ-spa-nɯ mɤ-rka-nɯ kɯ-me
无辜的老百姓
spɤr transitive verb
directional: _ changer de lieu de résidence. 搬迁.

rɯ na-spɤr-nɯ
他们搬帐篷了
spɤrmbɯt adverb
partir tout d'un coup. 突然就走.

spɤrmbɯt jo-ɕe
他突然就走了
See: spɤr
spɤt intransitive verb
directional: _ se déchirer, s'ouvrir jusqu'au bord (après qu'on ait tiré dessus). (一拉就)扯断、拉破.

tɯ-ŋga mɯ́j-ngɯt tɕe, jú-wɣ-rɤɕi tɕe ju-spɤt ɲɯ-ɕti
衣服不结实,一扯就会拉破

ɯ-mtsɯ pjɤ-spɤt
扣子的眼子拉破了
spɣɤnthar Variant: spɣɤnthɣar noun
chiquenaude. 弹手指.

spɣɤnthɣar tɤ-lat-a
我弹了手指
spɣi noun
grenier. 用木头建造的仓库.
spɣɯthoʁ noun
sol du grenier. 仓库的地面.
sphjar transitive verb
directional: tɤ- étendre pour sécher. 展开(晾干).

a-ŋga ɲɯ-ɤci tɕe tɤ-sphjar-a
我衣服是湿的,所以我把它展开了(晾干)

tɯ-ndʐi pɯ-tɯ-qar tɕe tɤ-sphjar
你剥了皮就把它展开
Syn: sqhiar
sphjaʁ transitive verb
directional: kɤ- mouiller, s’infiltrer complètement. 浸透;烫透;冷透.

tɯ-mɯ kɤ-lɤt tɕe, kɤ́-wɣ-sphjaʁ-a
下雨了,我就被雨水淋湿了

tɯ-ci kɯ kɤ́-wɣ-sphjaʁ-a
我被淋湿了
sphɯt transitive verb
pouvoir couper. 切得动;咬得动.

a-ɕɣa kɯ kɤ-ndza ra mɯ́j-sphɯt / a-ɕɣa tɤ-lat-a ri mɯ́j-sphɯt
我的牙齿吃不动那些食物

mbrɯtɕɯ ki mɯ́j-mtɕoʁ tɕe mɯ́j-sphɯt
这把刀不锋利,切不动
sphɯt - See: phɯt
spjaŋkɯ noun
Etym: spʲaŋ.ki. loup. 狼.
spjɤt transitive verb
directional: tɤ- Etym: spʲod. montrer, faire une démonstration (de ses capacités). 展现出来,显示(自己的本领).

tɤ-spjat-a
我显示了

ɯ-kɤ-ro kɯ-tu ra ta-nɯ-spjɤt
他把他拥有的东西展现出来了

nɤ-kɤ-cha tɤ-nɯ-spjɤt
你显示一下你的能力
spjɤtɕha noun
Etym: spʲod.tɕʰa?. action. 行为.

ki nɤʑo nɤ-spjɤtɕha ŋu
这是你搞的鬼

nɤ-spjɤtɕha ɯ-tɯ-ŋɤn
你的行为很恶毒!
See: nɯspjɤtɕha
spoŋ intransitive verb
directional: _ se réfugier dans un autre pays. 逃亡他乡.
spoŋspoz noun
une plante. 一种植物.

spoŋspoz nɯ sɤtɕha kɯ-mbɤr tsa pɕoʁ tu-ɬoʁ ɲɯ-ŋu, ɯ-zrɤm ɲɯ-dɤn, ɲɯ-zri, ɯ-ku ɯ-jwaʁ nɯ ɲɯ-pɣi tɕe ɯ-rme kɯ-fse ɣɤʑu, ɯ-jwaʁ nɯ ɯ-qa ri ɲɤ-ɬoʁ tɕe ɯ-thoʁ pjɯ-ɤɲɟoʁ kɯ-fse ɲɯ-ŋu. ɯ-ru tu-ɬoʁ tɕe, ɯ-kɤχcɤl tɕe ɲɯ-rɯmɯntoʁ ɲɯ-ŋu. ɯ-mɯntoʁ hanɯni ɲɯ-ɣɯrni, ɯ-mɯntoʁ ɯ-rqhu kɤntɕhɯ-tɤlɤβ ɣɤʑu, ɯ-mɯntoʁ tɯ-rdoʁ ma maŋe, ɯ-rɣi ɣɤʑu ri tu-ɬoʁ mɯ́j-cha, ɯ-zrɤm ɯ-taʁ ɲɯ-mphɤl ɲɯ-ɕti. tɯ-xpa tu-ɬoʁ tɕe pjɯ-khrɯ ɲɯ-ɕti, ki sɯjno ki ɯ-di wuma ɲɯ-mɯm, smɤn ɲɯ-sna khi.
|fv spoŋspoz 生长在海拔低的地方(半山以下),根又多又长,苗、叶子的是灰色的,有毛。叶子长在根部上,好像贴在地面上,茎长出来以后,顶端上开花。花有点红,花萼有几层,只有一朵花,虽然有种子但是不能发芽,是靠它的根繁殖的。长了一年就会干枯。这种草香味很浓,据说可以入药。 spoŋspoz 生长在海拔低的地方(半山以下),根又多又长,苗、叶子的是灰色的,有毛。叶子长在根部上,好像贴在地面上,茎长出来以后,顶端上开花。花有点红,花萼有几层,只有一朵花,虽然有种子但是不能发芽,是靠它的根繁殖的。长了一年就会干枯。这种草香味很浓,据说可以入药。
spoŋsrɤm noun
Etym: spaŋ.sram. mammifère non identifié. 一种动物.

spoŋsrɤm nɯ rɯdaʁ ruŋgu kɯ-mbro ku-kɯ-rɤʑi ci ŋu tɕe ɯ-rme nɯ wuma ʑo mpɕɤr tɕe tɕhɯɕrɤm cho kɯ-naχtɕɯɣ ŋu
|fv spoŋsrɤm 是生活在高山草地上的动物,它的毛长得很美,和水獭一样的贵重。 spoŋsrɤm 是生活在高山草地上的动物,它的毛长得很美,和水獭一样的贵重。
sporɟɤlɯla noun
orvet. 玻璃蛇.

sporɟɤlɯla nɯ qapri kɯ-fse ci ŋu ri kɯ-xtɯt kɯ-xtshɯm ci ŋu. ɯ-βri ɯ-mdoʁ nɯ ra qapri fsɯ-fse ʑo fse, rdɤstaʁ ɯ-rchɤβ, praʁ ɯ-rchɤβ ra ku-rɤʑi ŋu. ɯ-βri nɯ mbju ʑo ku-sɤmtsɯɣ kɤ-mtshɤm me ri ɯ-kɯ-nɯɣmu wuma dɤn. kɯ-sɤmtshɤr ci tu tɕe, tɯ-jaχpa ɣɯ ɯ-βzɯr ``hu" tu-kɯ-ti tɕe ɯ-taʁ pjɯ́-wɣ-lɤt tɕe, tɯ-jaʁ pjɯ-tɯɣ ʑo ma mɤ-ra ma tɕe ɲɯ-mbrɤt ɕti. nɯ-mbrɤt tɕe, ɯ-rtshɯm nɯ pɤjkhu tu-nɤrɟɯrɟɯɣ ɕti.
玻璃蛇像蛇一样,但比较短,也比较细。身子的颜色和蛇完全相同,生活石头缝和岩石缝里。身体有光泽。没有听说过咬人,但很多人怕它。奇怪的是,人们把手掌的边缘吹一下,然后打在它身上,只要轻轻地碰一下它就会断裂。断裂后的那一节还能继续跑。
spoʁ intransitive verb
directional: nɯ- être troué. 有洞.

a-khɯtsa ɲɤ-spoʁ
我的碗有洞
See: kɯspoʁ
spoz noun
Etym: spos. encens. 香.
sprɤt transitive verb
directional: tɤ-
installer. 安装.

mkhɯrlu (jiqi) to-sprɤt
他安装了机器

ɕoŋβzu kɯ to-sprɤt
木匠安装了

Etym: sprod. remettre entre les mains de. 上缴.

aʑo kɯ-mɯrkɯ pɯ-mto-t-a tɕe, ɯ-taʁ ra nɯ-jaʁ tɤ-sprat-a
我看到小偷,移交给领导了
sprilu noun
Etym: spreɦu.lo. année du singe. 猴年.
sprɯlpa noun
Etym: sprul.pa. magie. 法术.
sprɯskɯ noun
Etym: sprul.sku. sprulsku. 活佛.
spɯ stative verb
directional: pɯ- sec. 水分少;干(面、糌粑、稀泥).

rɟɤɣi pjɤ-spɯ
糌粑水分偏少,吃起来不要干燥
Ant: ŋgri
spɯrtɯm noun
une espèce de champignon. 一种菌.

spɯrtɯm nɯ tɯrgi ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-mdoʁ nɯ kɯ-qandʐi ŋu, ɯ-tshɯɣa nɯ tɯrgi grɯβgrɯβ cho naχtɕɯɣ, kɯ-rko tsa ŋu ɯ-ru nɯ mɤ-ndoʁ, kɤ-ndza sna
|fv spɯrtɯm 长在杉木林里,颜色是浅黑色,形状和杉木菌一样,比较硬,干而不脆,可以吃。 spɯrtɯm 长在杉木林里,颜色是浅黑色,形状和杉木菌一样,比较硬,干而不脆,可以吃。
sqa transitive verb
directional: kɤ- directional: pɯ- cuire. 炖;煮.

tɤ-mthɯm ka-sqa
他煮了肉

paʁndza ka-sqa
他煮了猪食

kɤ-sqa-j
我们煮了

tɯ-mɯ kɯ kɤ́-wɣ-sqa ʑo
被雨淋湿了
sqaβde numeral
quatorze. 十四.
sqaβjɯβ transitive verb
directional: tɤ- cacher, couvrir. 遮掩,遮住.

a-mɲaʁ tɤ-sqaβjɯβ-a ma ɲɯ-nɤmbju
因为很亮,我遮住了眼睛
Syn: saʁjɯβ
sqaɕnɯz numeral
dix-sept. 十七.
sqafsum numeral
treize. 十三.
sqamnɯz numeral
douze. 十二.
sqamŋu numeral
quinze. 十五.
sqandʐi transitive verb
directional: tɤ- faire un bleu. 弄紫.

tɤ́-wɣ-xtsɯɣ-a tɕe, to-sqandʐi
他打中我了,就弄紫了

nɤ-rŋa kɤ-tɯ-nɯ-rpu-t tɕe to-sqandʐi
你撞到脸,就弄紫了
sqandʐi - See: qandʐi1
sqane transitive verb
directional: kɤ- directional: tɤ- couvrir, plonger dans l'obscurité, éteindre (lumière). 遮光;关灯. See: sqaʁjɯβ See: sqanɯ
sqangɯt numeral
dix-neuf. 十九.
sqanɯ transitive verb
directional: kɤ- plonger dans l'obscurité. 遮光.

qale ta-βzu tɕe, rdɯl kɯ ka-sqanɯ ʑo
风吹得尘土满天飞扬,遮住了阳光

tɤ-khɯ kɯ ka-sqanɯ ʑo
浓烟遮住了阳光
See: qanɯ
sqaprɤɣ numeral
seize. 十六.
sqaptɯɣ numeral
onze. 十一.
sqapɯ transitive verb
directional: nɯ- laisser en friche. 让……变成荒地.
sqapɯ - See: qapɯ
sqarcat numeral
dix-huit. 十八.
sqarcɯm transitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- froncer les sourcils. 皱着眉毛,表现出不高兴的表情.

ɯʑo kɯ ɯ-rŋa pjɤ-sqarcɯm
他皱了眉头
See: qarcɯm
sqarndɯm transitive verb
troubler (eau). 弄浊. Ant: amgri
sqarndɯm - See: qarndɯm
sqaʁjɯβ transitive verb
directional: tɤ- couvrir (un côté). 遮住(一面);挡住.

tɤ́-wɣ-sqaʁjɯβ-a
把我挡住了

si kɯ tu-sqaʁjɯβ ɲɯ-ŋu
被树遮住

zgo kɯ tu-sqaʁjɯβ ɲɯ-ŋu
被山遮住

tɤ-kɯ-sqaʁjɯβ-a
你把我挡住了

tɤ-ta-sqaβjɯɣ
我把你挡住了

tɤŋe zdɯm kɯ to-sqaβjɯβ ɲɯ-ŋu, tɕe mɯ-ɲɤ-sɤmto
云遮住了太阳,所以就看不见
Syn: sqaβjɯβ
sqɤr transitive verb
directional: nɯ- directional: _ demander à quelqu'un de faire un travail. 请人做事;求助.

nɯ-sqar-a
我请了他

nɯ́-wɣ-sqar-a
他请了我

a-kɯ-sqɤr me
没有人请我

tɯrɣi ɯ-kɯ_-lɤt nɯ́-wɣ-sqar-a
他请我撒种子

ɕ-tɤ-sqar-a, ɕ-pɯ-sqar-a
我去请他了(往上、往下)
sqhɤtɤjɯm noun
instruments de cuisine. 三脚架和锅子;炊具. See: sqhi
sqhɤthɤlɤɣi noun
cendre. 草木灰. Syn: thɤfkɤlɤɣi See: sqhi
sqhi noun
trépied. 三脚架. See: sqhɤtɤjɯm
sqhiar transitive verb
directional: _ ouvrir, étendre. 展开(布料、鸟的翅膀).

pɣa kɯ ɯ-ʁar nɯ na-sqhiar
鸟展开了翅膀

tɯ-ŋga tɤ-tɯ-ɕkho-t tɕe nɯ-sqhiar ra ma mɤ-zbaʁ
你晒衣服时候,一定要把它展开不然就不会干
sqi numeral
dix. 十.

ɯ-sqɯ-xpa
好几十年
sqlɯm intransitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ- s'affaisser, avoir une crevasse. 陷下去;塌下去.

khɤxtu pɯ-sqlɯm
房背陷下去了

rnda pjɤ-sqlɯm
楼层陷下去了

sɤtɕha (tɯ-khɤl) pjɤ-sqlɯm
(有一个)地方陷下去了
Syn: mbɯt See: arɴɢlɯm
srɤz noun
Etym: sras. prince. 王子.
sroχtɕɤn noun
tuer des être vivants. 杀生.

sroχtɕɤn ma-pɯ-tɯ-lɤt
你不要杀生
srɯβzɤn noun
pièce de tissu placée entre deux autres morceaux de tissus au niveau de la couture. 在两块布料的缝合处另外夹上一块布料.
srɯn noun
inflammation des sinus. 鼻窦炎. See: srɯsmɤn
srɯn noun
Etym: srin. coton. 棉花.
srɯn noun
pellicules. 头屑.

ɯ-ku srɯn ɲɯ-dɤn
他们头上很多头屑
srɯnbu Variant: srɯtphu noun
râkshasa. 妖精. See: srɯnmɯ
srɯndɤr noun
acné. 青春痘.

nɤ-srɯndɤr ɲɤ-ɬoʁ
你长了青春痘
See: nɯsrɯɣndɤr
srɯnloʁ noun
diadème en argent. 头上的银制装饰品.
anneau. 戒指.

srɯnloʁ lɤ-nɯrʁe-t-a
我戴了戒指

srɯnloʁ-pɯ
小戒指
srɯnmɯ noun
Etym: srin.mo. râkshasî. 妖精.
srɯsmɤn noun
médicament contre l'inflammation des sinus. 鼻窦炎的药(鼻烟). See: smɤn
srɯtphɯ noun
râkshasa. 男妖. See: srɯnbu
sta intransitive verb
directional: thɯ- se réveiller. 醒.

tɤ-pɤtso cho-sta
小孩子醒了

aj ʑa thɯ-sta-a
我早就醒了

a-tɯ-sta ɲɯ-maqhu
我醒得很晚
staʁ postposition
par rapport à. 比. Syn: sɤz Syn: staʁnɤ
staʁɕɤr noun
petit cochon dont la peau est bariolée de rose, de noir et de blanc. 毛色黑白红相间的小猪.
staʁlu noun
Etym: stag.lo. année du tigre. 虎年.
staʁnɤ postposition
par rapport à. 比.

nɯ staʁnɤ
还不如
Syn: staʁ See: sɤz
staʁrɟɤnma noun
Etym: stag rgʲan.ma. bol. 瓷碗,画着佛像的图案.
stat intransitive verb
directional: tɤ- s'arrêter. 停止.

tɯ-mɯ to-stat (= tɯ-mɯ kɤ-lɤt to-znɯna)
雨停了

ɯ-ɕnɤse to-stat (= ɯ-ɕnɤse kɯ-ɬoʁ to-nɯna)
他的鼻血止住了
staχpɯ noun
haricot. 豌豆.
staχpɯldzɣɤm noun
paille de haricots. 豌豆秸.
staχpɯqajɯ noun
espèce de chenille. 毛虫的一种.
staχpɯrɟɤskhi noun
une plante. 植物的一种.

staχpɯrɟɤskhi nɯ sɯjno kɯ-ʁjɤr ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-jwaʁ kɯ-ɤrtɯ-rtɯm kɯ-xtɕɯ-xtɕi ŋu, ɯ-rme kɯ-fse tu, jaʁ tsa. ɯ-ru kɯ-xtɯ-xtɯt ma me, ɯ-mɯntoʁ staχpɯ mɯntoʁ fse tɕe kɯ-ɣɯrni ɲɯ-lɤt ŋu. ɯ-mat nɯ ɯ-cɤβ chɯ-βze ŋu. fsapaʁ ra kɯ tu-ndza-nɯ sna, tɯrme kɤ-ndza mɤ-sna.
|fv staχpɯ rɟɤskhi 生长茂盛的草丛里,叶子圆圆的、小小的,上面有毛。叶子有点厚。只有短短的茎,花像豌豆的一样,是红色的,结的是荚果。牲畜可以吃,人不能吃。 staχpɯ rɟɤskhi 生长茂盛的草丛里,叶子圆圆的、小小的,上面有毛。叶子有点厚。只有短短的茎,花像豌豆的一样,是红色的,结的是荚果。牲畜可以吃,人不能吃。
stɤβtshɤt noun
Etym: stobs.tsʰad. épreuves de force. 比力气. See: nɯstɤβtshɤt
stɤɣdo noun
enfant unique. 独生子.
stɤjnɤlɤj -

staχpɯ stɤjnɤlɤj ʑo ɲɯ-nɤmdɯmdar
豌豆在弹来弹去
stɤjstɤj ideophone.2
petit et trapu. 形容又矮又圆的样子.
stɤm intransitive verb
directional: kɤ- se solidifier. 凝固.

tɯkri kɤ-stɤm
油凝固了

sɤtɕha ko-stɤm
地凝固了
stɤmku noun
plaine. 草坪.
stɤnga noun
manteau. 上衣. See: tɯ-stɤt See: tɯ-ŋga
stɤɴɢaʁ noun
Etym: stod. chemise de moine. 和尚穿的上内衣.
stɤrjɤt -
long et fin, agile. 又细又长;很灵活.

βʑɯ stɤrjɤt ʑo nɯ-ɕqhlɤt
老鼠一下子就消失了
stɤrɟɯɣ ideophone
emphatic: stɤrɟɯɣ jɤrɟɯɣ en courant. 跑着. See: rɟɯɣ1 See: nɯstɤrɟɯɣ
stɤsmɤt noun
Etym: stod.smad. tête et queue. 头尾.
stɤsqa noun
fève cuite. 煮熟了的胡豆. See: stoʁ See: sqa
stɤt transitive verb
directional: pɯ- attacher (bovidés). 拴在草茂盛的地方(犏牛、牛).

fsapaʁ pjɯ́-wɣ-stɤt
拴牲畜

jla pjɯ́-wɣ-stɤt
拴牛
stɤtoŋ noun
Etym: stod.tʰuŋ. manteau. 上衣.
stɤtpa noun
Etym: stod.pa. Stodpa. 四大坝.

stɤtpapɯ
四大坝人
stɣɤrnɤstɣɤr ideophone.2
en bondissant. 一跳一跳.
sthaβ transitive verb
directional: _ toucher. 靠;碰.

ɯ-taʁ ka-sthaβ
他碰了一下(上面)

kɤ-sthaβ-a
我碰了一下

ɯ-rŋa ɯ-taʁ a-jaʁ kɤ-sthaβ-a
我用手碰了一下他的脸

ɯʑo kɯ ɯ-jaʁ smi ɯ-taʁ ko-sthaβ tɕe pjɤ-sɤɕke
他触摸到火了,很烫

directional: lɤ- mettre à chauffer sur le four. 放在炉子上烤.

tɯ-ci la-sthaβ
他把水放在火上做热了
sthoŋ ideophone.1

tɯmbri kɯ pjɤ-k-ɤsɯxtɕɤr-ci ri ɲɤ-mbrɤt sthoŋ ʑo to-ti
绳子系得太紧就突然断了
sthoŋnɤloŋ -

ɯ-mbrɯ ɯ-tɯ-ŋgɯ kɯ sthoŋnɤloŋ ʑo ɲɯ-rɤma
他一边发脾气一边做事的样子
sthoŋnɤsthoŋ ideophone.3

ɯ-skhrɯ mɯ́j-βdi tɕe, sthoŋnɤsthoŋ ʑo ɲɯ-ŋke
她怀孕了,走路显得很臃肿
sthoŋsthoŋ ideophone.2
être déformé après avoir été trop rempli. 形容口袋里的东西装得很满,变形了(指软的东西,如口袋、枕头棉花等等).

tɤ-mkɯm ɯ-rku mɯ-chɤ-βdi, sthoŋsthoŋ ʑo ɲɯ-pa
枕头没有塞好,显得很满,不平整(显得很鼓鼓的)
sthoʁ transitive verb
directional: _ appuyer, pousser. 按(用手)、推.

kɯm thɯ-sthoʁ-a
我把门推了一下(关门)

kɯm kɤ-sthoʁ
你关门吧

directional: pɯ- oppresser. 压迫.

rɟɤlpu kɯ mkhɤrmaŋ ra pjɯ-sthoʁ pjɤ-ŋu
土司压迫老百姓
See: nɯsthoʁ
sthrɯβ ideophone.1
bruit de mucus qui sort du nez. 鼻涕突然出来的声音.

ɯ-ɕnaβ sthrɯβ ʑo thɯ-nɯɬoʁ tɕe ɲɯ-sɤjloʁ
他的鼻涕噗的一声就出来了,很恶心
sthrɯβnɤsthrɯβ ideophone.3
sthɯβsthɯβ ideophone.2
sur le point d'apparaître. 形容东西将露未露的样子.

baobao ɯ-ŋgɯ laχtɕha sthɯβsthɯβ ʑo ɲɯ-nɯxsɯ
包里的东西露了一点出来
sthɯci adverb
autant. 那么多.
sthɯt transitive verb
directional: _ finir. 完.

kɤ-nɤma ta-sthɯt
他把工作做完了

kɤ-βzjoz pa-sthɯt
他学完了

tɤ-scoz kɤ-rɤt pjɤ-sthɯt
他把信写完了

kɤ-ndza chɤ-sthɯt
他吃完了

kɤ-ntʂu la-nɯ-sthɯt
他锄完草了

directional: pɯ- être fini, être perdu. 完蛋了.

pɯ-tɯ-nɯ-sthɯt
你完蛋了!
sti transitive verb
directional: nɯ- directional: _ boucher. 堵塞.

kɯ-spoʁ ɲɯ́-wɣ-sti
把洞堵住了

nɤj nɤ-βra aj ʑ-nɯ-sti-t-a
我替你去(做工)

nɤ-mtɕhi lɤ-sti
你捂住嘴巴吧!

ɯ-mtɕhi kɤ-sti-t-a
我捂住了他的嘴巴

phoŋ pɯ-sti-t-a
我把瓶子盖上

tɤχsɤr ɯ-kɯ-sti ɕti-a ma koŋla a-kɤ-spa me
我只是充数的,我什么也不会
See: phoŋsti See: asti
sti transitive verb
directional: tɤ- enlever ce qui est en trop. 把多余的东西减掉一些.

ɯ-tɯ-mtshɤt to-tɕhom tɕe tú-wɣ-sti ɲɯ-ra
太满了,要舀一点(水)出来(不然就会扑出来)

ki tʂha ki ku-sti-a ɲɯ-ntshi-a ma ɯ-tɯ-mtshɤt to-tɕhom
我喝了一口,不然这个太满了

a-ŋga ɲɯ-sti-a ɲɯ-ntshi ma ɲɯ-sɤɕke
我要脱一些衣服,太热了
Syn: nɯβʑit
stiaŋnɤstiaŋ ideophone.2
en bondissant. 一跳一跳(蚱蜢).
stonka noun
Etym: ston.ka. automne. 秋天.
stoŋtsu numeral
Etym: stoŋ. mille. 一千.

ɯ-stoŋtsu
几千个

stoŋtu kɤ-χsɤr
上千(个、次)
stoʁ noun
pois. 胡豆.
stoʁldzɣɤm noun
paille de pois. 胡豆秸.
stoʁmboʁ noun
explosion (fusil). 爆炸(枪).

ɕɤmɯɣdɯ stoʁmboʁ ɲɤ-ɕe (nɯ-ari)
枪不小心爆炸了
See: amboʁ
stoʁrŋu noun
fèves grillées. 炒胡豆. See: stoʁ See: rŋu
stoʁthɤβ noun
culture parallèle. 兼种(胡豆中种豌豆).
stoʁtsa noun
une plante. 植物的一种.

stoʁtsa nɯ li sɯjno ci ŋu, stɤmku cho tɯji ɯ-rkɯ ra tu-ɬoʁ ŋu, mɤ-mbro. ɯ-ru nɯ kɯ-ngɯ-ngɯt ŋu, kɯ-pɣi tsa ŋu, ɯ-jwaʁ ŋɯ arŋi, mba ri nɤrko, ɯ-mɯntoʁ kɯ-dɤn ʑo tɯtɯrca kɯ-ɤʑɯrja ɲɯ-lɤt ŋu. ɯ-mdoʁ aɣɯrnɯɕɯr. ɯ-tshɯɣa stoʁ ɯ-mɯntoʁ fse. ɯ-cɤβ chɯ-βze ŋu, thɯ-tɯt tɕe, ɯ-rdoʁ nɯ rko, tɕe stoʁtsa rmi tɕe, stoʁ ɯ-ftsa kɤ-ti ɲɯ-ŋu. fsapaʁ ra kɤ-ndza rga-nɯ, tɯrme kɤ-ndza mɤ-sna.
|fv stoʁtsa 是一种草,生长在草地和田野边,长得不高。茎长得很结实,是灰色的,叶子是绿色的,薄而结实。花在一起排列着,是淡红色的,形状像胡豆的花一样。结的是荚果,成熟后,种子变硬,所以叫作 |fv stoʁtsa ,就是“胡豆粒粒儿”的意思。牲畜喜欢吃,人不能吃。 stoʁtsa 是一种草,生长在草地和田野边,长得不高。茎长得很结实,是灰色的,叶子是绿色的,薄而结实。花在一起排列着,是淡红色的,形状像胡豆的花一样。结的是荚果,成熟后,种子变硬,所以叫作 stoʁtsa ,就是“胡豆粒粒儿”的意思。牲畜喜欢吃,人不能吃。
stosqa noun
fève pas encore mûre. 未熟的胡豆. See: stoʁ
stu stative verb
stu stative verb
directional: tɤ- assidu, travailleur. 努力.

kɤ-rɤma to-stu
他工作很努力

faire attention à. 注意安全.

smi tu-kɯ-stu ɲɯ-ra
一定要注意安全用火
stu intransitive verb with object
directional: nɯ- croire (une parole). 相信.

ɯ-tɯfɕɤt pɯ-βzu-t-a ri, ɯʑo ɲɯ-stu
我告诉他了,他相信

nɯ tɯ-tɕha nɯ jɤ-azɣɯt ri, ɯʑo ɲɯ-stu
来了这个消息,他相信
See: ɯ-stu2 See: nɤstu See: sɤstu1 See: sɤnɤstu
stu transitive verb
directional: tɤ- faire d'une certaine manière. 那样做.

nɤʑo rɟɤɣi ɯ-ŋgɯ kɯ-chi pjɯ-tɯ-nɯ-lɤt ɲɯ-ŋu tɕe, aʑo kɯnɤ nɯ tɤ-stu-t-a
你吃糌粑加糖,我也这样吃

kɤ-stu ɲɯ-me
没有办法

aʑo rŋɯl ste-a me
钱对我没有用

kɯmaʁ to-stu-t-a tɕe ɲɯ-βzɟɯr-a ɲɯ-ntshi
我弄错了,要纠正过来
stu,mbat -
directional: tɤ- assidu, travailleur. 努力.

stu-a mbat-a
我会努力的

tɤ-stu tɤ-mbat je
你努力吧
stukɤr noun
poutre. 梁.
stuxsi Variant: stuksi noun
joug, attelage pour deux animaux. 牛轭(双行).
stɯm transitive verb
directional: lɤ- ramasser (jambes). 收拢(手、脚).

a-mi lɤ-stɯm-a
我把脚收拢了
See: rɤstɯm
stɯnmɯ noun
Etym: ston.mo. mariage. 婚姻. See: rɯstɯnmɯ
stɯrstɯr ideophone.2
objet ronds et petits. 形容圆形,很细小的东西(如珠子、豌豆等).
suwa noun
viseur. 准星.

suwa nɯ ɕɤmɯɣdɯ ɣɯ-lɤt tɤ-mda tɕe ɯ-sɤ-z-nɯpɯmɲɯɣ ŋu
准星是打枪时用来瞄准的东西。
See: nɯsuwa
stative verb
stative verb
stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- riche, fructueux. 茂盛;丰富.

jiɕqha nɯ ɯ-ɲɤm ɲɯ-sɯ
那个(动物)很壮

tɤ-pɤtso ɯ-rgu ɲɯ-sɯ
那个小孩子很有能力(不要小看他)

ɣɯjpa taχpa ɲɯ-sɯ
今年的庄稼很好
See: ɯ-rgu,sɯ See: See: nɯɲɤmsɯ
sɯbɣi noun
espèce d'arbrisseau. 灌木的一种.

sɯbɣi χsɯ-tɯphu tu, tɯ-tɯphu nɯ kɯ-xtshɯm kɯ-rɲɟi ŋu, tɯ-phɯ ɯ-ŋgɯ tɕe kɯ-dɯ-dɤn ʑo tu. ɯ-mat nɯ staχpɯ ɯ-mat kɯ-fse ŋu, ɯ-ru nɯ kuxtɕo kɤ-βzu sna, mɤʑɯ tɯ-tɯphu nɯ, sɯbɣi nɯ jpum tsa mbro tsa ɯ-mnɯ nɯ ɯ-spjɯŋ nɯ kɯ-wɣrum tɕe kɯ-mpɯ ŋu, ɯ-mɯntoʁ nɯ kɯ-wɣrum ɲɯ-lɤt tɕe mpɕɤr, ɯ-mat me, mɤʑɯ tɯ-tɯphu nɯ sɯŋgɯ kɯ-wxti ɯ-ŋgɯ tɯ-tɯphu ma me, xtɕi ri ɯ-ru nɯ ngɯt ɯ-mɯntoʁ cho ɯ-mat me. sɯbɣi χsɯ-tɯphu nɯ nɯ-rqhu kɯ-pɣi ŋu, tɕe núndʐa sɯbɣi rmi
|fv sɯbɣi 有三种,一种长得细长,一株长有许多根,果实像豌豆的果实,干了可以编背篼。另一种长得又粗又高,枝条主心是白色的,很软,能开出好看的白花,没有果实。还有一种长在高大的森林里,比较少见,虽然矮小但主干非常结实,既没有花,又没有果实。这三种|fv sɯbɣi 树皮都是灰色的,所以叫作|fv sɯbɣisɯbɣi 有三种,一种长得细长,一株长有许多根,果实像豌豆的果实,干了可以编背篼。另一种长得又粗又高,枝条主心是白色的,很软,能开出好看的白花,没有果实。还有一种长在高大的森林里,比较少见,虽然矮小但主干非常结实,既没有花,又没有果实。这三种 sɯbɣi 树皮都是灰色的,所以叫作 sɯbɣi
sɯβde transitive verb
directional: pɯ- pouvoir se résigner à abandonner. 舍得离开.

ɯ-pi ra mɯ-pjɤ-sɯβde
她舍不得离开她的姐姐们
sɯβde - See: βde
sɯβɣi noun
sciure. 锯末.
sɯβɣɯt transitive verb
directional: kɤ- directional: thɯ- brûler (poils, plumes). 烧(毛,羽毛).

tɤ-ŋkɯ thɯ-sɯβɣɯt-a
我把猪毛烧掉了
sɯβɣɯt - See: βɣɯt
sɯβɟɤt - See: βɟɤt
sɯβɟɤt transitive verb
fair eobtenir. 令……得到.

tɤ-ndze ma tha mɤ-ta-sɯβɟɤt
你吃,不然我会吃完,令你吃不到
sɯβɟi transitive verb
directional: _ faire poursuivre. 令……追赶.
sɯβɟi - See: βɟi1
sɯβnɤsɯβ -
douleur lancinante. 形容一阵一阵地痛.

a-tɯ-ɣmaz sɯβnɤsɯβ ɲɯ-mŋɤm
我的伤口一阵一阵地痛
sɯβʁa transitive verb
directional: pɯ- faire gagner. 使……赢.

pɯ́-wɣ-sɯβʁa
他令我赢了
sɯβʁa - See:
sɯβsɯβ ideophone.2
recouvert de poils fins. 形容毛茸茸的样子.

ɯ-jaʁ sɯβsɯβ ʑo ɲɯ-pa
他手上长满了毛
sɯβzi transitive verb
directional: lɤ- saouler. 灌醉.
sɯβzi - See: βzi
sɯβzu transitive verb
faire faire. 使别人做.

zuoye tɯ-sɯβze ra ?
你是不是让他们做作业?
sɯβzu - See: βzu1
sɯβʑoʁ -
tailler avec. 用……削.
pouvoir tailler. 削得了.

mbrɯtɕɯ ɯʑo kɯ ɯʑo ɯ-jɯ mɤ-sɯβʑoʁ
刀子削不了自己的把子
sɯɕke transitive verb
directional: kɤ- directional: lɤ- faire brûler. 烧焦.

qajɣi lo-tɯ-sɯɕke-t
你把馍馍烧焦了
See: ɕke
sɯɕku noun
poireau. 韭葱【扁担韭】.

sɯɕku nɯ zgo khro mɤ-kɯ-mbro ɣɯ sɤjku cho mɲɤm ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ɲɯ-ŋu, ɯ-jwaʁ ɲɯ-pɣi tɕe ɲɯ-rʁom, kɯ-tɕɤr tɕe kɯ-rɲɟi ci ɲɯ-ŋu, ɯ-ru maŋe, ɯ-tho maŋe, tú-wɣ-ndza tɕe, ɕkɤphɤr cho ɲɯ-naχtɕɯɣ, ɲɯ-nɤkɤro.
|fv sɯɕku 生长在半山的白桦树和野白杨树的树林里,叶子是灰色的,粗糙,又窄又长,没有茎,没有花,吃起来和|fv ɕkɤphɤr 一样,还可以。 sɯɕku 生长在半山的白桦树和野白杨树的树林里,叶子是灰色的,粗糙,又窄又长,没有茎,没有花,吃起来和 ɕkɤphɤr 一样,还可以。
sɯɕlɯɣ - See: ɕlɯɣ
sɯɕlɯɣ transitive verb
directional: nɯ- détacher. 解开.

tɤ-ri nɯ-kɯ-raʁ nɯ-sɯ-ɕlɯɣ-a tɕe, kɤ-rɯkɤtɯm jɤɣ
我把卡住了的线解开了,可以牵线了
See: sɯta
sɯɕqhlɤt - See: ɕqhlɤt
sɯɕqhlɤt transitive verb
faire disparaître. 使消失.
sɯɕqraʁ transitive verb
directional: tɤ- rendre intelligent. 令……变聪明.

tɤkhe kɤ-sɯɕqraʁ ra
要令笨蛋变聪明
sɯɕtʂi transitive verb
directional: tɤ- faire suer. 令人流汗.

ki ta-ma ɲɯ-ɴqa tɕe tɤ́-wɣ-sɯɕtʂi-a
这个工作很辛苦,令我一身都是汗
See: tɯ-ɕtʂi
sɯɕɯɣra transitive verb
directional: pɯ- directional: nɯ- tamiser. 筛.

ɲɤ-sɯɕɯɣra
他筛了

tɯjpu pjɤ-sɯɕɯɣ-ra
他筛了粮食
Syn: sɯxtshaʁ See: ɕɯɣra
sɯfɕɤl transitive verb
directional: nɯ- causer une diarrhée. 令人拉肚子.

qaɕti tɤ-ndza-t-a tɕe a-xtu na-sɯfɕɤl
我吃了桃子,令我拉了肚子
See: nɯtɯfɕɤl
sɯfɕɤl - See: fɕɤl
sɯfkrɯz - See: fkrɯz
sɯfkrɯz -

tu-ta-sɯ-fkrɯz
我引发你的食欲
sɯfsaŋ transitive verb
directional: tɤ- faire des fumigations rituelles. 求烟子.

tɤfsaŋ ɯ-kɯ-sɯfsaŋ me, tɯ-ci ɯ-kɯ-χtɕi me
柏树叶没有人为它求烟,水没有人洗
sɯfsoʁ transitive verb
directional: nɯ- rendre clair. 使变亮. Ant: qanɯ
sɯfsoʁ - See: fsoʁ2
sɯftɕaʁ transitive verb
abîmer, salir. (把本来很干净的东西)弄脏.

ɯ-thoʁ kɯ-ɤχsɯko nɯ, tɤɲɟoʁɲɟi pɯ-tɯ-χtɤr tɕe pɯ-tɯ-sɯftɕaʁ
你在干净的地面上到处扔了垃圾,(把好端端的地面)弄脏了
See: ftɕaʁ
sɯftɕɯm transitive verb
être capable de digérer, d'assimiler (un médicament). 消化得了.

smɤn ɲɯ-sna tɕe mɯ́j-sɯftɕɯm-a
药量过多,我吸收不了
sɯftɕɯm - See: ftɕɯm
sɯftshi transitive verb
forcer. 逼迫.

ɯʑo kɯ mɤ́-wɣ-sɯftshi-a tɕe, ta-tɯt nɯ kɤ-fse ɬoʁ
他会逼迫我的,我只好照他说地去办
See: mɤkɯftshi
sɯftshi - See: ftshi
sɯɣdɯɣ transitive verb
directional: tɤ- énerver, fatiguer. 令人不耐烦;厌倦.

nɤ-kɤ-ti ɯ-tɯ-dɤn kɯ ɲɯ-kɯ-sɯɣdɯɣ-a

nɤ-kɤ-rɯrawa ɯ-tɯ-dɤn kɯ ɲɯ-kɯ-sɯɣdɯɣ-a
你要求得太多,让我不耐烦了
sɯɣdɯɣ - See: dɯɣ
sɯɣe transitive verb
directional: _ faire venir, inviter à venir. 请人来.

ɯʑo kha jɤ-sɯɣe-t-a
我把他请到家里来
sɯɣjɤɣ transitive verb
directional: _ finir. 结束.

kɤ-rɤtʂɯβ kɤ-sɯɣjaɣ-a
我缝完了
Syn: sthɯt See: jɤɣ
sɯɣjɯm transitive verb
directional: nɯ- apporter le beau temps (par magie). (用法术)令天变晴.
sɯɣjɯm - See:
sɯɣli transitive verb
directional: thɯ- trop gâter. 宠坏.

ɯ-pɤtso ɲɯ-sɯɣli
他在惯着孩子

thɯ-sɯɣli-t-a
我惯养了他

thɯ́-wɣ-sɯɣli-a
他惯养了我
sɯɣli - See: li3
sɯɣlɯɣ transitive verb
directional: nɯ- détacher. 解开.

na-sɯɣlɯɣ
他(把线)解开了
Syn: sɯɕlɯɣ
sɯɣlɯɣ - See: lɯɣ
sɯɣlɯz transitive verb
directional: nɯ- laisser. 留下一部分.

lonba ma-pɯ-tɯ-ci tɕe, tsuku nɯ-sɯɣlɯz
你不要全部打掉,留一些(茶)
See: lɯz
sɯɣmbɤβ transitive verb
directional: kɤ- faire fermenter. 把……酿出来.

cha kɤ-sɯɣmbɤβ mɯ́j-khɯ
没有办法把酒酿出来
sɯɣmbɤβ - See: mbɤβ1
sɯɣmbuz - See: mbuz
sɯɣmbɯz transitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- laisser ... déborder. 令……溢出来.

tɤ-lu ɲɤ-nɯ-jmɯt-a tɕe tɤ-sɯɣmbuz-a
我把(在煮)的牛奶忘了,就溢出来了
sɯɣmoʁ Variant: sɯmoʁ transitive verb
directional: tɤ- donner de la tsampa à manger. 给……吃干糌粑.

nɤ-ɣndʑɤr ci tu-kɯ-sɯɣmoʁ-a
给我吃一点糌粑
sɯɣndɤɣ transitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- directional: nɯ- tremper. 浸泡.

paʁtshi chɤ-sɯɣndɤɣ
他把猪食浸泡了

tɯ-ŋga ko-ɴqhi tɕe pjɯ́-wɣ-sɯɣndɤɣ ɲɯ-ɬoʁ
衣服脏了就要浸泡
sɯɣndɤɣ - See: ndɤɣ
sɯɣndɯl transitive verb
directional: pɯ- apprivoiser. 驯服.

mbro nɯ pɯ-sɯɣndɯl-a
我驯服了这匹马
sɯɣndɯl - See: ndɯl1
sɯɣndzar transitive verb
laisser décanter, s'égoutter. 把……滤干.

mbrɤz tɤ́-wɣ-χtɕi tɕe, kɤ-sɯɣndzar ra
淘了米就要把它滤干
sɯɣndzar - See: ndzar
sɯɣndzur transitive verb
directional: tɤ- dresser, relever. 立起来.

tɤ-jtsi tɤ-sɯɣndzur
把柱子立起来吧

romɲa tɤ-sɯɣndzur
把小梁立起来吧

tɤ-pɤtso tɤ-sɯɣndzur
把孩子扶起来吧
See: ndzur
sɯɣndzɯr transitive verb
préparer au complet. 准备齐全. Syn: sɯxtshoz
sɯɣndzɯr - See: ndzɯr
sɯɣndʐi transitive verb
faire fondre. 使…融化. See: ftʂi
sɯɣndʐi - See: ndʐi See: ftʂi
sɯɣndʐoʁ transitive verb
directional: nɯ- effrayer. 令(动物)受惊.

khɯna kɯ tshɤt na-sɯɣndʐoʁ
狗令山羊受惊了
sɯɣndʐoʁ - See: ndʐoʁ
sɯɣndʐɯm - See: ndʐɯm
sɯɣndʐɯm transitive verb
faire des exercices. 锻炼.

a-phoŋbu ɲɯ-sɯɣndʐɯm-a ra ɲɯ-sɯsam-a
我觉得自己要锻炼身体

kɯrɯ skɤt kɤ-ti tu-sɯɣndʐɯm-a ra ɲɯ-sɯsam-a
我想讲藏语讲的流利一点
sɯɣnɤz transitive verb
directional: nɯ- faire oser. 令……敢.

ɯʑo kɯ nɯ ɲɯ-ti tɕe kɤ-ɕe mɯ-nɯ́-wɣ-sɯɣnaz-a
他讲的话令我不敢去了
sɯɣnɤz - See: nɤz
sɯɣɲaʁ transitive verb
directional: nɯ- rendre noir. 使其变黑.

tɯthɯ ta-sɯɣɲaʁ
火把锅子烧黑了

ʁmɯrtsɯ ɯ-mat kɯ a-ɕɣa ɲɤ-sɯɣɲaʁ
果子把我的牙齿弄黑

tɯ-ŋga nɯ-sɯɣɲaʁ-a
我把衣服染成黑色了

directional: pɯ- calomnier, médire de. 诬蔑.

aʑo tɤ-nɯndo-t-a me tɕe, kɤ-sɯɣɲaʁ mɤ-tɯ-cha
不是我拿的,你不可以诬蔑我

ma-pɯ-kɯ-sɯɣɲaʁ-a
你不要诬蔑我
sɯɣɲat transitive verb
directional: nɯ- fatiguer. 令人累.

ki kɤ-nɤma ɲɯ-ɴqa tɕe ɲɯ-kɯ-sɯɣɲat
这个工作很辛苦,令人很累
See: sɤɣɲat
sɯɣɲat - See: ɲat
sɯɣɲɟo transitive verb
directional: pɯ- abîmer. 弄坏.

tuolaji pjɤ-sɯɣɲɟo
他把拖拉机弄坏了

pɯ-sɯɣɲɟo-t-a
我弄坏了
sɯɣɲɟo - See: ɲɟo
sɯɣɲo transitive verb
directional: tɤ- préparer. 准备.

kɤ-ndza tɤ-sɯɣɲo-t-a
我准备了吃的东西

kɤ-ŋga tɤ-sɯɣɲno-t-a
我准备了吃的东西

kɤ-tshi tɤ-sɯɣɲo-t-a
我准备了喝的东西
See: ɲo Syn:
sɯɣraʁ transitive verb
accrocher. 卡住;钩住.
sɯɣraʁ - See: raʁ1
sɯɣri transitive verb
directional: pɯ- annuler. 取消.

jɯfɕɯr ju-nɯɕe-a nɯ-sɯso-t-a ri, mɯ́j-ŋgrɯ tɕe pɯ-sɯɣri-t-a
我昨天准备回家,因为某种原因取消了(这种想法)
sɯɣro transitive verb
directional: pɯ- étouffer. 呛.

pɯ́-wɣ-sɯɣro-a
我被呛到了

ɯ-tshɤt kɤ-tshi ma tɯ́-wɣ-sɯɣro
不要喝得太多,不然会呛着
sɯɣrom transitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- sécher. 晒干.

paʁndza tɤ-sɯɣrom-a
我把猪食晒干了

sɯjno tɤ-sɯɣrom-a
我把草晒干了

sɯjno ɲɤ-sɯɣrom
他把草晒干了

lɤpɯɣ ɲɤ-sɯɣrom
他把萝卜晒干了
sɯɣrom - See: rom
sɯɣru transitive verb
directional: _ laisser regarder, faire voir, montrer. 让人看.

mɯ-jɤ-sɯɣru-t-a
我没有让他看
sɯɣru - See: ru1
sɯɣrum - See: wɣrum
sɯɣrum transitive verb
blanchir, rendre blanc. 使其变白. See: aɣrɤɣrum
sɯɣʁaʁ Variant: sɯʁaʁ transitive verb
directional: nɯ- faire éclore. 使孵出来;使开花.

kumpɣa ɯ-ŋgɯm nɯ-sɯɣʁaʁ-a
我令鸡蛋孵化(用人工的手段)
sɯɣzɤt transitive verb
laisser disparaître. 让……消失.

kɤ-sɯɣzɤt nɤja tɕe a-mɤ-nɯ-zɤt
令它消失太可惜,希望不会消失
sɯɣʑaʁ transitive verb
directional: nɯ- s'entraîner. 练习.

tɤ-scoz (jɯɣi) ɲɯ-sɯɣʑaʁ ɲɯ-ŋu
他在念书

jɯɣi na-sɯɣʑaʁ
他练了字

ɕɤmɯɣdɯ kɤ-lɤt ɲɯ-sɯɣʑaʁ
他在练习射枪

kɤ-ŋke na-sɯɣʑaʁ, tɯ-ŋke na-sɯɣʑaʁ
他练习走路了
sɯɣʑi - See: ʑi
sɯɣʑi transitive verb
directional: pɯ- calmer. 令…消肿、令…平静.

ɯ-mbrɯ ra pjɤ-sɯɣʑi
她平息了怒气
sɯjaʁndzu transitive verb
directional: kɤ- montrer du doigt. 指.

ma-kɤ-kɯ-sɯjaʁndzu-a
你不要指我

tɤtʂu ŋotɕu ɲɯ-ŋu, kɤ-sɯjaʁndze
灯在哪里,你指(给我看)

ɯ-mphrɯmɯ ɲɯ-mto tɕe, kɤ-kɤ-sɯjaʁndzu tu-ste ɲɯ-ŋu
他的卦应验了,非常准

sla tú-wɣ-sɯjaʁndzu tɕe, tɯ-rna pjɯ-ɴɢraʁ ŋu
如果用手指指月亮,耳朵就会受伤
sɯjɣɤt transitive verb
directional: _ faire revenir. 令……回来.

ɯʑo lɤ-ari ri, thɯ-sɯjɣat-a
虽然他往上游去了,但是我让他转回来了
sɯjɣɤt - See: jɣɤt
sɯjno noun
herbe. 草. See: arɯsɯjno
sɯjno intransitive verb
directional: pɯ- directional: lɤ- enlever les mauvaises herbes. 拔杂草.

tɤɕi qaj ɯ-ŋgɯ ɕ-pɯ-sɯjno-a
我去拔了在青稞和麦子里面的杂草

ʑ-lo-sɯjno
他去拔了杂草

pɯ-sɯjno-j
我们拔了杂草
sɯjnombrombro noun
phasme. 树枝虫,竹节虫【秤杆虫】.

sɯjnombrombro nɯ qajɯ ci ŋu, ɯ-phoŋbu nɯ qaʑmbri kɯ-ɤrtɯ-rtaʁ fse, ɯ-mdoʁ ldʑaŋkɯ ci tu, kɯ-pɣi ci tu, kɯ-pɣi nɯ kɯ-jpum. ftɕar tɕe kɤ-mto tu ma qartsɯ tɕe kɤ-mto me.
秤杆虫是一种虫子,身子像藤子树的枝桠。有一种是绿色的,还有一种是灰色的,灰色的那种粗壮一些。夏天常见,冬天看不到。
sɯjnoqa noun
racines. 根.
sɯjnormbjɤβ noun
herbes coupées en bottes. 捆成一把的杂草.
sɯjpɣom transitive verb
geler. 冻到.

kɯ-sɯjpɣom ʑo ɲɯ-ŋu
冷得把人冻僵
See: tɤjpɣom See: qajpɣom
sɯjpɣom - See: jpɣom
sɯjɯ noun
louche en bois. 木瓢.
sɯkɤcɯku noun
petites branches. 各种树的枝桠;枝枝桠桠.
sɯkɤku noun
sommet de l'arbre. 树梢. See: si2 See:
sɯkhɤrma transitive verb
maudire. 诅咒.

pɯ́-wɣ-sɯkhɤrma-a
他咒了我
See: khɤrma
sɯkho transitive verb
directional: nɯ- directional: kɤ- directional: _ inciter qqn à donner un objet, faire envoyer un objet. 使交出来;使递过来.

laχtɕha ɲɤ-sɯkho
他让他把东西递过去了

ɕ-kɤ-sɯkho-t-a, ʑ-nɯ-sɯkho-t-a
我让他递过来了(递过去了)
See: kho1
sɯkhrɤt transitive verb
rayer avec. 用……划破.

mbrɯtɕɯ kɯ pa-sɯ-khrɤt
他用刀划破了
sɯkhrɤt - See: khrɤt1
sɯko transitive verb
directional: pɯ- causer (involontairement) le malheur. 让……遭殃(不一定是故意的).

pɯ-ta-sɯko
你因为我受了很多苦
sɯko - See:
sɯkrɤɣ transitive verb
couper avec. 用……割.

tɯɲcɣa kɯ kú-wɣ-sɯkrɤɣ ra
要用镰刀割
sɯku noun
arbre. 树.
sɯkɯm noun
orifice pour insérer le bois (dans les socs de charrue ou les pioches). 装木头用的洞(铧、锄头里面).
sɯkɯnthoʁ noun
pic-vert. 啄木鸟.

sɯkɯnthoʁ nɯ pɣa ci ŋu, qapɣɤmtɯmtɯ sɤznɤ wxti, ɯ-mtsioʁ kɯ-rɲɟɯ-rɲɟi kɯ-ɤmtɕɯ-mtɕoʁ ŋu tɕe, si ɯ-ru ku-sɯspoʁ tɕe, ɯ-ŋgɯ qajɯ ɲɯ-nɯ-tɕɤt cha, tɕe si ɯ-ŋgɯ qajɯ nɯ ʁɟa ʑo tu-ndze ŋu, sɯkɯnthoʁ ɯ-βri kɯ-ɣɯrni tu, kɯ-ɲaʁ tu, kɯ-qarŋe tu, kɯ-wɣrum tu nɯ ra akhra tɕe wuma ʑo mpɕɤr. ɯ-jme rɲɟi tsa. aʁɤndɯndɤt ʑo ju-ɕe cha.
啄木鸟是一种鸟,比戴胜大,嘴长而尖,在树干上打洞,自己能够啄出虫子,专门吃树干里的虫子。啄木鸟身子上有红、黑、黄、白等颜色的花纹,非常美丽。尾巴有点长。到处都能去。
sɯlaʁrdɤβ bitransitive verb
directional: tɤ- donner un coup de pied (animal). 踢(用前肢).

mbro ɲɯ-sɯlaʁrdɤβ
马在踢

jla ɲɯ-sɯlaʁrdɤβ
犏牛在踢

tɤ́-wɣ-sɯlaʁrdaβ-a
它踢了我一脚
See: laʁrdɤβ
sɯldʑoʁ transitive verb
mener à complétion. 完成.

ta-ma kɤ-sɯldʑoʁ mɯ́j-khɯ ma ɲɯ-dɤn
事情不能一下完成,因为头绪多
sɯldʑoʁ - See: ldʑoʁ
sɯlɤt transitive verb

cha tɯ- beibei to-sɯlɤt (=to-sɯrku)
他请(服务员)给自己倒一杯酒
sɯlɤt - See:
sɯli noun
bovidé de couleur noire dont la tête, le haut du dos et la queue sont blancs. 全身黑色,头、背梁和尾巴白色的牛.
sɯluj transitive verb
directional: tɤ- couvrir (avec qqch). 遮住(用东西).

kɯki ɯ-fkɯm tú-wɣ-βzu tú-wɣ-sɯluj
要做个套子把这个东西掩盖起来

tɯ-ŋga tɤ-nga-t-a tɕe tɤ́-wɣ-sɯluj-a
我穿了衣服,把我遮住了
sɯluj transitive verb
directional: _ recouvrir complètement la surface pour cacher. 包起来;遮蔽.

laχtɕha pɯ-sɯluj
你把东西盖起来吧

tɯjpu pɯ-sɯluj
你把粮食盖起来吧

tɤrcoʁ kɯ yangyu to-sɯluj ʑo
洋芋被泥巴覆盖了

raz kɯ khɯtsa tɤ-sɯluj-a
我用布把碗盖起来了
See: ɯ-luj Syn: ɕɯfkaβ
sɯmat noun
fruit. 水果.
sɯmbjiz transitive verb
sɯmciphɯt transitive verb
directional: tɤ- cracher. 吐唾液.
sɯmdʑɯtɕoʁ intransitive verb
directional: tɤ- s'agenouiller d'une genou. 半跪.
sɯmdʑɯtɕoʁ intransitive verb
directional: tɤ- s'agenouiller sur une jambe (la manière dont les femmes et les serviteurs doivent s'asseoir). 跪(只跪一只膝盖).

tɤ-sɯmdʑɯtɕoʁ-a
我跪下了

to-sɯmdʑɯtɕoʁ
她跪下了
sɯmɟa noun
allumage d'un feu. 引燃;点火.

sɯmɟa tɤ-βzu-t-a
我点了火
See: mɟa
sɯmɟa transitive verb
allumer. 点燃.

smi tɤ-sɯmɟa-t-a
我点燃了火
See: nɯmɟa See: tɯ-mɟa2
sɯmɟa - See: mɟa
sɯmkɯt transitive verb
directional: pɯ-
faire que quelqu'un s'étrangle, avale de travers. 呛到.

cai ɯ-ŋgɯ tɕɣom ɣɤʑu tɕe pɯ́-wɣ-sɯmkɯt-a
菜里面有花椒,把我呛到了

faire en sorte que quelqu'un n'arrive pas à répondre. 使人答不上来(开玩笑的时候).

jiɕqha nɯ kɯ khɤβdɤr ɲɯ-ɤsɯ-βzu tɕe, ɯ-sci tɤ-βzu-t-a (=ɯ-ntsi tɤ-βzu-t-a) tɕe, pɯ-sɯmkɯ-t-a
这个人在讲笑话,我也说了一句,让他答不上来了
sɯmnɤr noun
pensée. 想法.
sɯmɲo - See: mɲo1
sɯmɲo transitive verb
directional: nɯ- comprendre. 理解.

nɯ ɲɯ-sɯmɲam-a ɕti
我可以理解他

ɲɯ́-wɣ-sɯmɲo-a
他可以理解我

jiɕqha nɯ ɲɯ-nɯzdɯɣ tɕe, aj ɲɯ-sɯmɲam-a ɕti
他很担心,我可以理解他

ta-sɯmɲo
我可以理解你

faire préparer. 让……准备好. See: mɲo1
sɯmŋɤn noun
doute. 疑心.

sɯmŋɤn ma-tɤ-tɯ-βze
你不要起疑心
See: nɯsɯmŋɤn
sɯmoʁ - See: moʁ
sɯmphrɤt - See: mphrɤt
sɯmphrɤt transitive verb
directional: tɤ- mettre ensemble (des pièces) de façon parfaitement bien agencée. 使……变得严密.

kɤ-sprɤt to-sɯ-mphrɤt
他(把零件)组合得很严密

directional: _ bien fermer. 关紧.

aʑo khɯɣɲɟɯ kɤ-sɯmphrat-a
我关了窗子

kɯm mɯ-chɤ-sɯmphrat-a tɕe ɯ-pɕi tɤ-zgra nɯ ɲɯ-sɤmtshɤm
我没有吧门关紧听到外面的声音
sɯmphru noun
le bois que l'on n'a pas encore fini de couper. 尚未砍完的柴.

a-sɯmphru
我没有砍完的那一部分
See: si1 See: ɯ-mphru
sɯmphɯ noun
outil pour casser les mottes de terre. 土巴捶.

sɯmphɯ ɯ-ru
土巴捶的把子

sɯmphɯ ɯ-pɤl
土巴捶的刀
sɯmsɯm ideophone.2
formant une couche fine. 构成了薄薄的一层.

tɤjpa sɯmsɯm ko-lɤt
下了薄薄的一层雪

nɤ-βri ɯ-rme sɯmsɯm ci ɣɤʑu
你身上有点毛茸茸的

tɤ-tsrɯ sɯmsɯm ʑo to-ɬoʁ
新发的芽,(很短)仿佛看得见
See: ɕɯmɕɯm
sɯmtɕɤn noun
Etym: sems.tɕan. animaux. 动物.
sɯmtɕɤnrtazoʁ noun
Etym: sems.tɕan rta.zog. animaux domestiques. 牲畜.
sɯmtɕɯr transitive verb
directional: _ faire tourner. 使转动.

laʁŋkhɤr thɯ-sɯmtɕɯr-a
我把转经筒转动了

mkhɯrlu kɤ-sɯmtɕɯr
把轮子转动

nɯ-sɯmtɕɯr-a
我把它转动了

pa-sɯmtɕɯr
他把它转动了

tɯ-ku tú-wɣ-sɯmtɕɯr tsa ra
要动脑筋
See: mtɕɯr
sɯmto transitive verb
directional: pɯ- montrer, laisser voir. 让人看见;给人看.
sɯmto - See: mto
sɯmtshɤm transitive verb
directional: pɯ- informer. 通知.

ɯʑo kha mɯ́j-rɤʑi tɕe pɯ-sɯmtsham-a
因为他没在家里,我就把事情转告他了
See: mtshɤm
sɯmtshɤt transitive verb
directional: tɤ- directional: _ remplir. 填满.

tɤ-fkɯm ta-sɯmtshɤt
他把袋子填满了

kha nɯ-sɯmtshɤt-i
我们坐满了房间
See: mtshɤt
sɯmtshoŋ transitive verb
directional: tɤ- préparer complètement. 准备齐全.

a-laχtɕha tɤ-sɯmtshoŋ-a
我把需要的东西都准备好了
sɯmtshoŋ - See: mtshoŋ
sɯmtshɯβ transitive verb
directional: nɯ- noyer. 令…溺死.

tɯ-ci kɯ ɲɤ́-wɣ-sɯmtshɯβ tɕe pjɤ-si
他被水溺死了
sɯmtshɯβ - See: mtshɯβ
sɯmtso noun
récit de ce qui s'est passé depuis que l'on s'est séparé. 分开以来的经过.

ɯ-sɯmtso na-βzu
他给他讲了(分开以后发生的事情)

ɯ-sɯmtso nɯ-βzu-t-a
我给他讲了

a-sɯmtso na-βzu
他给我讲了
sɯmtsɯr transitive verb
directional: nɯ- avoir faim. 令……挨饿.

nɯ-ta-sɯmtsɯr
我让你饿了(没有及时给你饭吃)
sɯmtsɯr - See: mtsɯr
sɯmɯzdɯɣ noun
Etym: sems.sdug. inquiétude. 操心. See: nɯsɯmɯzdɯɣ
sɯndɤrmbjom stative verb
rendre rapide. 令……动作伶俐.

tɤ-pɤtso ɲɯ́-wɣ-sɯxtɕɤt tɕe kɤ-sɯndɤrmbjom tu
对孩子教导好了的话,就可以令他变得勤快
sɯndɤrmbjom - See: ndɤrmbjom
sɯndo transitive verb
directional: _ prendre avec. 用……拿、用……固定、使带走、配种.

tɤtshoʁ kɯ kɤ-sɯ-ndo-t-a
我用钉子固定了

tɤ-ri kɯ (tɯ-xtsa, tɯ-ŋga) kɤ-sɯ-ndo-t-a
我用线固定了
sɯndo - See:
sɯndza transitive verb
directional: tɤ-
manger avec, faire manger. 用……吃.

ɯ-ʁe nɯ kɯ tu-sɯndze ŋu
她用左(手)吃饭(因为右手受伤了)

faire manger. 使……吃.
pouvoir manger. 吃得下.

nɯ thamtɕɤt mɯ́j-sɯndze-a (mɯ́j-sɯ-ɕkɯt-a)
我吃不下那么多
sɯndza - See: ndza
sɯndzɯ - See: ndzɯ
sɯndzɯpe intransitive verb
directional: nɯ- s'asseoir par terre avec les deux jambes l'une sur l'autre en travers (la manière dont les femmes doivent s'asseoir lorsqu'elle n'ont pas de travail à faire). 双腿斜着坐(藏族妇女坐的姿势).

nɯtɕu nɯ-sɯndzɯpe
你坐在那里

nɯ-sɯndzɯpe-a
我坐下了
sɯndʑaʁskɯsko Variant: sɯndʑaʁfskɯfsko intransitive verb
directional: nɯ- s'étirer. 舒展筋骨;伸懒腰.

tɤ-pɤtso ɲɯ-sɯndʑaʁfskɯfsko ɲɯ-cha
小孩子会舒展筋骨

nɯ-sɯndʑaʁfskɯfsko-a
我舒展了筋骨
sɯndʑutɤndʑu noun
petites pousses d'arbre autour des champs cultivés. 田周围长的树芽.
sɯngrɯβ transitive verb
réaliser. 使……成功.
sɯngrɯβ - See: ngrɯβ
sɯntɕhɣaʁ transitive verb
directional: kɤ- éclabousser. 使溅起来.

tɤ-rɯndzaŋspa tsa, tɯ-ci nɯ ma-kɤ-tɯ-sɯntɕhɣaʁ
小心一点,不要让水溅起来
sɯntɕhɣaʁ - See: ntɕhɣaʁ
sɯnthɤβ transitive verb
directional: nɯ- directional: kɤ- faire se coincer. 使夹住.

a-jaʁ kɤ-nɯ-sɯnthaβ-a
我自己夹到了自己的手
sɯnthɯ noun
Etym: fn:榫头. emplanture. 榫头.
sɯntshɤβ transitive verb
affolé, rendre. 令……紧张、慌张.

ma-kɯ-sɯntshaβ-a ma tha a-laχtɕha kɯ-sɯjmɯt-a
你不要令我紧张,你会令我忘记带东西
Syn: ɕɯmbɣom
sɯntshɤβ - See:
sɯŋgi noun
Etym: seŋ.ge. lion. 狮子.
sɯŋgo transitive verb

qajɣi tɤ-sɯŋgo-t-a
我把馍馍烤熟了
sɯŋgo - See: ŋgo
sɯŋgrɤl transitive verb
sɯŋgɯ noun
forêt. 森林. See: si1 See: nɯsɯŋgɯ See: sɯŋgɯɟu See:
sɯŋgɯɟu noun
une espèce d'arbrisseau. 灌木的一种.

sɯŋgɯ ɟu nɯ ɯ-jwaʁ kɯ-ɤrtɯm tɕe kɯ-ɤmtɕoʁ ŋu. ɯ-ru cho ɯ-jwaʁ qartsɯmɤftɕar ʑo anɯrŋi ɕti, ɯ-mat kɯnɤ kɯ-ɤrŋi ŋu thɯ-tɯt tɕe chɯ-ɲaʁ, ɯ-ru wuma ʑo mpɕu, ɲɯ́-wɣ-phɯt tɕe ndoʁ, tu-wxti wuma mɤ-cha tɕe, ndɯβ tɕe, zɣɤmbu ɲɯ́-wɣ-βzu tɕe pe.
|fv sɯŋgɯɟu 有圆而尖的叶子。树干和叶子一年四季都是绿的,果子也是绿色的,成熟后变黑。树干很光滑,折断的时候是脆的,长不大,细小,可以用来做扫把 sɯŋgɯɟu 有圆而尖的叶子。树干和叶子一年四季都是绿的,果子也是绿色的,成熟后变黑。树干很光滑,折断的时候是脆的,长不大,细小,可以用来做扫把
sɯŋgɯnaχtɕɯn noun
Etym: nags.tɕʰen. forêt primaire de la montagne. 深山老林.
sɯŋgɯpɤjka noun
courge sauvage. 野生瓜子的一种.

sɯŋgɯ pɤjka nɯ sɯjno ci ɯ-ru kɯ-zɯ-zri tɕe kɯ-ɤrqhi tsa jɯ-ɕe tɕe, kɯmaʁ si ɯ-taʁ cho sɯjno ɯ-ru ɯ-taʁ tu-ortɯrtɤβ tɕe, ɲɯ-rɯmɯntoʁ tɕe ɯ-mat ku-tshoʁ ɲɯ-ŋu. ɯ-mɯntoʁ nɯ laba kɯ-fse ci ŋu, tɕe kɯ-qarŋe ɲɯ-ŋu. ɯ-mat nɯ huanggua kɯ-fsɯ-fse ci ŋu, kɯ-xtɕi tsa ɲɯ-ŋu. ɯ-jwaʁ nɯ pɤjka ɯ-jwaʁ cho ɲɯ-naχtɕɯɣ, ɯ-jwaʁ ɯ-taʁ ɯ-mdzu ɣɤʑu, ftɕar tɕe tu-ɬoʁ, qartsɯ tɕe pjɯ-rom ɲɯ-ŋu.
|fv sɯŋgɯpɤjka 是一种草,茎很长,可以爬到很远,可以缠在其他树干和草的茎上开花结果。花像喇叭一样,是黄色的。果实很像黄瓜,但小一点。叶子和南瓜的叶子一样,叶子上还长有刺,春夏生长,冬天枯萎。 sɯŋgɯpɤjka 是一种草,茎很长,可以爬到很远,可以缠在其他树干和草的茎上开花结果。花像喇叭一样,是黄色的。果实很像黄瓜,但小一点。叶子和南瓜的叶子一样,叶子上还长有刺,春夏生长,冬天枯萎。
sɯŋgɯrmɤβja noun
faisan (lophophorus lhuysii). 绿尾虹雉.
sɯŋsɯŋ ideophone.2
blanc, pur, propre. 形容又白又清洁的样子.

ɯ-khɯtsa sɯŋsɯŋ to-nɯntsɯɣ
他把碗舔得很干净了

sɯŋsɯŋ ʑo to-ɕkɯt
他吃得很干净了

smɤɣ ɲɯ-wɣrum sɯŋsɯŋ ʑo
羊毛又白又清洁
sɯɴɢoʁ noun
bois mort. 干柴.
sɯɴqhi transitive verb
directional: kɤ- salir. 弄脏.

tɤ-pɤtso kɯ ɯ-ŋga ko-sɯɴqhi
小孩子把自己衣服弄脏了

tɤ-lu kɯ ɯ-sɤ-rku thamtɕɤt sɯ-ɴqhi ɕti
牛奶会弄脏容器
sɯɴqhi - See: ɴqhi
sɯpa transitive verb
sɯpa transitive verb
directional: tɤ- considérer. 认为,当作.

ɯʑo kɯ-ɕqraʁ tu-sɯpe-a pɯ-ŋu ri, mɯ́j-ɕqraʁ
我以为他很聪明,其实他不聪明
sɯpa noun
bois de chauffage découpé. 劈开了的木柴【柴划子】. Ant: ɕɯrdɯm
sɯpɣo noun
une pile de bois. 柴垛子【柴码子】.
sɯphɣo Variant: ɕɯphɣo transitive verb
directional: nɯ- laisser fuir. 使逃跑.

ɯʑo kɤ-phɣo ɲɯ-sɯsɤm ri, mɯ-nɯ-sɯphɣo-t-a
他想逃跑,但是我没有让他(得逞)
See: ɕphɣo
sɯphɯ noun
Etym: ɕiŋ. arbre. 树.
sɯphɯt noun
fait de couper du bois. 砍柴.

qartsɯ tɕe, sɯphɯt kɤ-βzu ra
到了冬天要砍柴

a-βɣo sɯphɯt wuma ʑo χɕu
我的叔叔砍柴很厉害
See: si1 See: phɯt See: ɣɯsɯphɯt
sɯprɤt transitive verb
directional: pɯ- faire abandonner (une mauvaise habitude) à qqn. 让……断绝(坏习惯).

a-wa ɯ-thamakha-sko kɤ-sɯprɤt mɯ-pɯ-cha-a
我没能控制住我父亲抽烟的习惯
sɯprɤt - See: prɤt
sɯqartsɯ bitransitive verb
directional: tɤ- donner un coup de pied. 踢(用后肢).

jla ɲɯ-sɯqartsɯ (=tɯ-qartsɯ ta-lɤt)
犏牛在踢

mdzadi tɤ-sɯqartsɯ tɕe tɯ-mɯ mɤ-ɕaβ
跳蚤再踢也登不上天(你有再大的能力也影响不了人家)
Syn: sɯlaʁrdɤβ See: tɯ-qartsɯ
sɯrdɤl transitive verb
directional: kɤ-

tɯtshot ko-sɯrdɤl-tɕi
我们已经超了时间了
sɯrdɤl - See: rdɤl
sɯrɤt - See: rɤt
sɯrɤt transitive verb
écrire/dessiner avec. 用……写.
faire écrire/dessiner. 请……写…….
sɯrinɤsɯri ideophone.8
qui tourne vite. 形容旋转得很快的样子.

sɯrinɤsɯri ʑo ɲɯ-mtɕɯr
转得飞快
Syn: xɯrxɯr
sɯrɟɯɣ transitive verb
faire courir. 使……跑.
courir avec, apporter en courant. 带着……跑;跑步拿来.

andi ɲɯ-mbɣom tɕe, ki sɤcɯ ki ɲɯ-sɯrɟɯɣ-a ɲɯ-ntshi
他们在那边有急事,我只好跑着把钥匙送过去

courir au moyen de. 用……跑.

rɯdaʁ kɯ ɯ-mi kɯβde-ldʑa ju-sɯrɟɯɣ ɲɯ-ɕti
动物用四只脚跑
sɯrɟɯɣ - See:
sɯrkɤz noun
gravures sur bois. 刻的木板.

sɯrkɤz ta-βzu
他刻了木板
sɯrku - See:
sɯrma transitive verb
directional: kɤ- directional: pɯ-
laisser habiter. 留宿.

jɯɣmɯr kutɕu kɤ-sɯrma-t-a
今天晚上让他在这里睡了

enterrer. 掩埋.

smi ka-sɯrma
(用草木灰)把火盖住了
Syn: sɯrʑaʁ
sɯrmbɣotɯm intransitive verb
s'asseoir en tailleur. 缠腿坐. Syn: sɯχcoŋkroŋ
sɯrna noun
figurine en glaise. 泥巴捏成的偶像.
sɯrna noun
champignon noir. 木耳. See: si1 See: tɯ-rna
sɯrna noun
bélier. 公绵羊.
sɯrpjɯ transitive verb
directional: tɤ- laisser s'abîmer (laità. 让(牛奶)变质.

tɤ-lu a-mɤ-tɤ-tɯ-sɯrpji ma nɤja
你不要让牛奶变质,不然太可惜
sɯrpjɯ - See: rpjɯ
sɯrsɯr ideophone.2
rond. 形容圆形.

ɲɯ-ɤrtɯm sɯrsɯr ʑo
圆溜溜的

lɯlu cho khɯna kɤ-nɯ-rŋgɯ-nɯ tɕe ku-ortɯm-nɯ sɯrsɯr ʑo ŋu
猫和狗睡觉的时候蜷成一团
sɯrtaʁ noun
branche. 树枝. See: tɤ-rtaʁ
sɯrtoʁ transitive verb

smɤnba kɯ tɤ́-wɣ-sɯrtoʁ-a
他请了医生给我看病
sɯrtoʁ - See: rtoʁ
sɯrtsho noun
partie ouverte de la souche. 树墩(被锯掉的)表面.
sɯrtshɯm noun
souche. 树墩;树桩.
sɯrtsi transitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- appliquer de la laque. 上漆.

tɕoχtsi thɯ-sɯrtsi-t-a
我给桌子上了漆

to-sɯrtsi (ɯ-rtsi to-lɤt)
他上了漆
See: ɯ-rtsi
sɯru transitive verb
directional: pɯ- demander de regarder l'avenir. 请人算命.

mphrɯmɯ ɕ-pɯ-sɯre
你去请人算命吧

aʑɯɣ kɯnɤ a-mphrɯmɯ a-pɯ-tɯ-sɯre ɯ-tɯ́-cha
你能不能叫别人帮我算命
sɯrwɤt -

qaʁ kɯ sɤtɕha pɯ-sɯrwat-a
我用锄头挖了地
Syn: lɣa
sɯrʑaʁ transitive verb
directional: kɤ- directional: pɯ- enterrer. 掩埋.

smi thɤlwa kɯ ka-sɯrʑaʁ
他用草木灰把火盖住了

lɯlu kɯ ɯ-qe ka-sɯrʑaʁ
猫把它自己的屎(用土)盖住了
Syn: sɯrma
sɯʁaʁ - See: ʁaʁ
sɯʁejlu intransitive verb
directional: tɤ- être gaucher. 左撇子.

jiɕqha nɯ ɲɯ-sɯʁejlu
那个人是左撇子
See: ʁejlu
sɯʁjit transitive verb
directional: tɤ-
se souvenir. 记得;想起.

mɤ-tɯ-sɯʁjit ʑo maŋe
没有你想不出来的事情

manquer à. 想念.

ɯ-kha ra to-sɯʁjit
他想念他的家属

ɯ-mu to-sɯʁjit
他想念他母亲

tɤ́-wɣ-sɯʁjit-a
他想念我了
See: ʁjit
sɯʁjoʁ transitive verb
directional: pɯ- se servir (d'un tissu) pour confectionner la couche extérieure d'un vêtement. 做成衣服的外层.

raz kɯ-ɣɯrni kɯ χpɯn ɯ-ŋga ɯ-smɤʁjoʁ nɯ pjɯ́-wɣ-sɯʁjoʁ ra
要用红色的布料制作和尚衣服的外层
See: ɯ-ʁjoʁ
sɯʁndzɤr -
directional: pɯ- couper avec. 用……来剪.

rɟaŋsoʁ kɯ si pɯ-sɯʁndzar-a
我用锯子把木料锯断了

tsɯntu kɯ pɯ-sɯʁndzar-a
我用剪刀剪了
sɯʁndzɤr - See: ʁndzɤr
sɯʁnɯ transitive verb
directional: tɤ- causer la suspicion. 令人起疑心.

kɤ-ti pjɯ-sthɯt maŋe tɕe, tɤ́-wɣ-sɯʁnɯ-a
他说总是没完没了(一会这样说,一会那样说),令我起了疑心
sɯʁnɯ - See: ʁnɯ
sɯʁzɤβ transitive verb

nɤ-kɯ-mŋɤm koŋla kɤ-rtoʁ a-pɯ-tɯ-sɯ-ʁzɤβ
sɯsat transitive verb
directional: pɯ-
faire tuer. 使人杀(另一个人).
tuer avec. 用……杀.
sɯsat - See: sat
sɯsaχsɤl - See: saχsɤl1
sɯschɤt transitive verb
directional: pɯ- faire en sorte que l'eau se retire. 使(水)下降.
sɯschɤt - See: schɤt
sɯsci transitive verb
directional: tɤ- donner naissance. 生(小孩子). See: tɯ-sɤsci
sɯsci - See:
sɯscit transitive verb
See: sɤscit
sɯsɤɕqali transitive verb
faire crier. 让……喊.

ɯʑo kɯ tɤ-pɤtso ta-ʁndɯ tɕe ta-sɯsɤɕqali ʑo
他打了小孩子,让他大叫了一声
sɯsɤɕqali - See: ɣɤɕqali
sɯskɯrma transitive verb
directional: _ demander à quelqu'un d'emporter un cadeau à quelqu'un. 请人带礼物.

jɤ-ta-sɯskɯrma nɯ nɤ-jaʁ ɯ-jɤ-ázɣɯt?
我送给你的礼物,你收到了没有
See: skɯrma
sɯsloʁ transitive verb
fouir avec. 用……拱(猪).

ɯ-ɕna kɯ ɲɯ-sɯsloʁ tɕe pjɯ-lɣe ɲɯ-ɕti
(野猪)用鼻子拱地
sɯsloʁ - See: sloʁ
sɯsɲu transitive verb
directional: nɯ- rendre fou. 令……疯.
sɯsɲu - See: sɲu
sɯsŋa transitive verb
directional: tɤ- faire revivre. 令人复活、苏醒.
sɯsŋa - See: sŋa
sɯsŋaʁ transitive verb
directional: tɤ- faire ensorceller. 叫人用法术.
sɯsŋaʁ - See: sŋaʁ1
sɯso transitive verb
directional: nɯ-
penser. 想.

dianhua ɯ-kɯ-lɤt mataŋe tɕe tɕhindʐa kɯ-ŋu kɯ nɯ-sɯso-t-a
你没有打电话,我想了怎么回事

aʑo a-kɤ-sɯso nɯ ʑo ŋu
这就是我的意思

ɯ-kɤ-sɯso ɲɯ-dɤn
他想的事情很多

``aʑo kɯ-fse kɯ-mpɕɤr me" ɲɯ-nɯ-sɯsɤm pjɤ-ŋu
他想着,没有比我漂亮的人

vouloir. 想要.

laχtɕha kɤ-ntsɣe ɲɯ-sɯsɤm
他想卖东西

manquer. 想念.
sɯspa transitive verb
directional: kɤ- rendre capable. 令别人学会.

kɤ-sɯspa-t-a
我令他学会了
sɯspa - See:
sɯspɤt transitive verb
directional: _ tirer en mordant ou en déchirant. 扯断;一边拉一边咬断.

tɯ-ŋga pɯ-kɯ-ɴɢraʁ nɯ nɯ-sɯspat-a
我把破烂的衣服扯断了
sɯsphjaʁ transitive verb
traverser. 穿透.

tɤtʂu ɯ-tɯ-fsoʁ kɯ tɯ-ŋga ra ku-sɯsphjaʁ ɲɯ-ɕti
灯光穿透衣服

tɯ-rju kɤ-sɯsphjaʁ mɯ-pɯ-cha-a
我说了一句,但他们没有理睬我
sɯsphjaʁ - See: sphjaʁ
sɯspoʁ transitive verb
directional: _ faire un trou. 穿孔.

tɯ-ŋga ko-sɯspoʁ
他把衣服戳了个洞

tɤ-fkɯm ko-sɯspoʁ
他把口袋戳了个洞

khoxtu pjɤ-sɯspoʁ
他把屋顶戳了个洞

rdɤstaʁ jɤ-lat-a tɕe, ɯ-ku kɤ-sɯspoʁ-a
我扔了一块石头,把他的头打伤了
See: spoʁ
sɯsta transitive verb
directional: thɯ- réveiller. 弄醒.

kɯm ɯ-zgra nɯ kɯ chó-wɣ-sɯsta
门的声音把他弄醒了
sɯsta - See: sta
sɯstat transitive verb
: tɤ- arrêter. 使……停止.

ɯ-ɕnɤse to-sɯstat pjɤ-cha
他成功地把鼻血止住了
sɯstɤm transitive verb
directional: kɤ- laisser se solidifier. 使凝固.

ta-mar thɯ-ftʂi-t-a tɕe kɤ-sɯstam-a
我把酥油融化成液体,然后又让它凝固了
sɯstɤm - See: stɤm
sɯstu transitive verb
: nɯ- faire croire. 令……相信.
sɯstu - See: stu2
sɯsu intransitive verb
directional: tɤ- vivant. 活.

ɯ-kɯ-mɲɤm wuma ʑo pjɤ-thɯ ri, to-sɯsu
他差一点死了,又活过来了
sɯsɯspoʁ transitive verb
directional: _ faire un trou avec..... 用……来打洞.

ndzrɯ kɯ pɯ-sɯ-sɯspoʁ-a
我用凿子打了洞
sɯsɯspoʁ - See: sɯspoʁ
sɯta transitive verb
directional: nɯ- détacher. 解开.

nɯki ɲɤ-raʁ tɕe nɯ-sɯte
线卡住了,你解开吧

tɤ-ri nɯ-kɯ-raʁ nɯ-sɯta-t-a tɕe, kɤ-rɯkɤtɯm jɤɣ
我把缠了的线解开了,可以牵线了
See: sɯɕlɯɣ
sɯtɕɤt - See:
sɯtɕɤt transitive verb
sɯtɕɤt transitive verb
sɯtɕhaʁ noun
se rétrécir (bois). 收缩(木头).

sɯtɕhaʁ ko-ɕe
木头收缩了
See: si1 See: tɕhaʁ
sɯtɕɯn noun
grande forêt. 大森林. Syn:
sɯtɕɯnjmɤɣ noun
russule rouge. 红菇【杉木菌】. Syn: jmɤɣni
sɯtɤpɯz noun
bois pourri. 朽木.
sɯti - See: ti
sɯti transitive verb
past stem: sɯtɯt faire parler. 使讲话;播放.

kɯ-dɤn tsa kɤ-sɯti
播放多一点
sɯtsɣi transitive verb
directional: pɯ- laisser pourrir. 让腐烂.

kɯki kɤ-ndza ki ʑa mɯ-tɤ-nɯβdaʁ-a tɕe, pjɤ-sɯtsɣi-t-a
我很久没有管这个食物,它就腐烂了
sɯtsu - See: tsu
sɯtsɯm - See: tsɯm
sɯtsɯm transitive verb
directional: _ faire emporter. 令人带走.
sɯxcat transitive verb

tɯ-mɯ qale kɯ ɲɯ-ɤsɯ-sɯxcat ʑo
下着狂风暴雨
sɯxcha transitive verb
directional: tɤ- être capable. 有能力.

ɲɯ-rʑi tɕe, mɤ-tɯ́-wɣ-sɯxcha
很重,你不行(你抬不动)

kɤ-fkur mɯ́j-wɣ-sɯxcha
他背不起

nɤki nɯ ʁo mɯ́j-ɴqa tɕe tɯ́-wɣ-sɯxcha loβ
这个倒是没有很难,你能行吧
See: cha1
sɯxchi transitive verb
sucrer. 使……变得更甜.
sɯxchi - See: chi
sɯxcɯ - See: ɯ-lu,cɯ
sɯxcɯ transitive verb
sɯxɕe transitive verb
sɯxɕe transitive verb
directional: _ past stem: sɤɣri envoyer qqn. 派人.

kɯ-nɤphɯphu jɤ-sɤɣri-t-a (jɤ-no-t-a)
我把乞丐赶走了

ki kɯ-fse tɤ-rʑaʁ ɲɯ-sɯxɕe-a ɬoʁ
我只有这样打发时间
See: See: ɯ-pa,sɯxɕe
sɯxɕɤt transitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ- enseigner. 教.

kɤ-taʁ pɯ-sɯxɕat-a
我教他织布了

pɯ-sɯxɕat-a tɕe kɤ-sɯspa-t-a
我教会了他

directional: nɯ- habituer à. 训练,令……养成习惯.

kɤ-nɤma nɯ-sɯxɕat-a
我训练了他

kɤ-nɯndzɤmdɯm nɯ-ta-sɯxɕɤt
我让你养成吃零食的习惯

directional: tɤ- indiquer. 指点.

rgɯnba sɤxɕe ɣɯ ɯ-tʂu nɯ tɤ-sɯxɕat-a
我给他指点了去寺庙的路
sɯxɕur transitive verb
directional: pɯ- faire payer une amende. 让人交罚款.
sɯxsa transitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- émousser. 弄钝.

mbrɯtɕɯ nɯ-sɯxsa-t-a
我把刀弄钝了
sɯxsa - See: sa
sɯxso - See: so
sɯxso transitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- vider. 掏空.

tɤ-fkɯm pɯ-sɯxsɤm
你把口袋腾空
sɯxtar - See: tar
sɯxtar transitive verb
sɯxtɕhaʁ transitive verb
directional: pɯ- directional: nɯ- Etym: tɕʰag. faire diminuer. 减.

pɯ-sɯxtɕhaʁ-a
我减了

laoban kɯ a-ŋgra pjɤ-sɯxtɕhaʁ
老板把我的工资给减少了

sqi ɯ-ngɯ kɯtʂɤɣ chɯ́-wɣ-sɯxtɕhaʁ tɕe, ɯ-ro kɯβde ɲɯ-ri ŋu
十减六等于四
Syn: ɣɤtɕhaʁ See: tɕhaʁ
sɯxtɕhɤt - See: tɕhɤt1
sɯxtɕhɤt transitive verb
directional: nɯ- supprimer. 消除.

ji- baicai pɯ-dɤn ri, ɲɤ-sɯxtɕhɤt-nɯ
以前我们的白菜很多,但他们把它们拔除了
sɯxtɕhɯt - See: tɕhɯt
sɯxtɕhɯt transitive verb
directional: tɤ- faire de la place. 空出……的位子.

kɯmaʁ laχtɕha ra nɯ-nɤscɯscat-a tɕe, rgɤm kɤ-ta tɤ-ɣɤtɕhɯt-a
我把其他东西搬走了,空出了放箱子的位子

tɤ-sɯxtɕhɯt-a
我都装进去了

ɯʑo kɤ-ɤmdzɯ tɤ-sɯxtɕhɯt-a
我给他找了个位子坐(本来没有位子)
sɯxtɕur -
directional: pɯ- directional: thɯ- rendre acide. 令……变酸.

tɤjko thɯ-sɯxtɕur-a
我把圆根(煮熟了以后)弄酸了
sɯxtshaʁ transitive verb
directional: pɯ- tamiser. 筛.

tɯjpu pɯ-sɯxtshaʁ-a
我筛了粮食

thɤlwa pɯ-sɯxtshaʁ-a
我筛了灰

tɤɕi nɯ pɯ-sɯxtshaʁ-a
我筛了青稞
Syn: sɯɕɯɣra See: tshaʁ
sɯxtshoz transitive verb
directional: tɤ- Etym: tsʰaŋs. avoir au complet. 具备齐全;一个也没有漏掉.

laʁdɯn tɤ-sɯxtshoz-a tɕe, kɤ-rɤma khɯ
农具具备齐全,可以工作了
Syn: ɣɤtshoz See: tshoz
sɯxtshu - See: tshu
sɯxtshu transitive verb
directional: thɯ- faire grossir. 催肥;令……变胖.

paʁ kɤ-skaɣ-a tɕe thɯ-sɯxtshu-t-a
我把猪喂得很肥了
sɯxtshwi transitive verb
directional: pɯ- Etym: tsʰos. teindre. 染.

tɤ-ri pjɤ-sɯxtshwi
他染了线

tɯ-ŋga pjɤ-sɯxtshwi
他染了衣服

raz pɯ-sɯxtshwi-t-a / tshwi pɯ-lat-a
我染了布料
See: tshwi
sɯxtso - See: tso
sɯxtso transitive verb
directional: kɤ- faire comprendre. 令人明白.

tɯ-rju kɤ-sɯxtso-t-a
我令他明白了这句话的意思
sɯxtsu Variant: sɯtsu transitive verb
laisser du temps. 给别人时间.

ɲɯ́-wɣ-sɯtsu-a-nɯ
他们给我时间

jisŋi aʑo ju-ɣi-a jɤɣ ma ɲɤ́-wɣ-sɯtsu-a-nɯ
我今天可以来,因为他们给我时间
See: tsu
sɯxtsu transitive verb
directional: nɯ- faire fermenter. 使发酵. See: xtsu
sɯxtsɯɣ - See: xtsɯɣ
sɯxtsɯɣ transitive verb
directional: tɤ- atteindre avec. 用……射中、打中.

rdɤstaʁ kɯ tɤ́-wɣ-sɯxtsɯɣ-a
他扔石头打中了我

ɯ-zgrɯ kɯ tɤ́-wɣ-sɯxtsɯɣ-a
他用肘打中了我

tɯdi kɯ tɤ́-wɣsɯxtsɯɣ-a
他射箭射中了我

kɯki mbrɯtɕɯ ɲɯ-mtɕoʁ tɕe, nɤ-jaʁ tɯ-sɯxtsɯɣ ma
刀很锋利,小心不要割到手
sɯxtʂaŋ - See: tʂaŋ
sɯxtʂaŋ stative verb
régler de façon juste un contentieux. 讨个公道;解决纠纷.

kɯki iʑora ji-kɤ-nɤndɯt ki kɤ-sɯxtʂaŋ mɯ-mɤ-pɯ-khɯ nɤ, mɤ-nɤɕqe-a
如果不能把我们之间的纠纷解决好的话,我不会放过你的
sɯxtʂɯn transitive verb
directional: pɯ- faire bénéficier de ses bienfaits. 对别人好.

ɯʑɤɣ pɯ-sɯxtʂɯn-a
我对他很好

a-mgɯr nɯ-tɯ-rɤβraʁ, tɤ-tɯ-sɯxtsɯɣ, ɲɯ-tɯ-sɯxtʂɯn
你帮我抠背部,你抠到正确的地方,做的很好
See: tɯ-tʂɯn
sɯxtɯɣ - See: tɯɣ1
sɯxtɯɣ transitive verb
mettre en contact avec. 使……接触到.

laχtɕha thɯ-sthoʁ-a tɕe, znde ɯ-taʁ thɯ-sɯxtɯɣ-a
我把东西推过去,靠到墙上了
sɯxtɯt transitive verb
raccourcir. 弄短.

tɤ-rʑaʁ kɤ-sɯxtɯt khɯ
可以把时间缩短
sɯχcoŋkroŋ intransitive verb
directional: nɯ- s'asseoir en tailleur. 盘腿坐(男人坐的姿势).

nɯ-sɯχcoŋkroŋ-a (=χcoŋkroŋ nɯ-βzu-t-a)
我盘着腿坐下了
See: χcoŋkroŋ See: tɯ-rpɣo Syn: sɯrmbɣotɯm
sɯχpjɤt - See: χpjɤt
sɯχpjɤt transitive verb
directional: tɤ- demander l'avis de. 征求意见.

laχtɕha nɯ tú-wɣ-χtɯ ɕi kɯ tu-ta-sɯχpjɤt
我征求一下你的意见,买不买这个东西
sɯχsɤl transitive verb
directional: pɯ- Etym: gsal. reconnaître, s'apercevoir. 认得,发现.

ɲɯ-sɯχsɤl
他认得他

pɯ-sɯχsal-a
我发现了他

pɯ́-wɣ-sɯχsal-a
他发现了我

pɯ-sɯχsɤl-tɕi
我们俩发现了他
sɯχsu - See: χsu
sɯχsu transitive verb
nourrir avec. 用……喂.
sɯχta postposition
par rapport à. 比. See: staʁ See: sɤz
sɯχtɕɤz transitive verb
adorer. 宠爱.

ɯ-mu ɯ-wa ni kɯ ɲɯ-sɯχtɕɤz-ndʑi
他父母很宠爱他
sɯχtɯ - See: χtɯ
sɯχtɯ transitive verb
directional: tɤ- vendre à. 使……买、卖给.

ki tɯ-ŋga ki ɯʑo kɯ tɤ́-wɣ-sɯ-χtɯ-a ŋu (=a-ɕki na-ntsɣe)
这件衣服是他卖给我的
See: raχtɯtsɣe
sɯz transitive verb
directional: pɯ- generic negative: mɤ-xsi savoir. 知道.

pɯ-mto-t-a kɯ-fse ri, ŋu maʁ mɤxsi
我好像看见了,但是不确定
See: amɯsɯz
sɯzbaʁ - See: zbaʁ
sɯzbaʁ transitive verb
directional: tɤ- sécher. 弄干.

qale kɯ a-ŋga to-sɯzbaʁ
风把衣服(吹干)了
Syn: rom Syn: Ant: aci See: ɣɤzbaʁ
sɯzbɤβ noun
nœud (sur un arbre). 树瘤.
sɯzdɯɣ transitive verb
directional: pɯ- causer du souci. 令别人受苦.

jiɕqha nɯ pɯ-sɯzdɯɣ-a
我令他受苦了

pɯ́-wɣ-sɯzdɯɣ-a
他令我受苦了

pɯ-ta-sɯzdɯɣ
我令你担心了

ɲɯ-ta-sɯzdɯɣ nɯ!
我令你受苦了!
sɯzgrɯtɕhɯ transitive verb
directional: tɤ- donner un coup de coude. 打一肘.

ɯʑo ɲɯ-nɯɕmɯrga tɕe tɤ-sɯzgrɯtɕhɯ-t-a
他多嘴了,我给他打了一肘
See: zgrɯtɕhɯ
sɯzʁe noun
action de transporter du bois. 背柴. See: nɯsɯzʁe
sɯʑŋgrɯt intransitive verb
directional: tɤ- ravaler ses larmes, gémir. 啜泣,呻吟.

kɤ-rŋgɯ tɕe, ɲɯ-sɯʑŋgrɯt
他睡了就呻吟
sɯʑɴɢoʁ transitive verb
directional: kɤ- accrocher avec. 用……钩住.

tɤ-jŋoʁ kɯ tɯ-ŋga ko-sɯʑɴɢoʁ
他用钩子把衣服钩起来了

tɯ-rju nɯ kɯ-kɯ-mɯ-maʁ ku-tɯ-sɯʑɴɢoʁ
你把话题东拉西扯
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.